Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Kalvebod Brygge

Mellem Christians Brygge og Sydhavnen var kajarealet fra Langebro frem til inkøbscentret Fisketorvet blandt de første havne- og godsarealer som blev frilagt til andre formål. I Frihavnen ud til Langelinie blev der dog allerede i 1980'erne renoveret pakhuse og bygget de første boliger. I 1990'erne var kommunekassen tom, og Kalvebod Brygge blev derfor som det næste projekt planlagt lidt tilfældigt.

Kalvebod Brygge

Byggerierne langs Kalvebod Brygge, fra Mariott ved Langebro til Fisketorvet, har efterfølgende været udsat for voldsom kritik, ikke mindst for den arkitektur som er skudt frem. I 2013 vil Kalvebod Bølge imidlertid bløde op på den tillukkede promenade ud mod vandet, og vil sætte ny normer for områdets anvendelse, som siden 2000 har været præget af erhvervsdomiciler og hoteldrift.

Fisketorvet på Havneholmen ud til Gasværkshavnen, som i 2012 rummer et havnebad, kom til som det første større byggeri og blev indviet som indkøbscenter i oktober 2000. Det 'rigtige' Fisketorv i Tømmergraven bagom Gasværkshavnen er flyttet til Nordhavnen.

Cirkuspladsen

Cirkuspladsen ligger bagom Fisketorvet og udgør sammen med planen for Enghave Brygge det sidste led i byudviklingsområdet Sydhavn. Skanska ønsker her, at opføre ca. 170 boliger samt 26.000 m2 erhverv. Fordeling er på 60 pct. erhverv og 40 pct. boliger. Med planlægningen færdiggøres rammerne for Sydhavnens samlede havnefront med en byplan, der strækker sig fra Sjællandsbroen til Havneholmen. Lokalplan 202.

Kalvebod Brygge er ind mod Langebro og Metropolzonen i Indre By siden Fisketorvets opførelse blevet tilført en række domiciler, flere hoteller og et eksklusivt boligbyggeri på Havneholmen. I 2012 har Kalvebod Vest været i Høring. Kommunen skrev : Området (ind mod Vesterbro) skal kunne skabe et bynært erhvervsområde, der fremstår grønt og naturpræget. Kalvebod Brygge Vest skal dermed gøres til et særligt sted i byen, der tilbyder gode muligheder for ophold og rekreative oplevelser til glæde for både de daglige brugere og dem, der passerer igennem området.

Fisketorvet har 120 butikker, 15 cfaféer og spisesteder og biografen Cinemax med 10 sale. I 2012 anlægges en cykelrampe som skal forbedre adgangsvejen til og fra Vesterbro.

Hotel Mariott og Dan Hostels, som er indrettet i det tidligere Hotel Europa.

Borgerrepræsentationen vedtog den 31.05.2012 forslagene til lokalplan for Kalvebod Brygge og 403 Rigsarkivet. Erhverv udgør en stor del af lokalplanen, og placeres som en forholdsvis høj og varieret bebyggelse ud mod banen og Kalvebod Brygge. Som et afgørende strukturelement skal det hævede landskabelige grønne strøg, med et stiforløb i hele områdets længde, binde bebyggelserne sammen og sikre rekreative kvaliteter for områdets brugere, og skal være et særligt sted i byen, der tilbyder gode muligheder for ophold og rekreative oplevelser. Bebyggelserne vil være synlige på lang afstand og ses som en del af ankomsten til det centrale København. Med den markante bebyggelse vil det hævede landskabelige strøg således bestå af en række forskelligt udformede grønne rum og vil kunne blive et fredeligt og grønt alternativ til Kalvebod Brygge, skriver forvaltningen.

Luksusboligerne på Havneholmen set fra Tømmergraven - Sjælsø 2011

Tilbage i 2005 kunne man læse : De næste 5-6 år kommer byggekraner og skurvogne til at stå tæt ved Fisketorvet. Efter sommerferien starter byggeriet af 70 ejerlejligheder, der skal stå klar til indflytning i 2006.

2005 : Redegørelse om udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt byområde, herunder Rigsarkivet m.m. på den tidligere godsbanegårds arealer langs Kalvebod Brygge, Rigsarkivet i 2005 m.m.

>>>> Det nye byrum ved Bernstorffsgade afgrænses af 2 nye bebyggelser i op til 12 etager. DSB's tidligere godshotel langs Kalvebod Brygge er foreløbigt planlagt til at blive Rigsarkivets hovedbygning i en 2. fase af en samling af Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjælland, der dog ikke er politisk besluttet endnu.

