Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Sydhavnen

Sydhavnen er havnearealet som strækker sig fra Gasværkshavnen ved Fisketorvet på Kalvebod Brygge og Havneholmen over Tømmergraven - Frederiksholmsløbet / Enghave Brygge øst for H.C. Ørstedsværket til Teglholmen / Sluseholmen og Sjællandsbroen.

Sydhavn er godt på vej til at blive en af Københavns nye bydele, hvor beboere og erhverv får masser af vand, lys og luft omkring sig. I 2011 bor der ca. 3.500 indbyggere på Sluseholmen og Teglholmen, og på sigt skal Sydhavn rumme i alt 9.000 boliger og 22.500 arbejdspladser.

Enghave Brygge

Havneholmen

Det futuristiske Havneholm byggeri th. i billedet er skudt op foran Fisketorvet i forlængelse af de mange erhverv på Kalvebod Brygge. Til venstre i billedet et lidt mere traditionelt byggeri ud til Tømmergraven. Nedenfor Cirkuspladsen set fra Indkøbscentret Fisketorvets tag i 2013.

Cirkuspladsen bagom Fisketorvet udgør sammen med lokalplanen for Enghave Brygge det sidste led i byudviklingsområdet Sydhavn. Skanska ønsker at opføre ca. 170 boliger samt 26.000 m2 erhverv. Fordeling er på 60 pct. erhverv og 40 pct. boliger. Med planlægningen færdiggøres rammerne for Sydhavnens samlede havnefront med en byplan, der strækker sig fra Sjællandsbroen til Havneholmen. Lokalplan 202. Denne plan er i Høring til 22. september 2013.

Tømmergraven

Enghave Brygge

Tømmergraven op til Enghave Brygge ovenfor. På Enghave Brygge er en lokalplan med en 700 meter lang kanal fra Havnen mellem H.C. Ørstedsværket udarbejdet med 11 kunstige ø'er til beboelse. Området skal samlet huse 2.400 boliger, 1.600 arbejdspladser og op til 3.000 kvadratmeter detailhandel. Enghave Brygge lokalplan var i Høring til 8. april 2013. Teknik og Miljøforvaltning i Københavns Kommune.


By & Havn står bag Nordicom, som tromler sine planer igennem i kommunen

Estate

Havnelauget.dk er en i 2013 nystiftet almennyttig forening af beboere på Havneholmen, Islands Brygge og Sluseholmen. Foreningens formål er bevarelse af Københavns havneløb og det historiske havnemiljø ved Enghave Brygge. Lad Københavns Havn leve.

H.C. Ørsted Værket er udpeget som nationalt industriminde fordi det:

  • er det første virkelig store elværk i Danmark
  • er repræsentant for det nye energisystem, der afløste dampmaskinerne og blev dominerende under den anden industrialiseringsbølge
  • er hjemsted for verdens engang største, danskfremstillede dieselmotor

Kilde: Kulturarvstyrelsens hjemmeside

Ud for H.C. Ørstedsværket på Enghave Brygge blev som nævnt ovenfor sendt en lokalplan i Høring i februar 2013. Projektet er skarpt kritiseret fra flere sider, fra lokal surhed over indsnævring af havneløbet til anklager om kommunal manipulation, men Overborgmester Frank Jensen finder alting er som det skal være, og bakker op om By & Havn, som står bag planerne. Estate

December 2012 :

Enghave Brygge kendt for H.C. Ørstedsværket ændrer markant form, og et lokalplanforslag er gjort klar til Høring. På Enghave Brygge vil havnepromenade, kanaler og en park blive indrettet, så der er god plads til både områdets beboere og københavnere fra andre bydele«, siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) i en pressemeddelelse. Projektet bliver centreret om en 700 m lang kanal uden på den eksisterende Brygge med 11 øer, som bebygges med boligkarréer ud til havneløbet. Der bliver efter forslaget offentlig adgang. Fuldt udbygget vil der være 2.400 boliger, 1.600 arbejdspladser og mulighed for op til 3.000 m2 detailhandel. En bro mellem Enghave Brygge og Teglholmen er på tale. »På sigt vil vi også gerne lave en cykel- og gangbro fra Enghave Brygge over havnen til Islands Brygge, da vi ved, at genveje betyder meget for københavnernes lyst til at gå og cykle frem for at tage bilen«, siger Ayfer Baykal. En ny metrolinje fra den kommende Cityring til Ny Ellebjerg via Sydhavn er også på ønskesedlen.

Sluseholmen - Teglholmen on line

Teglholmen har sit navn efter et teglværk. I starten af det 20 årh. blev den store lergrav ved værket omdannet til et havnebassin, den nuværende Teglværkshavn, hvor industrivirksomheder (B+W Man Diesel) som værfter, støberier og en bilsamlefabrik flyttede ind. I 1970'erne begyndte afviklingen af industrivirksomhederne, og sidst i 1990'erne etablerede Nokia og Philips, kontordomiciler ved Teglværkshavnen. Området har huset industri siden 1920'erne, men er i dag udlagt til byduvikling. I 2011 åbnede Teglværksbroen, som forbinder boligerne på Teglholmen med Sluseholmen.

