Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Fra Kvæsthusbroen til Toldboden

03.12.2012
Byggeplads ved Kvæsthusmolen
Arbejdet er i gang med at etablere byens nye store plads på Kvæsthusmolen og parkeringsanlægget med 500 biler nedenunder.

Information om adgangsforhold ved Kvæsthusmolen
Arbejdet begyndte i september måned 2012, og fortsætter i forskellige faser indtil åbningen i 2015.

Første del af arbejdet består i omlægning af de underjordiske ledninger på Sankt Annæ Plads. I den forbindelse etablerer Københavns Energi en byggeplads på Sankt Annæ Plads og på Kvæsthusmolen, samt kører maskiner og materialer til Kvæsthusmolen. Efter ledningsomlægningen går selve byggeriet af parkeringsanlægget i gang ultimo januar 2013.

Byggeriet vil i nogen grad komme til at påvirke blandt andet adgangsforhold, parkering, trafikafvikling og busser. Denne påvirkning sker i området øst for Toldbodgade. Vi bestræber os på at gøre generne så små som overhovedet muligt. Vi vil løbende informere - især naboerne - om det arbejde, som pågår.

Adgangsforhold i forskellige faser
I linket nederst på denne side findes oversigtstegninger over adgangsforholdene i området under de forskellige faser af byggeriet af det underjordiske parkeringsanlæg. Datointervaller er i overensstemmelse med projektets overordnede tidsplan. Der vil kunne ske ændringer. Senere bliver der også udarbejdet oversigter over adgangsforholdene i forbindelse med den afsluttende del af byggeriet, hvor pladsen anlægges nord og syd for Skuespilhuset.

Parkering
Byggeriet foregår blandt andet på den østligste del af Sankt Annæ Plads, hvor der i dag er parkeringspladser. I forbindelse med etablering af byggeplads bliver nogle af disse p-pladser nedlagt.

Busbetjening, taxi- og anden biladgang
Buslinje 11A vil i hele byggeperioden kunne komme til Skuespilhuset. Det samme gælder for turistbusser.
Der vil være adgang for taxabetjening til alle ejendomme i området. Øvrig biladgang til ejendomme i området vil blive opretholdt i perioden.

Adgang for fodgængere og cyklister
Der vil være normal adgang for fodgængere og cyklister til Skuespilhuset, hotellerne og de øvrige ejendomme i området. Der kan fortsat parkeres cykler i området og ved Skuespilhuset. - Dog ikke længere på Kvæsthusmolen som lukkes for offentlig adgang i byggeperioden.

Promenaden rundt om Skuespilhuset lukkes
Fra ca. 1. februar 2013 fjernes et stykke af promenaden rundt om Skuespilhuset. Det sker for at kunne forberede udgravningen til parkeringsanlægget. Der vil fortsat være adgang til Skuespilhuset langs facaden fra Sankt Annæ Plads. Der vil være adgang til resten af promenaden rundt om Skuespilhuset fra Nyhavnssiden. Sceneindgang og øvrig adgang fra Kvæsthusgade påvirkes ikke.

Løbende information om det forberedende arbejde
NCC er entreprenør på ledningsomlægningen for Københavns Energi og etableringen af byggepladsen i den forbindelse. NCC står for dag-til-dag information om eksempelvis gener fra arbejdet med forarbejdet og varslinger til naboerne. Målet er en tæt dialog, så alle oplever generne mindst muligt.

Her kan du downloade den Pixi-bog som i ord og grafik beskriver byggepladsen ved Kvæsthusmolen.

Kilde . Kvæsthusselskabets informationsside om byggeriet

Februar 2012 : Københavns Kommune og Kvæsthusselskabet A/S har indgået en aftale om at sætte gang i Kvæsthusprojektet. I foråret 2012 afholdes en række workshops.

Komunen skriver : Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgade skal ombygges til nye spændende byrum, samtidig med at adgangsforholdene til Skuespilhuset forbedres.