Magasinbygningen forudsættes integreret i det store landskabstræk med et ca. 25 – 32 m bredt, grønt strøg på taget af en ca. 7 m høj forbindelsesbygning, således, at en ellers lidt lukket offentlig bygning på denne måde kommer til at få en positiv betydning for området. Syd for Rigsarkivet forudsættes et kongrescenter indarbejdet i det grønne hovedtræk. Adgang til Rigsarkivet foregår på terræn fra Kalvebod Brygge eller fra en nyanlagt "Kalvebod Allé".

Nyt magasin på Kalvebod Brygge

I efteråret 2009 overtog Rigsarkivet nye magasiner på Kalvebod Brygge. De nye magasiner udgør fase 1 ud af 2 faser om et nyt Rigsarkiv i København. I fase 2 skal alle funktioner samles i et nyt Rigsarkiv på Kalvebod Brygge. Det er endnu ikke besluttet, hvornår fase 2 gennemføres. Opbevaringshallerne som er taget i brug forbindes med DSB's kontorbygning af en 7 meter høj mellembygning. I denne mellembygning er der indrettet 7 separate magasiner med to-etages mobilreoler og ristegulve mellem etagerne. I DSB bygningens stueetage er der indrettet 5 specialmagasiner til kort- og tegninger, pergamenter, it-arkivalier, mikrofilm og seglsamlingerne. I stueetagen er der også en række kontorer og værksteder. Det nye Rigsarkiv ejes af det private selskab OPP Phil Arkivet A/S, der udlejer bygningerne til staten. I 2011 rygtedes det, at ejendommen skulle overtages af DSB. I 2012 har DSB imidlertid sat hovedsædet i Sølvgade til salg, og ønsker ar samle alle aktiviteter i Høje Tåstrup. Ejendommen, det tidligere godshotel tv. for SEB - Svenska Enskilda Banken i Bernstorffsgade til Anni Magnussons gade bag om Hotel Tivoli står derfor i 2013 foreløbig ubenyttet hen, men det tyder ikke på der skal være hverken rigsarkiv eller bygges et kongrescenter, men erhverv. Et lokalplanforslag er fremsat for områderne nord og syd for Dybbelsbro, som udlægger områderne til naturområder med mulighed for erhverv.

Billedet ovenfor viser Hambrosgade. Der kom ikke en fjernbusterminal som det oprindelig var tænkt.

Havneholmen i 2010

Plaza og Tower domicilerne er bygget af Skanska

På et andet byggefelt vil der blive bygget endnu et kontorhus på den markante mole ved Gasværkshavnen.

Skanska skriver i 2011 : Citybeliggenhed i godt selskab

Havneholmen har udviklet sig til dynamisk bydel med liv på alle tider af døgnet. Årsagen er, at der i området både findes boliger og kontorer, og disse bruges på forskellige tidspunkter af døgnet. Shopping efter fyraften eller i pauser er meget brugt af Havneholmen medarbejdere og Copenhagen Island tilbyder overnatning til virksomhedens gæster fra udlandet i ordentlig kvalitet.

Havneholmen er genbo til Dybbelsbro S-togstation, og det tager faktisk kun ca. 7 min. at gå fra lejemålet i Tower til perronen. Derudover findes busforbindelser langs Kalvebod Brygge og bådbusser til sejlads op og ned af Inderhavnen. Kalvebod Brygge er Ring 2 i København, og Havneholmen har derfor en naturlig og hurtig adgang til motorvejsnettet i både nord- og sydlig retning. Københavns Lufthavn ligger blot 20 min taxikørsel væk.

Havneholmen er allerede arbejdsplads for mange virksomheder. Her er et udpluk: Japans Ambassade, Aller, BDO, Handelsbanken, Scandlines, Iceland Air, Bloomberg, Nu Skin, Norrporten og Skanska.

Moderne grøn kontorejendom med udsigt
Havneholmens vartegn hedder Tower. Tower er 11 etager højt med sublim udsigt over Københavns tage og spir mod nord/vest, Øresundsbroen og lufthavnen mod øst og Københavns nye bydele mod syd. Virkelig noget specielt i København.

Tower er opført i 2010 som EU GreenBuilding med fokus på bæredygtighed fornuftigt forbrug af energi. Der er fælles kantinefaciliteter, der også kan anvendes til mindre konferencer eller firmaarrangementer både udendørs og indendørs.

Der kan parkeres i Towers egen parkeringskælder med plads til ca. 180 biler samt yderligere mulighed for parkering i terræn langs huset. I kælderen er der ligeledes arkivrum og mulighed for omklædning og badefaciliteter til virksomhedens cyklende medarbejdere.