Nokia har i 2011 forladt Fordgrunden i Sydhavnen og lukket for udvikling i Danmark, som har betydet nedlæggelse af ca. 1.000 højteknologiske arbejdspladser.

Broen som forbinder Nokia på Teglholmen med Nokia på Fordgrunden

TV 2 og TDC m.fl andre større virksomheder har til huse på Teglholmen, som Hugo Boss og Vattenfall som sammen med boligerne danner ramme om ret isoleret bydel.

På billederne ovenfor og nedenfor ses TV 2's domicil

De ny boliger er for manges vedkommende i nærkontakt med vandet

Sluseholmen

Nedenfor broen til Teglholmen under opførelse i 2010

Broen mellem Sluseholmen og Teglholmen blev indviet i sommeren 2011. Endnu en ny bro skal forbinde Teglholmen med Enghave Brygge. Prisen for en bro over Frederiksholmsløbet er omkring kr. 80 mio., og Københavns Kommune har vedtaget at bruge kr. 25 mio. Resten skal efter planen finansieres i et samarbejde med grundejerne i hele Sydhavnen. Det er tanken at broerne skal åbne kanal bebyggelserne op, som nemt kan fremstå som små tillukkede enklaver, og samtidig skabes et grundlag for, at alle kan benytte en ny skole under opførsel på Teglholmen.

Hvem husker ikke Big Brother optagelserne som fandt sted i DFDS godsterminal på Sluseholmen. De er blevet jævnet med jorden og er i dag erstattet af en kanalby, som Københavns Havn opfandt sammen med Københavns Kommune omkring år 2000. En fokusplan for Havnen blev udtænkt i sommeren 1999, og er i 2013 blevet til den udvikling vi er vidende til i 2013.

Kanalboligerne på Sluseholmen opført på 8 kunstige øer og er tænkt sammen i karréer, med inspiration fra bl.a. Christianshavn. I 2011 har den ny bydel, som ligger ret isoleret gemt af vejen bag de mange erhverv på Ford grunden og nybyggeri med bl.a. Skat ud til Sjælandsbroen, fået sin lokale Irma buktik

I september 2013 er "En Havn med muligheder" sendt i Høring. Kommunen efterlyser ideer til udvikling af mere liv i hele Havnen som inkluderer folk udefra, da områderne har udviklet sig til rigmandsghettoer, men det er jo netop det der var planen. Flere skatteborgere som skulle varme i kommunekassen, men det har så affødt en diskussion om billige boliger mtalt andet steds på Christianshavnernet.dk

Nedenfor Sluseholmens bådelaug.

Metropolis på Sluseholmen med 81 lejemål på 89 m2 til 214 m2 fordelt på 11 etager er en slags futuristisk vartegn! Og ret dyrt.

Havnerundfarten forbandt for en tid bydelen med Nyhavn. En forbedret udgave er med budgetaftalen 2012 en realitet, hvor Sluseholmen / Teglholmen får en Havnebus anløbsplads som vi kender den fra Inderhavnen. Stoppestedet nedenfor på Sluseholmen er med åbningen af en bro til Teglholmen i 2012 flyttet over på Teglholmen.

Ny skole i Sydhavnen skal sikre adgang udenom de trafikerede arealer.

Sluseholmen er forvandlet fra pakhuse og industri til en kanalby etableret på den eksisterende halvø, der skæres igennem af syv nye kanaler.

Det danner otte øer, der forbindes med broer over kanalerne. Størstedelen af boligerne i bydelen ligger direkte ud til vand eller i umiddelbar nærhed. I alt er bygget 800 nye boliger udformet af mange forskellige arkitekter, som hver især har givet deres bud på en moderne havnebolig.

Sluseholmens Bådelaug

Sjællandsbroen

Sluseholmen var oprindelig et vigtigt omdrejningspunkt for havnens erhverv og industri. Det blev anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen omkring 1901 som en del af en 2,2 kilometer lang dæmning mellem Sjælland og Amager. Anlægget sikrede, at fartøjer havde adgang til havnen fra sydsiden. De mange opfyldninger har ændret området. Den oprindelige sluse kan kun passeres af skibe der er lavere end tre meter og er kun åben i perioder.

Kongens Enghave

Sydhavnskvarteret

Bygningen Sydporten er kotorer med udsigt til Sydportens indre landskabsrum med små haver og terasser og mod nord kig til Sluseholmens havn. Bygningens kobberfacade danner med de lodrette glasbånd et levende, rytmisk forløb langs Sjællandsbroen og mod Bådehavnsgade. Samtidig vil facaden patinere smukt, efterhånden som den udsættes for det barske vejrlig ved Sjællandsbroen. Projektet udføres i to etaper. Den første etape på 24.000 m2 er udført.

Karens Minde Kulturhus

Til toppen