De nye byrum skal bygges i sammenhæng med de øvrige projekter i området: etablering af et underjordisk P-anlæg og renovering af de statslige arealer på Kvæsthusmolen. Projektet skal samle området fra Bredgade til Skuespilhuset til et smukt nyt byrum med tilhørsforhold til både by og havn, hvor Sankt Annæ Plads er det naturlige centrum. Pladsens grønne træk skal styrkes, der skal være plads til at færdes og opholde sig på pladsen, og der skal laves tiltag, der leder regnvand til havnen, så oversvømmelser ved skybrud kan undgås. Endelig skal området fungere for alle trafikarter, og der vil være særligt fokus på adgangsforholdene til Skuespilhuset, og på at forbedre forbindelserne for gående og cyklister.

Som led i Borgerrepræsentationens beslutning om Kickstart København , blev det besluttet, at der skal nedlægges et tilsvarende antal parkeringspladser på gadeplan i området, når størrelsen af det underjordiske parkeringsanlæg er kendt. Der er afsat 23,4 mio. kr. fra Kickstart København til omlægning af Kvæsthusgade og Sankt Annæ Plads fra Toldbodgade til Skuespilhuset. Der forventes finansiering fra private donorer til resten af Sankt Annæ Plads fra Bredgade til Toldbodgade.

Projektet forventes at stå færdig i 2015 samtidig med færdiggørelse af Kvæsthusmolen og det underjordiske parkeringsanlæg.

Kvæsthusbroen og Promenaden forbi Admiral Hotel og Larsens Plads til Toldboden står i 2012 - 13 foran en renovering, hvis omfang i skrivende stund henstår uafklaret. Hensigten er at gøre området mere attraktivt, hvor der i en sammenkædning med byrumsstrategien for Nyhavn sættes fokus på turisme.

Lokalplan for Kvæsthusbroen.

2011. Forslaget om et tillæg til lokalplan 374, som Bondam og Riit fremlagde i 2008 med henblik på, at fjerne muligheden for anlæggelse af p-kælder på Kvæsthusbroen, er endeligt bortfaldet.

Og det kommunale tilsagn om p-pladser afgivet i sin tid af Jens Kramer Mikkelsen er et bindende tilsagn. Østre Landsret afviste den 11. marts 2011 sagen rejst mod Naturklagenævnet, og tillægget bortfaldt. Dermed er der i 2011 åbnet mulighed for anlæggelse af de 500 planlagte p-pladser.

Mens vi venter på en afgørelse : Ofelia Beach 2010.

Ofelia er navnet på Det Kgl. Teaters café

2006 : Broen fra Kvæsthusbroen til Operaen er under Klaus Bondam kommet i politisk blæsevejr og anses nu for unødvendig. En beslutning om dens tilblivelse udsættes formodentlig et år på møde i BR den 3. februar 2006. Klaus synes i marts 2006 således helt at have droppet alle planer om et parkeringshus på Kvæsthusbroen, og en gangbro til fordel for havnebussen.

SF vil have en gangbro eller en gangtunnel til Holmen uagtet Ritt og Klaus har sagt fra overfor tanken. Men København har ikke en pengemaskine under Rådhuset er Klaus' svar på den rejste kritik. Havnebussen er fin nok, men den løser ikke de trafikale problemer, mener SF. Sagen op i BTU den 22. marts 2006.

Det Kgl. Teaters Ofelia Beach får endnu en sæson på Kvæsthusbroen, og har også i 2011 sat sit præg på området i sommermånederne.

Billedet ovenfor er fra 2010 - Nedenfor fra 2011

Realdanias broprojekt i Ingeniøren :

Læs Realdanias pressemeddelelse
Læs Aktstykket om aftalen mellem Realdania og Kulturministeriet
Af Ulrik Andersen, tirsdag 01. mar 2011 kl. 15:44

Som Joakim von And og Anderbilt konkurrerer to af Danmarks største pengetanke om at bygge broer mellem Skuespilhuset og Operaen i København.

