Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Grønlandske Handels Plads før broerne.

Krøyers Plads er i dag bebygget

Luftkastellet er historie. Se siden Krøyers Plads

Torvegade

Bygningen på billedet er i dag renoveret. Nedenfor et historisk foto

Christianshavns Beboerforening CB.

Christianshavns Beboerforning blev dannet i 1974, og den havde først og fremmest sit udgangspunkt i de store totalsaneringer som var på tegnebrædtet i Dronningensgade og i Aladdin kvarteret.

Op imod 3000 christianshavnere var oprindelig berørt af "Dispositionsplanforslaget" alle med risiko for at blive tvunget ud af bydelen. CB påtog sig, at gå i dialog med myndighederne omkring disse udflytninger med krav om en lokal genhusning til huslejer som kunne betales.

Billede af Aladdin kvarteret taget fra Frelser Kirketårn fra før saneringerne vedtaget i 1976. CB arbejdede desforuden med planlægning, bygningsvedligeholdelse og for et beboerhus.

Kampen for et beboerhus blev hurtigt inddraget i CBs arbejde, og det samme gjaldt nedskæringer på Biblioteket.

Aktivister forsamlet omkring fællessang på Biblioteket.

Christianshavns Beboerforening havde opdelt sit arbejde i grupper, og hver gruppe varetog hvert sit område. Grupperne fordelt ud over bydelen mødtes til fællesmøder. I starten holdt CB til i en kælder i Dronningensgade 21, for senere, i august 1975, at flytte ind i en butik i Strygejernskarréen, Burmeistersgade 8, hvor foreningen havde åbningstider.

En af grupperne arbejdede med information og koordinering af CB's aktiviteter, og denne gruppe udgav det lille månedsblad Kanalen. Senere blev der udgivet en Beboerhusavis, som var en forløber for den bydelsavis, som i dag er kendt under navnet Christianshavneren.


Kofoeds Skole lå oprindeligt i Dronningensgade, men den flyttede i 1970'erne ud på Amager, hvor tankerne om et beboerhus opstod. De første planer var, at huset skulle omdannes til et parkeringshus. Christianshavns Beboerhus forhistorie.

Billedet ovenfor er fra salen i Beboerhuset. De dengang mange aktive medlemmer i CB's forskellige grupper, de som ikke var blevet saneringsramte og tvunget væk, blev langsomt sluset ind i arbejdet omkring beboerhuset, og CB blev opløst i 1977.

Spis dig mæt for en ti'er - Klik på foto for at se menu og program

Christianshavns Beboerhus, og ikke Medborgerhus, åbnede officielt i foråret 1977, og den daglige drift blev varetaget af CB, en forkortelse af Christianshavns Beboerhusforening. Beboerhusforeningen var en selvejende institution uafhængig af Københavns kommune, og en knopskydning af beboerforeningen CB. Den første bestyrelse i Beboerhuset blev valgt i februar 1977, og den bestod til en start af 3 brugere og 3 foreningsrepræsentanter, men den blev hurtigt udvidet til 7 personer.

Beboerhuset var de første 4 år drevet som et selvstændigt hus med kommunalt tilskud til lønninger, og de faste udgifter. Udgifter til husets aktiviteter - driften - hvilede i sig selv gennem de indtægter huset skaffede sig ved cafédrift, lokaleudlejning og en række fester. Foreningen arrangerede hen over året fast en Fastelavnsfest, Sankt Hans Fest, Høstfest og en Nytårsfest.

Dertil kom en række støttearrangementer og teaterforstillinger. Den 31. maj 1981 var det slut. Beboerhusforeningen måtte opsige personalet, og administrationen af beboerhuset blev underlagt KUC's administration. Københavns Ungdoms Centre er siden intergret i kommunens kulturforvaltninger efter en række skandaler ramte ledelsen i KUC.

En ny brugeraftale blev i 1981 forhandlet på plads med KUC, og brugerstyringen af beboerhusethuset fik lov at overleve i det kommunle budgetsystem.

Christianshavns Beboerhus i dag.

Fyrskibets endeligt

Aladdins saneringer vedtaget i 1976

Læs mere om Aladdinkvarteret her.Se omtale på siden Islands Plads, hvor Lejerbo byggede nyt i 1970'erne

Christianshavns Bibliotek har alle dage været i ilden. Det har dog dato overlevet kriserne, og er undervejs blevet moderniseret flere gange. I 2011 er det administrativt fusioneret med Bryggen.

Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27, er opført 1882 bygget i imponerende trækonstruktioner. I 1920 blev bygningen forhøjet med en etage.

I 1984 til 86 er Gammel Dok ombygget af Erik Møllers Tegnestue, og i dag bruges den af Statens Værksteder for bildende kunstnere under Kunstakademiet samt af Dansk Arkitekturcenter.

Bygningen påkalder sig opmærksomhed alene i kraft af sin størrelse, herunder det store tag, der rummer tre etager.

Navnet skyldes at Københavns første tørdok til skibe lå her. Dokkens placering er markeret på pladsen mellem Gl. Dok Pakhus og Eigtveds Pakhus.

Asiatisk Kompagni og Eigtveds Pakhus, Strandgade 25, Christianshavn, Asiatisk Kompagni blev opført i 1738 og Pakhuspendanten i 1781 med Philip de Lange som bygmester.

Det lange pakhus, der ligger med gavlen ud mod havneløbet er opført 1748 -1750. Arkitekt Nicolai Eigtved. Bygningerne tjente som hjemsted for den oversøiske handel i den ‘florisante’ periode.

Alle bygningerne er i dag fredede og anvendes af Udenrigsministeriet. De kraftige tømmerkonstruktioner er synlige i de fleste af rummene i Eigtveds Pakhus.

Lidt underholdning nu du er forbi.

Søkvæsthuset blev bygget i 1840 – oprindeligt som en et-etages rødstensbygning med lavt halvvalmet saddeltag. I 1920 ombyggedes og renoveredes den gamle bygning under ledelse af arkitekt (og senere chef) Jørgen Christian Fenger Olrik ved Søværnets Bygningsvæsen, og bygningen blev forhøjet med en ekstra etage i form afen mansardetage. Bygningen blev udvidet mod syd i 1937. Bygningen er opført til, og har frem til 1990’erne været anvendt som, tjenestebolig. Som forudsætning for renoverings- og istandsættelsesprojektet fik Farvandsvæsenet i 1997 tilladelse til at ændre bygningens status fra bolig til kontorbygning.

Brand i magasinbygningen på Refshalevej i slutningen af 70'erne. Bygningen nedbrændte og Trekantgrunden er siden blevet udbygget med dagsinstitutioner.

Fra Strygejernets gård i 1978. Se Aladdin kvarteret.

Den legendariske linie 8 fra Bodenhoffs Plads til Tingjerg kørte i mange år som sporvogn og siden i mange år som bus, men 8'eren er i 2011 afløst af linie 66.

Statens arkiver

Københavns Bymuseum

til toppen

I 2013 er dette syn af Arsenaløen historie

Trekantgrunden med Institutioner vil i 2014 også ændre karakter.

Til toppen