Skræddersyet effektivitet i alle størrelser
Kontorlejemålene i Tower kan skræddersys således planløsningen opfylder netop jeres virksomheds behov. En standardløsning er inkluderet i lejeprisen, men vi lytter meget gerne til jeres behov.

Lejemålene er i størrelsen 663 m2 til 15.000 m2 fordelt på to sider i Tower på hhv. 753 m2 og 1.164 m2.

Og i 2006 blev en stibro til Islands Brygge indviet. Det ventes at blive den store mediekoncern Aller, der får den flotte, langstrakte udsigt mod nord og syd i havneløbet, hvor flere byggerier vil følge efter.

Domicilerne på Kalvebod Brygge

Hotel Tivoli skriver : I juli 2010 slog Tivoli Hotel dørene op for Danmarks første tematiserede hotel. Hotellet er tegnet af arkitekt Kim Utzon og opført i et samarbejde mellem Arp-Hansen Hotel Group og Tivoli. Hotellet indeholder udover 396 værelser med air condition, gratis trådløst internet og fladskærms TV, også fitnessfaciliteter, swimming pool, bar og restaurant samt indendørs og udendørs legeplads.

Nyt erhvervsbyggeri på 21.000 m2 v/Hambrosgade.

2005. Europas største city-vandrehjem åbner i den tidligere HK-bygning - også kendt som »Europahuset« - ved Langebro næste sommer. Et fem-stjernet hostel under navnet »Danhostel Copenhagen City«. Den centralt beliggende bygning står for tiden tom, men i løbet af foråret vil Danhostel i samarbejde med De Forenede Ejendomsselskaber indrette vandrehjemmet med foreløbig 600-700 senge fordelt i omkring 200 værelser med eget bad og toilet. Indretningen af det billige hotel med den forrygende udsigt vil tage højde for alle typer gæster: familier, singler, par, seniorer og pensionister ligesom der bliver plads til grupper, lejrskoler og lignende. Danhostels er i det gamle Hotel Europa er åbnet den 15. maj 2005. DGI byen står for drfiten.

I 2004 åbnede Cab Inn, bag Tivoli med 350 værelser, og i 2006 vil Arp-Hansen Hotel Group åbne hotel Copenhagen Island med ca. 300 værelser på en kunstig Ø ud for Kalvebod brygge. København har dermed små 13.000 hotelværelser. Tivoli Hotellet bag om Mariott åbner dørene i september 2010.

Stibroen blev indviet i 2006

Stibroen set fra Bryggen Syd. En cykelrampe anlægges ved Fisketorvet i 2012, så vejen til Vesterbro bliver gjort nemmere for de som skal den vej.

Kalvebod Bølge. Projektet udskudt til 2013 pga. af prisen

På Kalvebod Brygge ligger Café IDA under hvide sejl, Ingeniørforeningens cafe, som er nabo til Hotel Mariott. Cafeen er bygget som en platform der hviler på tykke pæle. Blæser det, larmer det lidt, men der er frit udsyn til havneløbet. Café Ida, Mariott og Nykredit ved Langebro bliver en integreret del af den kommende Kalvebod Bølge.

I 2013 vil københavnerne efter tre år i syltekrukken kunne tage promenadeprojektet Kalvebod Bølge i brug. For at fange de varme stråler langs de mange domiciler på Kalvebod Brygge bygges en 4.000 m2 promenade som består af to store bølger af ubehandlet egetræ ud i havnebassinet. Ansigtsløftet får masser af opholdsmuligheder, en hel serie af kajak-aktiviteter, og sættes på pæle ved Langebro – lige overfor Islands Brygges fluepapir kendt som Havneparken.

Havnebadet i Gasværkshavnen ved Fisketorvet.

Kalvebod Brygge 1 - 3 Nykredit
kalvebod Brygge 5 - Mariott
Kalvebod Brygge 39-41 & 45, kontordomicil.
Kalvebod Brygge 45 - Swebank
Kalvebod Brygge 47 - Nykredit
Kalvebod Brygge 59 - Fisketorvet
Kalvebod Brygge 32 - DSB, Rigsarkivet m.fl
Kalvebod Brygge 31 - 33 Ingeniørforeningen cafe
Kalvebod Brygge 20 - Kalvebod Hus på hj. af Bernstorffsgade

Hotel Wakeup Copenhagen - Carsten Nieburhs Gade 11, op til Kalvebod Brygge 38
Hotel Island

Historisk er Kalvebod Brygge en del af Sydhavnen

til toppen