Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Islands Brygge

Det første projekt i en række af flere byggefelter på Batteri-grunden ser nu dagens lys. Bach Gruppen, der står bag projektet længst væk fra Metro-stationen er døbt "H". Der opføres mellem 13-15.000 m2, en blanding af detail og boliger, oplyser Bach Gruppen. Projektet, der oprindeligt er tegnet af Bjarke Ingels Group, er siden justeret, og der er ikke planer om en moské.

Nyt og gammelt på Bryggen. Se nedenfor. Havnestaden og Nokken har sin egen side.

Havneparken på Bryggen er en promenade langs kajkanten fra Langebro til Bryggebroen. Den første del af parken blev anlagt efter pres fra lokale beboergrupper. I 1983-84 blev brugsretten til et areal på 10.000 m2 overdraget til lokalrådet. I 1995 blev parken udvidet til det nuværende ca. 28.000 m2 store område.


Aktuelle arrangementer

- Havnebadet åbner hvert år i juni måned, og på en varm sommerdag er Havneparken et tilløbsstykke.

- En gang om året afholdes kulturhavn, og der afholdes Copenhagen Marathon med start og slut i Havneparken.

-

-

Billedet viser Havneparken på den tidligere Stevedoregrund op til Langebro. Havnebadet, det første af slagsen, er en vigtig del af parken.

Nedenfor opbygning af telte til det årlige Marathon (billedet er fra 2011) på et af parkens mange græsarealer. Copenhagen Marathon er en årligt tilbagevendende begivenhed.

Islands Brygge har op gennem 00'erne udviklet et rigt caféliv. Se Bryggens spisesteder på Rendez Vous

Havneparkens første vartegn

Pinen er i 2010 blevet fjernet da den var i for ringe stand med risiko for at bryde sammen.

De grønne arealer er flittigt besøgt på en varm sommerdag.

Nykredits første hovedsæde på Kalvebod Brygge. Flere Nykredit bygninger er kommet til siden, men inden 2020 samler Nykredit de fleste af firmaets aktiviteter og 1.400 arbejdspladser i Ørestad.

Bryggens ny vartegn.

Kalvebod Brygge er udbygningen i 2013 også ved at være slut.

Islands Brygge

Kulturhuset hører til en af de vigtigste attraktioner, er året rundt og flittig besøgt.


Kulturhuset på Bryggen er blevet indrettet med spisehus.

For rimelige penge, og med god udsigt til Havnen, kan man få en kop kaffe,

eller

man kan vælge mellem forskellige frokost- og middagsretter.

Islands Brygges havnepark fyldte 20 år i 2004.

I 1984 tog beboerne initiativ til et grønt anlæg på Islands Brygge og for indsamlede midler og med egen arbejdsindsats blev en foreløbig park anlagt. I 1994 udarbejdede Landsabsarkitekt Annelise Bramsnæs og Arkitekt Poul Jensen en plan for Islands Brygges Lokalråd, og denne plan blev grundlag for en lokalplan og den havnepark som den 23. april 2004 fyldte 20 år.

Gemini Residence.

Havnestaden er en ny bydel, som bygget på den tidligere Soyakagefabriks grund, hvor Gemini Residence og stibroen til Fisketorvet er blevet en slags vartegn. I 2011 er Havnestaden ved at være fuldt udbygget, hvor en række butikker synes at have fundet vej i den sydlige del. Mere om de ny byggerier Bryggen Syd på siden Havnestaden.

Bryggens udvikling de seneste år afspejles også i priserne. Bryggebladet har undersøgt priserne på Bryggen og i Havnestaden. Læs Bryggebladets tema om andelsboliger.

Islands Brygge er blevet et af de mest trendy steder at bo i København.

Kulturhavn

Festivalen som afholdes hvert år i begyndelsen af august tiltrækker et stort antal besøgende.

Billederne på denne side er fra 2005.

Havnebadet er sammen med Kulturhuset en af parkens vigtigste attraktioner. Havnebadet blev åbnet midlertidigt i 2002. Den midlertidige konstruktion blev i 2003 sejlet til Fisketorvet og omdøbt til Copencabana. Det nuværende permanente havnebad kan huse ca. 600 badende.

