Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Havnestaden & Nokken

De tidligere Dansk Soyakagefabriks arealer på Islands Brygge er blevet frilagt til boliger og erhverv. Arealet som ligger i forlængelse af Islands Brygge er døbt Havnestaden, og i 2011 var Havnestaden en realitet. Et eksklusivt byområde i det centrale København. I 2013 er Bryggen Syd mellem Havnestaden og Nokken blevet ryddet og under udbygning. BR's beslutning for Bryggen Syd kan ses nederst på denne side.

Byggeprojekterne i Havnestaden er en blanding af boliger og erhverv.

Området er indrettet med kanaler.

Havnestaden er samtidig et forsøg med blandede boligformer (ejerskaber) kaldt Havnestadsmodellen.

I juni 2006 gik NCC i gang med at bygge på den sidste ledige grund :

H.C. Huset indeholder 34 ejerlejligheder og ligger i H.C. Hansens Gade. H.C. Huset opføres i sortgrå beton, der brydes af mahognibeklædte skodder, som dominerer store dele af facaden. Ejendommen er på seks etager og indeholder 32 fireværelses lejligheder på mellem 108 og 122 kvadratmeter, og to toværelses lejligheder på 61 kvadratmeter. Lejlighederne på 4 værelser koster fra 3.495.000 kroner, de mindre koster fra 2.595.000 kroner. Alle lejligheder har altaner på op til 21 m2, hvoraf halvdelen vender ud mod et gårdanlæg. De største lejligheder har både syd- og nordvendte altaner. Byggeriet stod klar i foråret 2007. Lejlighederne blev solgt gennem NCC's boligshop, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup.

Byggerierne på Sojakagefabrikkens tidligere arealer startede i 1995. Det skete i et samarbejde mellem ejeren ØK, Københavns Kommune og NCC. NCC har stået for de fleste af de større byggerier i Havnestaden, som er en del af Islands Brygge, heriblandt Pressesiloen, Frøsiloen, Wenneberg-siloen, LO-Huset, Zeppeliner-hallen og Håndværkernes Hus.

Havnestaden har et samlet etageareal på 224.000 kvadratmeter.

Statens Byggeforskningsinstitut. Søg detaljer om Havnestadsmodellen på SBI.dk.

Bryggebroen til Fisketorvet

En gang og cykelbro fra Havnestaden til Fisketorvet og Havneholmen blev en realitet i 2006.

Gemeni Residence

Gemini Residence er et markant vartegn på Bryggen

Stibroen til Havneholmen og bygningen Tower nedenfor. Bag facaderne indkøbscentret Fisketorvet.

Bryggebroen set fra Gemini Residence.

Genboen Kalvebod Brygge er udbygget med indkøbscenter, hoteller og erhverv.

Havnestaden blev anlagt uden nogen tog højde for et lokalt forretningsliv. Den samme problematik, som også har gjort sig gældende i Ørestad. Hvilket fra flere sider har været et kritikpunkt.

Jesper Schou Hansen fra V i BR i 2006, og beboer i Havnestaden frygtede, at bydelen skal blive for kedelig og livløs. Bryggebladet. Der har en længere årrække kun været en Netto, men i 2011 er der kommet en Irma og butikker op til de ny byggerier på Bryggen Syd.

Havnestaden en soveby!

Peter Skriver, lektor i geografi på Roskilde Universitetscenter, skriver om risikoen for Havnestaden som soveby i Bryggebladet.

Ny Bolig.

En bolig i København koster mellem 20.000 og 35.000 kroner pr. m2 eller gjorde tilbage i 2005 : Ny Bolig. Islands Brygge hører til i den dyre ende, og salget synes at være upåvirket af finanskrisen. Mange boliger er imidlertid for mange af indbyggerne stadig meget dyre, med huslejer som ligger i 12.000 - 15.000 kroners klassen. Alligevel synes de høje huslejer ikke at afskrække, da udlejningen på Bryggen og i Sydhavnen i 2013 igen synes at gå fint.

Boligsalget i Ørestaden går også over al forventning.