Selvom Københavns Kommune har sagt ja til et tilbud fra 'A.P. Møller Mærsk og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal' (Almenfonden) om at bygge broer fra Nyhavn til Christanshavn og videre mod Operaen, så vil Realdania og Kulturministeriet ikke skrinlægge deres konkurrende plan om at bygge en bro fra Kvæsthusmolen ved Skuespilhuset til Dokøen ved siden af Operaen.

Fem års brokamp
Kampen mellem Realdania og Almenfonden har stået på siden 2006, da Realdania på opfordring af den daværende direktør for Det Kongelige Teater, Michael Christiansen, foreslog Københavns Kommune at give omkring 600 mio. kr. til at bygge et parkeringshus under Kvæsthusmolen og en bro mellem molen og Operaen på den anden side af havnen.

Men på grund af parkeringshuset mødte projektet stor modstand i Borgerrepræsentationen, der frygtede den øgede trafik i Indre By, hvis der kom flere parkeringspladser.

På Esplanaden var Mærsk McKinney Møller, hvis familiefond har betalt Operaen, heller ikke glad for projektet – hans anke var dog broen og ikke parkeringskælderen – så i 2007 tilbød Almenfonden at bygge en bro over havneløbet fra Nyhavn til Grønlandske Handels Plads samt tre mindre broer, så cyklende og gående kunne komme videre til Holmen og derfra til Operaen.

Skibsrederens broer redder ikke Skuespilhuset
Michael Christensen slog dengang fast, at Almenfondens løsning ikke afhjalp Skuespilhusets parkeringsproblemer.

»A.P. Møllers Nyhavnsbro er en smuk løsning. Men den løser ikke vores behov. Vores operagæster kommer ikke med metroen til Kgs. Nytorv og begiver sig ud på én kilometers vandretur,« sagde han i 2007 til Berlingske Tidende.

Alligevel valgte Borgerrepræsentationen at sige ja til gaven fra skibsrederen.

»Det handler ikke om at fragte operagæster,« begrundede den daværende teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R), mens hans forvaltning argumenterede med, at Almenfondens forslag hang bedre sammen med byens net af cykelstier.

I december og januar i år faldt de sidste tilladelser og dispensationer så på plads, og nu er Almenfondens projekt sat i gang.

Realdania holder fast i broplaner
Derfor kunne man tro, at Realdanias Kvæsthusbro nu var en død sild. Men i går spjættede den igen.

Sammen med Kulturministeriet udsendte Realdania nemlig en pressemeddelelse om, at ministeriet og fonden er blevet enige om, at Realdania donerer 300 mio. kr til at bygge et parkeringsanlæg til 500 biler under Kvæsthusgrunden og til at ombygge molen og Kvæsthusgraven, så det kan bruges til beachvolley, teater, markeder og friluftsfilm.

Sprællet gemte sig i bunden af pressemeddelelsen.

»Det er fortsat ønsket fra Realdania og Kulturministeriet at have mulighed for på længere sigt at etablere en forbindelse over havneløbet mellem Skuespilhuset og Operaen.«

Operaboliger kan føre til endnu en bro
Selvom Almenfondens broer nu er på vej til at blive realiseret, så kan der nemlig stadig blive brug for en bro mere, mener direktør Hans Peter Svendler fra Realdania.

»Vi håber på, at hele dette Kvæsthusprojekt kan blive en helt ny dynamo i byen. Det er den ene ting. Men det handler også om, hvad der sker på den anden side af havnen? Bliver der bygget boliger, som det egentlig var planen i (Henning, red) Larsens samlede forslag? Og hvad kommer der til at ske på Papirøen? Kommer der i virkeligheden en masse nye aktiviteter på begge sider af havnen, så kunne det være en mulighed, at man havde mere end en bro.«

Kommunen: Ikke behov for flere broer
Men Københavns Kommune ser ingen grund til at bygge endnu en bro over havnen.

»Vi har i hvert fald sagt (til Realdania, red.) at en bro ikke er aktuel for kommunen,« siger centerchef Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Torben Gleesborg.

Er der baseret på jeres trafikanalyser brug for en bro fra Kvæsthusmolen, når de andre broer er bygget?