En ny helhedsplan er udarbejdet i 2005 for den del af Islands Brygge, som bærer betegnelsen Bryggen Syd. Kommunens oplæg på siden Havnestaden eller læs nedenfor. I kommuneplan 2009 er projektet fortsat på stand by.

En stribe af nybyggerier, domiciler blandet med boliger er skudt op på Tøjshugrunden op til Amager Boulevard (fotos undervejs nedenfor), og trafikmønstret på Bryggen er i 2011 blevet ændret, da krydset i Njalsgade er ændret. Kørsel er ledt udenom Artellerivej, hvis S-sving ved lossepladsvej skal rettes ud. I 2012 forventes havnebussen at anløbe både Sydhavnen og Bryggen.

I forlængelse af det gamle boligområde på Islands Brygge og Havnestaden er Bryggen Syd i 2011 blevet koblet på udbygningsplanerne. Det oprindelige projekt fra Caryle Group, som blev udskudt og sat på stand by synes at være blevet taget op af NCC. Se nedenfor.

NCC Property Development A/S, Københavns Havn A/S og Nordkranen A/S/ The Carlyle Group står bag den helhedsplan, som Københavns Bygge- og Teknikudvalg forventes at behandle den 6. april 2005. Planerne omfatter en helt ny bydel med blandt andet en ny badestrand.

Grønt og blåt på kanten af byen
Sådan sammenfatter NCC Property Development A/S, Københavns Havn A/S og Nord¬kranen A/S The Carlyle Group den fremlagte helhedsplan for Bryggen Syd, området syd for Islands Brygge, der strækker sig over et mere end 160.000 m2 stort grundareal.

Sammen med danske og hollandske arkitekter ønsker konsortiet over en årrække at omdanne det nedslidte og forurenede industriområde til en mangfoldig bydel med lejligheder, butikker, kontorer og helt egen identitet.

Vedtages indstillingen til udarbejdelsen af en lokalplan for helhedsplanen, vil området i faser over de næste ti år således blive omdannet til en selvstændig bydel med varieret byg¬geri, en ny vig med egen badestrand, store rekreative, grønne områder – kun få minutter fra det inderste af København.

Nye linjer på havnefronten
Arkitekturen i helhedsplanen gør op med den kassetænkning, der præger Københavns havnefront. Især variationen mellem høje og lave bygninger samt mange åbne gaderum skal sikre en dynamisk bydel.

”Byens arkitektur skal afspejle, at København er en international metropol. Derfor ønsker vi at skabe nogle bygningsformer, der giver variation og dynamik til området og udfordrer resten af byen,” udtaler samarbejdspartnerne bag helhedsplanen og understreger, at planen indeholder muligheder for et miks af mange boligtyper fra ejerlejligheder til andelsboliger og lejelejligheder.

Milliardinvestering
Den samlede investering i Bryggen Syd forventes at blive på mellem seks og otte milliarder – penge, der finansieres af samarbejdspartnerne.

Beslutningsforslag for Bryggen Syd blev vedtaget den 13. december 2005. Lokalplan undervejs herunder for de trafikale forhold på Artellerivej, som er udsat for stor kritik.

Bryggen Syd 2010.

Bryggen.syd.dk (Siden er nedtaget og byggeriet sat på stand by). I 2012 og 2013 er der fuld fart frem på en række eksklusive byggerier Bryggen Syd.