I 2004 solgte Ørestadsselskabet grunde med plads til 87.000 m2 boliger eller kontorer. Heraf vil 63.000 m2 blive brugt til boliger. Interessen for at opføre boliger i Ørestad er fortsat i 2005, hvor Kuben Byg A/S den 20. januar købte en grund til ejer- og andelslejligheder i Ørestad City, go Ørestadsselskabet kan melde næsten udsolgt i City, og fremskynder planlægningen af den sydlige del. Selskabet forventer, at der kommer til at bo 20.000 mennesker i den nye bydel. Det gik så i stå under finanskrisen, men i 2012 og 2013 er der igen fart over feltet, måske fordi prisniveauet er mere rimeligt. Mere om Ørestaden.

Foto fra kommunevalget i 2005

I 2013 er Havnestaden fuldt udbygget

Projektet Bryggen Syd mellem Havnestaden og Nokken er en række eksklusive boliger, hvor de første helt op til Nokken er taget i brug i 2013.

Sådan ser der ikke længere ud, men kajak klubben ligger der stadig.

Forhistorien

NCC Property Development A/S, Københavns Havn A/S og Nordkranen A/S/ The Carlyle Group står bag den helhedsplan, som Københavns Bygge- og Teknikudvalg forventes at behandle den 6. april 2005. Planerne omfatter en helt ny bydel med blandt andet en ny badestrand.

Grønt og blåt på kanten af byen
Sådan sammenfatter NCC Property Development A/S, Københavns Havn A/S og Nord¬kranen A/S The Carlyle Group den fremlagte helhedsplan for Bryggen Syd, området syd for Islands Brygge, der strækker sig over et mere end 160.000 m2 stort grundareal.

Sammen med danske og hollandske arkitekter ønsker konsortiet over en årrække at omdanne det nedslidte og forurenede industriområde til en mangfoldig bydel med lejligheder, butikker, kontorer og helt egen identitet.

Vedtages indstillingen til udarbejdelsen af en lokalplan for helhedsplanen, vil området i faser over de næste ti år således blive omdannet til en selvstændig bydel med varieret byg¬geri, en ny vig med egen badestrand, store rekreative, grønne områder – kun få minutter fra det inderste af København.

Nye linjer på havnefronten
Arkitekturen i helhedsplanen gør op med den kassetænkning, der præger Københavns havnefront. Især variationen mellem høje og lave bygninger samt mange åbne gaderum skal sikre en dynamisk bydel.

”Byens arkitektur skal afspejle, at København er en international metropol. Derfor ønsker vi at skabe nogle bygningsformer, der giver variation og dynamik til området og udfordrer resten af byen,” udtaler samarbejdspartnerne bag helhedsplanen og understreger, at planen indeholder muligheder for et miks af mange boligtyper fra ejerlejligheder til andelsboliger og lejelejligheder.

Milliardinvestering
Den samlede investering i Bryggen Syd forventes at blive på mellem seks og otte milliarder – penge, der finansieres af samarbejdspartnerne.

Kig til Enghave Brygge og H.C. Ørstedsværket, et kig som med lokalplanforslaget for Enghave Brygge, vedtaget i 2013, er i fare for at forsvinde i løbet af få år.

Beslutningsforslag for

Bryggen Syd blev vedtaget den 13. december 2005. Lokalplan undervejs herunder for de trafikale forhold på Artellerivej, som er udsat for stor kritik. I 2011 er der sat arbejder igang, som skal sikre Artellerivej, mens Bryggen Syd projektet med finanskrisen er sat på pause.

Nedenfor indgang til NOKKEN som er kolonihaver, og en gang- og cykelsti til Sluseholmen og Kalvebod Fælled

Økonomiforvaltningen resumé marts 2006 :

Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget drøftede i møderne henholdsvis den 6. april 2005 og 12. april 2005 forvaltningernes redegørelse med henblik på udarbejdelse af forslag til lokalplan for "Artillerivej Syd" og forslag til tillæg til Kommuneplan 2005. Der er tale om et ca. 17 ha stort nedslidt og relativt ekstensivt udnyttet ældre erhvervsområde, som i kraft af sin centrumnære placering og beliggenheden mellem den fredede Amager Fælled og Havnen er særdeles attraktivt for omdannelse til nye bymæssige formål, herunder især boliger.