»Nej.«

Realdania vil stadig betale
Hans Peter Svendler er enig i, at der ikke er brug for endnu en bro de førstkommende år.

»I øjeblikket er én bro rigeligt – eller ikke rigeligt, men tilstrækkeligt til at dække behovet. Men hvis der kommer mere aktivitet i området, så kunne to broer på sigt måske være en god idé,« siger han.

Hvis der bliver brug for en bro mere, så står Realdania klar med millionerne.

»Hvis den bro på et tidspunkt skal realiseres, så står vores gamle tilbud om at finansiere broen stadig ved magt. Det er bare ikke aktuelt. Og det er slet ikke noget, vi arbejder på. Vi vil bare gerne opretholde muligheden,« understreger Hans Peter Svendler.

I Aktstykket om aftalen, som Folketingets Finansudvalg har godkendt, står der også, at Realdania igen har tilbudt Kulturministeriet at betale for broen – som ifølge aktstykket vil koste omkring 175 mio. kr. (Samlet projekt 600 mio. kr – parkeringshus 300 mio kr – pladsanlæg 125 mio. kr = 175 mio. kr til broen)

I sidste ende kan Almenfonden dog stadig forhindre broen, for de ejer nemlig Dokøen, hvor den efter planen skal lande.

Ingeniøren har forsøgt at få en kommentar fra Almenfonden, men Fonden svarede ikke før deadline.

Hele ideen om en Havnetunnel og en trafikterminal har med denne udmelding fået fornyet aktualitet.


Kære Morten Lind

Tak for din mail vedrørende Christianshavns Lokalråds støtte til en højfrekvent pendulfærge over havneløbet til Operaen og Holmen.

Jeg har noteret mig jeres synspunkt om, at selv en oplukkelig bro vil få som effekt, at sejlerne forlader havnen, og at byen som konsekvens heraf vil miste en del af det aktive havnemiljø, som vores gæster sætter så stor pris på.

Københavnernes adgang til vandet og livet i vores havn ligger også mig meget på sinde.

En gruppe af embedsmænd er i gang med at vurdere fordele og ulemper ved henholdsvis en bro og en sejlløsning. De undersøger også Realdanias tilbud nærmere. Jeg har sørget for, at dit brev er gået videre til gruppen.

Tak for jeres engagement i byens udvikling og Københavns velfærd.

Venlig hilsen

Ritt Bjerregaard

April 2008. Kulturministeriets øverste embedsmand, departementschef Karoline Prien Kjeldsen, advarer København om, at ministeriet vil tage alle relevante skridt for at få opført parkeringspladser i tilknytning til Skuespilhuset. I den sidste ende kan det betyde en retssag. Ministeriet fastslår, at kommunens planer om en bro fra Nyhavn til Holmen ikke lever op til kommunens løfte om en bro direkte fra Skuespilhuset til Operaen. Kulturministeriet henholder sig til, at overborgmester Jens Kramer Mikkelsen i sin tid gav tilsagn om, at der skulle bygges en parkeringskælder og en bro fra Skuespilhuset til Operaen. At det i dag vil være ensbetydende med, at der i givet fald skal bygges to broer, ændrer ikke den oprindelige aftale, der afviser kommunens tanker om p-strategi. »Københavns Kommune har en strategi, der handler om at begrænse biltrafikken og samtidig skabe åbne og smukke byrum med færre p-pladser på gadeniveau. Her passer et underjordisk p-hus smukt ind i kommunens egen strategi, da et p-hus netop vil åbne mulighed for at nedlægge et tilsvarende antal parkeringspladser i området omkring Skuespilhuset,« siger Karoline Prien Kjeldsen.

