Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Kalvebod Fælled

Naturen venter på dig. Kør ad Langebrogade, kør langs med Islands Brygge udover Nokken og følg vejen langs vandet til Sluseholmen, og på 15 minutter er du fremme ved Kalvebodbroen og Fælleden, som i 2013 bliver til Naturpark Amager.

Ørestaden set fra Kalvebod Fælled. Ny vision : Naturpark Amager.

Projekt Naturpark Amager (tidligere Ny Vestamager) skal give borgere i København og på Amager og gæster fra nær og fjern det fulde udbytte af naturområderne p det vestlige og sydlige Amager: Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand. Pdf 2013 på 40 sider om projektet her.

Fotos nedenfor er fra 2005.

Kalvebodbroerne mellem Sjælland og Amager blev åbnet i 1987. De er bygget en som højbro og en lavbro på bjælker mellem Hvidovre og Amager via en kunstig Ø - Skrædderholmen. Som de eneste motorvejsbroer i Danmark er der på broernes yderside mod syd etableret en cykelsti, så her kan cykelturen gå til Sjællandssiden eller den kan fortsætte til Kongelunden og Dragør.

Skov og Naturstyrelsens brochure om området kan downloades her. Skov- og Naturstyrelsen var indtil den 1. januar 2011 en styrelse under Miljøministeriet, som stod for drift og administration af de statsejede skove. Den 1. januar 2011 blev Skov- og Naturstyrelsen sammenlagt med By- og Landskabsstyrelsen, som danner den nye organisation Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Kalvebod Naturskole om Vestamager

Dansk Ornitoloisk Forening København. Hvem spotter flest fugle ? Kongelunden Fuglestation.

Det har været nødvendigt med digearbejder som blev igangsat i 2010. Det er med færdiggørelsen af digearbejderne i august 2013 blevet muligt at køre / gå (en lang tur at gå) fra Kalvebodbroen til Kongelunden langs med vandet på en asfalteret vej på den anden side af vådområderne forbeholdt fuglelivet. Der er etableret et par udkigsposter på ruten

Naturstyrelsen skriver bl.a. :

Det nye kystdige er færdigt

Diget er nu blevet forhøjet med ca.2 meter. Et helt nyt dige afløser det gamle. Diget sikrer store samfundsværdier. Projektet har også skabt en fantastisk mulighed for at åbne en kyststi på den gamle digekrone, en strækning, der tidligere lå som en del af et lukket fuglereservat. Det bliver nu muligt at cykle, rulleskøjte eller gå fra Islandsbrygge langs Kalvebodløbet helt ned til Kongelunden, en strækning på 14 kilometer. Stien har også forbindelse til 60 km. stiforløb over Kalvebodbroen og nordpå ad supercykelstien langs Vestvolden og sydpå til Dragør. Diger og den nye kyststi er officielt indviet d. 17. august 2013 af Miljøminister Ida Auken.

En del af området har i 2011 og 2012 været lukket som følge af digearbejder.

Foto ovenfor er fra Amager Fælled, som ligger mellem Islands Brygge, KU og DR byen op til Ørestad Nord og Kalvebod Fælled. Billederne nedenfor er fra Kalvebod Fælled.

I forlængelse af Kalvebod fælled, Ndr. Klapper, Pinseskoven, Fasanskovem ligger Kongelunden, Kofoeds Enge og Dragørs Strandenge langs med Sydstranden, hvor 4 af områderne i juni 2013 indgår i området døbt Naturpark Amager. Skov og Naturstyrelsen, i dag naturstyrelsen har i juni 2013 anlagt en ny sti ind over Ndr. Klapper til en gammel sprængplads, som siges at være en mere spændende vej end den gamle Kanonvej.

Digerne

En forhøjelse af diget på Vestamager er i 2011 atter i gang efter at have stået stille siden oktober 2010, hvor Naturklagenævnet besluttede, at der skulle gennemføres en fuld VVM-proces for det samlede digeprojekt med Tårnby kommune som myndighed på sagen. Denne myndighedsproces er nu afsluttet med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 den 31. maj 2011 og efterfølgendende VVM-godkendelse og zonelovstilladelse.

Kystdirektoratet har den 8. august meddelt godkendelse af en midlertidig kørevej, som har været nødvendig at anlægge på diget for at sikre, at de mange dumpere, der kører jorden ud, ikke kører fast. Din cykeltur er derfor på dette stykke for en stund utilgængelig indtil 2013.

Forstærkningen, som skal sikre naturområdet og de omkringliggende store byområder mod oversvømmelse, af det 7 km lange dige fra Kalvebodbroen til Kongelunden blev på begyndt juli 2007, men fysisk blev de først først startet i januar 2010. Projektet kan gennemføres fordi Kalvebod Miljøcenter er ved at udgrave til et depot til deponering af forurenet jord nord for Kalvebodbroerne.

De første overvejelser blev gjort i 1996/97, da risikoanalyser udarbejdet af A/S Øresundsforbindelsen og (Ørestadsselskabet) By og Havn pegede på sikkerhedsproblemer.

Vestamager Pumpedigelag : A/S Øresund og Arealudviklingsselskabet (Ørestadsselskabet), Vejdirektoratet, Bella Center, Tårnby og Københavns kommuner samt Skov- og Naturstyrelsen besluttede, at udnytte chancen for, at kunne forstærke diget med jord, der alternativt skulle være kørt til deponering på Sjælland.

Projektet har, på grund af en meget lange myndighedsproces, flere gange været ved at kuldsejle, fordi tilførslen af forurenet jord til det nye depot gik stærkere, end det var muligt at indbygge den udgravede jord i diget. Det er lykkedes for Kalvebod Miljøcenter at mellemdeponere de store jordmængder i perioder, hvor der ikke har været tilladelse til digebyggeriet. Ved projektets afslutning er det eksisterende kystdige forhøjet med ca. 2 m, og diget vil være forlænget med et 2.5 km nyt dige fra Kongelunden til Ullerup.

Nedenfor cykelstien fra før digearbejderne.

Cykelstien med Sjællandsbroen i baggrunden til Kalvebodbroen.

Amager Fælled, hvor der er sket vejændringer i 2012 af Lossepladsvej. På Bryggen Syd langs Artellerievej er der livlig byggeaktivitet.

Til toppen