Med planforslagene for "Artillerivej Syd" fordobles Islands Brygges havnenære byudviklingsområde, hvoraf den anden halvdel – Havnestad – er næsten færdigudbygget. Artillerivej Syd og afgrænses af Havnen, Drechselsgade, Amager Fælled og Nokken.

Lokalplanforslaget fastlægger området til boliger, serviceerhverv og offentlige formål og har en samlet rummelighed på ca. 188.000 m2 etageareal. Lokalplanområdet inddeles i et område I, hvor den eksisterende bebyggelse fastlægges som bebyggelsesplan, områderne II, III og IV med maksimale etagearealer svarende til en bebyggelsesprocent på 110 og et område V svarende til en bebyggelsesprocent på 40. Område V fastlægges til roklubber mv. samt daginstitutioner, og de øvrige områder til boliger og serviceerhverv.

En større, landskabeligt formet kanal, en byfælled, en centralt placeret plads samt en havnepromenade med træbrygge er strukturerende for områdets indretning og skal sammen med de øvrige byrum skabe grundlag for byliv og fritidsudfoldelse af vidt forskellig art.

Der kan opføres 1.500-1.700 boliger med en nogenlunde ligelig fordeling mellem etagehusboliger og "rækkehuse" / énfamiliehuse. Boliger i etagehusbebyggelse skal have en gennemsnitlig størrelse på mindst 90 m2, og øvrige boliger skal være på mindst 100 m2. Der skal etableres 30 – 50.000 m2 serviceerhverv primært langs Artillerivej og gaden Islands Brygge, hvor ca. 6.000 m2 skal være udadvendte funktioner, heraf 3.000 m2 butikker, placeret i stueetager mod de primære pladser samt mod havnepromenaden.

Den overordnede trafikbetjening bestående af Artillerivej, Islands Brygge samt 2 øst-vestgående adgangsveje udgør andre væsentlige strukturerende elementer. Artillerivej forudsættes forlagt mod øst på strækningen mellem Drechselsgade og Lossepladsvej. Vejforlægningen kræver en dispensation fra fredningen af Amager Fælled.

Gennem det interne vejnets opbygning og udformning sikres, at gennemkørende trafik begrænses, og at en del gader bliver anvendelige til leg og ophold. Begrænsning af terrænparkering til maksimalt 15 pct. af parkeringsdækningen skal yderligere være med til at skabe bilfrie miljøer.

Udformning af bebyggelser som henholdsvis 1-4 etagers fritliggende bygninger, 2-6 etagers sammenhængende bebyggelser, der afgrænser gader, og 25-45 m høje, solitære bygninger på åbne pladser skal danne grundlag for en varieret og kontrastfyldt arkitektur, der vil blive et særkende for kvarteret. Bygningshøjden for de høje, solitære bygninger er begrænset til 45 m bl.a. af hensyn til miljøpåvirkninger fra Man  B&W på den anden side af havneløbet.

Det eksisterende roklubområde fastholdes med den nuværende anvendelse som et værdifuldt tilskud til bykvarteret og som et tilbud til københavnerne, suppleret med mulighed for at opføre en daginstitution.

Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at der samtidig vedtages et tillæg til Kommuneplan 2005, som fastlægger en forlægning af fordelingsgaden Artillerivej, en ny bydelsgade i området og et lokalcenter i området. Endvidere ændres afgrænsningen og de særlige bestemmelser for C1*-byomdannelsesområdet Artillerivej Syd, og O2-området nord for Nokken ændres til et O2*-område med mindre opfyldningsmuligheder og mulighed for maritime anlæg på de tilgrænsende vandarealer. Endelig indskrænkes O1*-området på Amager Fælled med et mindre areal til forlægningen af Artillerivej, og rammerne for placering af husbåde i området justeres.

