Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Kastrup Havn

Scanport og Planetariet vil få omtale her

Planetariet med Kastrup Søbad i forgrunden.

Spillet om metroen

opdateres ikke.

I 2007 forventes metroens 3. etape til Københavns lufthavn at åbne.

Metroens 3 etape til lufthavnen, Østamagerbanen er bl.a. finansieret med et lån på 600 mio. kr, som på Ørestadsselskabets vegne er optaget af Københavns Amt. Trafikministeren har nu fremsat et lovforslag som overdrager værdierne i Østamagerselskabet til Ørestadsselskabet, mens gældsposten på godt de omkring 600 mio. kroner forbliver i Region Hovedstaden. Retssag under opsejling.

Den administrative styregruppe for Region Hovedstaden har den 14. oktober 2005 skrevet til Transport- og Energiministeriet: "at såfremt der sker en overdragelse af aktiverne forventes det, at der sker en tilsvarende overdragelse af gældsforpligtigelser samt øvrige rettigheder og forpligtigelser, herunder de af Københavns Amt optagne særlige lån til finansiering af Amtets bidrag".

Trafikministeren udtaler til TV Lorry den 20. januar, at den som har optaget lånet også må betale det tilbage. Metroen ligger der jo stadigvæk.

Trafikminister Flemming Hansen i Københavns Radi. Han forstår ikke kritikken af et lovforslag, som vil lade Region Hovedstaden overtage en gæld på 600 mio. kr. efter metrostrækningen på Østamager, mens Ørestadsselskabet står som ejer af banestrækningen. Lovforslaget er en undtagelse fra de normale principper for bodelingen efter de gamle amter og kommuner.

Flemming Hansen udtaler, at borgerne jo får glæde af den nye metrostrækning, og derfor må de også stå ved gælden.

Formand for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt, borgmester Erik Nielsen, mener, at borgerne derved kommer til at betale to gange, da de i forvejen har betalt i form af højere billetpriser og ringere busbetjening. Man prøver på at smøre regningen af på kommunerne, og det er helt i strid med procedureloven, konstaterer Erik Nielsen, som derfor overvejer at anlægge sag.


Amager salami.

April 2005. Metroens tredje etape fra Lergravsparken til lufthavnen har for altid adskilt Amager Strandvej fra det øvrige Amager. Østamagerbaneselskabet sejrede endeligt over beboerne på Amager den 19. april 2005, og sagen må nu anses som afsluttet. Højesteret fastholdt nemlig linjen fra Østre Landsret og afgjorde, at Amager Metro Gruppen "AMG" ikke skal have lov til føre sagen om, hvorvidt linjeføringen på Amager kan graves yderligere ned inden for det planlagte budget på 1,6 mia. kr. i nutidskroner, videre. Dermed forbliver beregningerne og økonomien i projektet en hemmlighed.


Sagen for Højesteret.

Næste Skridt Højesteret. Østre Landsret besluttede torsdag den 4. november, at byggeriet af 3. etape til lufthavnen kan fortsætte, mens retten fortsætter med at behandle Amager Metro Gruppens (AMG) sag mod Naturklagenævnet. Retten afviste samtidig i en dom at behandle Amager Metro Gruppens sag mod Østamagerbaneselskabet, der handler om delvis nedgravning af metroen. Østre Landsret afviser sagen med den begrundelse, at AMG's påstand er uklar.

Østamagerbaneselskabet konstaterer de er tilfredse med Landsrettens afgørelse, men har ikke yderligere kommentarer".

Lorry skriver den 9. september, at efter et retsmøde i Østre Landsret meddelte dommerne, at sagen om byggeriet er optaget til dom, og det betyder, at der kan gå tre måneder, før parterne får en afgørelse.

Politiken oplyser den 20. maj, at AMG har fået bevilliget fri proces, som gælder frem til næste domsforhandling i sagen den 31. august og 1.september. Her afgøres det om byggeriet skal stoppes som følge af de igangsatte restssager. AMG's vil desuden føre bevis for, at Østamagerbaneselskabet, indenfor budgettet, kan grave metroen dybere ned. AMG vil også forsøge at bevise, at Østamagerbaneselskabet og Ørestadsselskabet har ført politikerne bag lyset, ved at påstå nedgraveningen er dyrere end den faktisk er.

AMG vil teste Connie Hedegård
Vil ministeren tage konsekvensen af sine egne udtalelser! "Lidt for ofte hører vi om folk der har bygget ulovligt men hvor byggeriet alligevel får lov til at stå. Det er stødende for retssikkerheden, hvis håndhævelsen af lovene er for lemfældig". Vil ministeren forlange Østamagerbanen revet ned, hvis den viser sig at være ulovligt opført? spørger AMG.

Følg med i debatten på AMG's hjemmeside

Juni 2004. De fem nye metrostationer på Amager er nu navngivet. Stationerne kommer til at hedde Øresund, Amager Strand, Femøren, Kastrup og Lufthavnen, oplyses det på Ørestadsselskabet hjemmeside. Metroens tredje etape er klar i 2007.

Uddrag af artikel. i JP København den 31.marts 2004.

Mange kasketter.

»Vinder AMG sagen, er Metro-byggeriet ulovligt. Med de seneste afgørelser, der har været fra domstolene, skal byggerier, der ikke er lovlige, pilles ned igen. Alternativt kan man lave et nyt og lovligt plangrundlag og kompensere med erstatninger til de involverede,« siger Vivi Bruhn Knudsen. Hun undrer sig over trafikministerens og Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsens (S) mange kasketter i Metro-sagen.

Københavns Kommune ejer 55 pct. af Ørestadsselskabet, hvor Jens Kramer Mikkelsen i øvrigt er næstformand, mens staten ved trafikministeren ejer 45 pct. Ørestadsselskabet er desuden medejer af Østamagerbaneselskabet, der står for byggeriet af tredje etape.

Skelet i skabet.

AMG's talsmand, Martin Einfeldt, mener, at det i ministerens svar skinner tydeligt igennem, at han har rådført sig med Ørstadsselskabet og med fortielser og talmagi forsøger at skjule det centrale i sagen.

»Det store skelet i skabet er, at Ørestadsselskabet i 2001 leverede et groft misvisende beslutningsgrundlag til politikerne om tredje etape af Metroen. Selskabet sagde dengang, at merprisen for en nedgravning ville være mindst 650 mio. kr. Nu har en uvildig undersøgelse (sat i gang af Trafikministeriet, kommunen og Københavns Amt, red.) slået fast, at merprisen for en nedgravning højst er 287 mio. kr. Vi mener, at den er meget mindre,« siger Martin Einfeldt.