I løbet af de næste 10 år skal området Syd forvandles til en ny og trendy bydel med 1.500 boliger. Der vil blive bygget rækkehuse i stil med Kartoffelrækkerne og Brumleby, en- og tofamilieshuse, strandhuse på pæle samt mere traditionelle børnefamilieboliger i op til 40 m høje etageejendomme. Der skal bygges kontorer, butikker, en havnepromenade, anlægges en badestrand og en vig med plads til kanoer og kajakker. Projektet er beskrevet i en helhedsplan, en arkitektkonkurrence, som Københavns Havn har udskrevet i samarbejde med NCC Property Development A/S, Nordkranen A/S og The Carlyle Group. De tre selskaber ejer tilsammen 50 procent af området. Den nye bydel skal binde den tætte bebyggelse på Islands Brygge sammen med det mere åbne landskab mod syd, og det kræver en ganske særlig arkitektur og planløsning i den nye bydel. Bygge- og teknikborgmester Søren Pind har været rådgiver på projeket, og udtaler »Vi har fået nogle af verdens bedste arkitekter til at lave et fantasifuldt projekt, som bliver noget af det allermest attraktive overhovedet i København. Det vil indføje sig ubeskriveligt smukt i bybilledet og sætte kronen på værket på den udvikling, der har været af hele Islands Brygge,«. I helhedsplanen hedder det således, at arkitekturen i den nye bydel vil gøre op med den kassetænkning, der præger Københavns havnefront.

Bryggen ligger op til Amagerfælled. Syd ligger op til Nokken. Læs mere om Amager Fælled her.PDF


Læs om Havnestadsmodellen

Bryggenet debat forum

Bryggebladet

Stibroen mellem Islands Brygge og Fisketorvet stod klar i 2006.

2004 : Andelslejlighederne i København er for dyre.

Hver søndag annonceres andelsprojekter til salg i bl.a. Ørestaden og på Islands Brygge, men der mangler købere. Det har vist sig, at forventningerne hos bygherrer, spekulanter og investorer har været for optimistiske. Prisen på en andelslejlighed ligger typisk på 300.000 til 400.000 kroner eller mere plus en husleje, som for en lejlighed på 100 m2, er på omkring 10.000 kr. om måneden. Skal en køber ud og låne til andelen, vil den reelle boligudgift ligge i nærheden af de 14.000 kroner om måneden. Til denne pris kniber det at sælge, og for "V-Huset" i Ørestaden har bygherren givet op, og til efteråret sælges bebyggelsen som ejerboliger.

Ny Tøjhus

Læs om geværfabrikken og historien. Nuværende bygninger. I første række ud mod Amager Boulevard : Sim Corp's, KL's og HK's hovedkvarterer, Deloitte, Radisson SAS Scandinavia Hotel. I anden række : Nicolineparken, Kommandantens Gaard, Admiralens Gaard, Ny Tøjhus I og II, Ny Tøjhus Have, en kontorbygning der rummer bl.a. kontorer for HK, Socialdemokraterne i København, og i sommeren 2011 er også AAB flyttet fra Havnegade til Ny Tøjhus.

2004 : På Ny Tøjhus grunden står første etape med 105 lejligheder færdig. Anden etape med 91 lejligheder er ved at blive bygget, men det er ikke endnu lykkedes at sælge alle lejlighederne i første etape, og flere står tomme. Bygherren er nu begyndt at udleje de tomme lejligheder som almindelige lejelejligheder.

Lejerne betaler det samme som dem, der har købt en andel, men sparer andelen. Firmaet Boplan er bygherre og rådgiver på bl.a. V-Huset og Ny Tøjhus, og de erkender den øjeblikkelige krise for andelsboligerne.

Der hersker i dag en nervøs stemning blandt de involverede, og der skal ske ændringer i de fremtidige projekter, hvor det bliver nødvendigt at finde nogle billigere grunde og bygge billigere, så almindelige mennesker med almindelige lønninger kan være med. Nye regler for andelsboliger på vej.

The Battery.

Kurt Thorsen er involveret i et københavnsk milliardprojekt The Battery, et 128.000 m2 bolig- og leisureprojekt i Njalsgade. Kurt Thorsen er ekstern konsulent på projektet, der blev præsenteret den 16. marts. Investorerne bag projektet ønsker indtil videre at være anonyme. Projektet er døbt The Battery og er tænkt til at huse både boliger, erhvervslokaler, hotel, kultur- og fritidsfaciliteter, institutioner og en moske. Arkitekt på det ambitiøse projekt er Big, Bjarne Ingels Group. - Moske planerne i Njalsgade.

Fotos fra Havnestaden