Der er foretaget sædvanlig høring af kommunens forvaltninger, og der er med lokalplanforslaget taget højde for de væsentlige bemærkninger. Bl.a. er kommunens ejendom på hjørnet af Artillerivej og Drechselsgade efter ønske fra Københavns Ejendomme ikke medtaget i lokalplanforslaget, og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens bemærkninger om behovet for en ordentlig skolevej for de børn fra området, der skal gå i skole i den kommende skole på Teglholmen, har resulteret i et forslag o

Der er udarbejdet en miljøvurdering på baggrund af høring af de relevante parter. Hovedkonklusionen er, at den kommende byudvikling vil have en positiv miljøeffekt, idet de sidste eksisterende miljøbelastende erhverv forsvinder og hermed også de miljømæssige gener, såsom lugt, støv, støj, tung transport, risiko mm. Dertil kommer, at der må regnes med, at der skal fjernes en ikke ubetydelig del forurenet jord,  da der i dag er tale om et område med væsentlig jordforurening. Endvidere vurderes realisering af lokalplanen at have en positiv effekt på ønskerne om at styrke "det grønne" og forbedre udnyttelsen af de rekreative værdier, der er knyttet til beliggenheden ved havnen og Amager Fælled.

Området er ikke stationsnært, idet det ligger mere end 1.000 m fra de nærmeste metrostationer og Dybbølsbro Station. Dette betyder, at den kollektive trafikbetjening ikke er optimal, hvilket kan bevirke, at flere vil vælge bilen som alternativ med deraf øget biltrafik.

Dette søges imødegået ved at nedsætte hastigheden fra 50 til 40 km i timen på Artillerivej mellem Lossepladsvej og Njalsgade. Endvidere forventes der indrettet trafikdæmpende foranstaltninger på Artillerivej nord for Axel Heides Gade, så hastigheden her reelt bliver nedsat til 30 km i timen. Endelig forventes Artillerivej lukket nord for Njalsgade i forbindelse med en kommende videreføring af Ørestads Boulevard mod nord til Amager Boulevard. Disse tiltag forventes at begrænse den gennemkørende trafik på Artillerivej, hvor der efter fuld udbygning af lokalplanområdet og Havnestad påregnes at køre omkring 15.000 biler pr. døgn, hvilket skal ses i forhold til de ca. 13.000 biler, der kører der i dag.

Størstedelen af lokalplanområdet er i henhold til Planlovens § 15, stk. 2, nr. 13, fastlagt som byomdannelsesområde i Kommuneplan 2005 med pligt til at oprette en grundejerforening til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg i form af den landskabelige kanal  inklusive sandstrand, strandpromenade og strandplads, havnepromenaden med træbrygge den centrale plads samt Byfælleden.

Omdannelsen af et gammelt industriområde til et blandet bolig- og erhvervsområde stiller krav om betydelige investeringer. Investeringer i byggemodning, oprensning, lokal infrastruktur, bolværker, kanal og andre fællesanlæg mv. afholdes af investorerne i området.

Ved at bruge de nye planbestemmelser for byomda nnelsesområder etableres der en grundejerforening, som skal forestå etablering og drift af fællesanlæg, hvilket er anslået til ca. 1.000 kr./m2 eller i omegnen af 200 mio. kr.

Der ikke fastlagt en udbygnings?takt i området, men det forventes, at der tidligst kommer indflytning i de første boliger i år 2008, og at færdiggørelsen af de 1.500-1.700 boliger og erhvervsbyggeriet i området herefter vil strække sig over 4 til 8 år.
De kommunale udgifter er relateret til forlægning og istandsættelse af Artillerivej, Ørestads Boulevards forlængelse, sti til og bro over havneløbet ved Teglholmen, samt daginstitutioner og skoleudbygning.

Økonomiforvaltningen har foretaget en foreløbig beregning af de forventede samlede kommunaløkonomiske konsekvenser ved udbygningen af området Islands Brygge Syd / Artillerivej med 1.500 boliger. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i de samlede anlægsudgifter, og beregningerne viser, at der forventes en akkumuleret nettoindtægt fra omkring år 2024, dvs. at de samlede indtægter her vil overstige de samlede anlægsinvesteringer - som dermed vil være tilbagebetalt.

De økonomiske forhold viderebearbejdes frem mod en endelig vedtagelse af lokalplanen for at afklare de kommunaløkonomiske konsekvenser, samt finde endelige forslag til finansiering.

    Trafikken på Artellerivej ovenfor fra Njalsgade blev i 2012 blive omlagt, og den gennemkørende trafik til og fra Sluseholmen blev ledt af Ørestads Boulevard. Til venstre for dette foto ligger en Rema 1000 m.fl. andre butikker, men hele området Bryggen Syd er i 2013 under forandring.

    til toppen