I første omgang vil striden om p-huset ende i Naturklagenævnet, men nævnets afgørelse kan efterfølgende indbringes for domstolene. Klaus Bondam skulle allerede nu have fået et uvildigt advokatfirma til at udarbejde et fortroligt notat, der bl.a. indeholder »strategien« for en evt. retssag. SFs medlem af Teknik- og miljøudvalget, Bjarne Fey, ser sagen om parkeringshuset en decideret krig mellem regeringen og Københavns Kommune. »Det virker som om, kulturministeren har indledt en selvstændig kulturkamp mod Københavns Kommune, men i længden er det jo uholdbart, at regeringen og landets hovedstad konstant bekriger hinanden«. Venstres kultur- og fritidsborgmester, Pia Allerslev, fastslår, at hun vil bakke fuldt og helt op bag Kulturministeriet, hvis sagen om p-huset ender i retten. »Københavns Kommune har indgået en aftale om det p-hus, og jeg vil ikke være med til at bryde indgåede aftaler«


Vejen til Holmen.

De ny stibroer i Inderhavnen skal forbinde Gammelholm med Holmen. De er i oktober 2011 af overborgmester i København Frank Jensen døbt Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen.

Havnerundfarten udvides til Refshaleøen

Trafikkort. I Københavns Kommunes budget for 2012, er det blevet offentliggjort at Havnebussen fremover skal betjene Refshaleøen. I løbet af vinteren etableres en anløbsbro, som skal placeres ud for Sønder Hoved. Der bliver også en forbedret forbindelse til Sluseholmen og Islands Brygge. Timetable.

Sankt Annæ Plads og Skuespilhuset

Sankt Annæ Plads har gennemgåeet store forandringer i årene 2004 - 2009.

Desværre blev den oprindeligt påtænkte tunnel, som skulle forbinde Kvæsthusbroen med Holmen ikke realiseret, men skal erstattes af Holmenbroen. Broen er i 2011 døbt Inderhavnsbroen. Skuespilhuset dvs. Kulturministeriet og Realdania fastholder planerne om en bro mellem Kvæsthusbroen og Dokøen.

Skuespilhuset kaldes Det kongelige Teaters teaterhus. Huset er placeret helt ud til vandet ved Kvæsthusbroen i Frederiksstaden og har i alt tre scener med plads til hhv. 650, 200 og 100 tilskuere. Skuespilhuset er på 20.000 m2, tegnet af Boje Lundgaard og Lene Tranberg (Lundgaard & Tranberg). Det stod færdigt den 1. oktober 2007.

I 2011 er Aftenshowet på Gammelholm for en stund flyttet til Krøyers Plads

Bag glasfacaden i foyeren ud mod vandet ligger Café Ofelia

Broen fra Kvæsthusbroen til Operaen er under Klaus Bondam kommet i politisk blæsevejr og anses nu for unødvendig. En beslutning om dens tilblivelse udsætte på møde i BR 3. februar 2006 formodentlig et år. Klaus synes i marts 2006 således helt at have droppet alle planer om et parkeringshus på Kvæsthusbroen, og en gangbro til fordel for havnebussen. SF vil have en gangbro eller en gangtunnel til Holmen uagtet Ritt og Klaus har sagt fra overfor tanken. Men København har ikke en pengemaskine under Rådhuset er Klaus' svar på den rejste kritik. Havnebussen er fin nok, men den løser ikke de trafi

DFDS Seaways rute København-Oslo startede i 1867. Oprindelig lagde skibene til ved Larsens Plads, i dag kendt som Amaliehaven. I 1974 blev ruten med den gradvise afvikling af de traditionelle havneaktiviteter, som blev erstattet af containertrafik, flyttet til Kvæsthusbroen, hvor også Bornholmerbåden en tid lagde til. Oslobåden er i 2004 flyttet til Damfærgevej som ligger i Frihavnen og Bornholmerbåden til Køge.

Tolbodgade mellem Amaliehaven og A.P. Møllers Hovedsæde frem til Esplanaden.

Tolbodens pakhuse, Blå, Gule og Vestindisk pakhus var oprindelig en del af den gamle Toldbod. I dag er de blevet indrettet til luksusboliger.

Tolboden, Den Engelske Kirke og Kastellet omtales på siden Indre by. Langelinie og Frihavnen på siden Havnefronten.

Til toppen