Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Arsenaløen

I 2012 undergår idrætsområdet på Arsenaløen forandringer, da der skal anlægges en Multihal ud til Laboratoriegraven, og en cykelrute, som via Christiania og Dyssebroen skal landes på Kløvermarken. Det har så vist sig, at projekterne er forsinkede.

Hal C blev først indviet i september 2013, og cykelruten er i november 2013 fortsat ikke etableret eller forhandlet på plads gennem Christiania.

Broen til Refshalevej forventes sendt i udbud i efteråret 2013. Samtidig er rutens linjeføring via Sommerfuglebroerne på stand-by, da Inderhavns broprojekterne som følge af Phil & Søns konkurs er forsinket til 2014 eller 2015.

På siden Christiansholm omtales papirsøen og Holmenbroen - i 2013 navngivet Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen, samt Forsvars Kommandoen, som er placeret på den del af Arsenaløen, som ligger vest for Danneskiolds Samsøes Allé. Experimentairum flytter i 2014 midlertidigt fra Tuborg Havn til Christiansholm.

Marinestation København. I baggrunden ses Lejerbo som omtales på siden om Islands Plads.

Projektet er i 2011 på vej : Multihallen på vej. I 2012 er byggeriet gået igang. Hallen er forbeholdt sport og møder for foreninger, og kommer som sådan ikke Christianshavns indbyggere til gavn. Den drives af Kulturhuset på Islands Brygge. Om CIK og Multihallen i 2005 nedenfor.

2007 - 2010 : Politikerne har bevliget 240 mio. kr. til idræt i København de næste tre år, men idræt mangler 1,2 mia. kroner. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en prioriteringsliste.

I budgettet for 2005 er der ikke afsat midler til en genopretning af infrastruktur på Holmen, og det er derfor nødvendigt at dække udgifterne ad anden vej. En række kloakeringsarbejder har dog fundet sted i 2006. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller at det i samarbejde med Økonomiforvaltningen undersøges, om midlerne kan findes ved at frasælge hele eller dele af matrikel 616, Christianshavns Kvarter, på Holmen. Se Multihallen.

Januar 2005

Dan M. Sørensen CIK refereres i JP København den 27. januar 2005 :

Hvordan han som formand for Christianshavns Idrætsklub og medlem af Christianshavns Lokalråd sammen med flere andre under valgkampen til det seneste kommunalvalg troppede op for at blive fotograferet sammen med tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S).

Han er i dag skuffet over, at løfterne om en multihal i bydelen ikke er indfriet. »Vi har en masse potentielle talenter gående rundt på Christianshavn, men vi kan ikke tilbyde dem noget sted at dyrke idræt. Hverken de unge eller de ældre,« siger Dan M. Sørensen. Christianshavns Idrætsklub råder selv kun over mindre gymnastiklokaler, så klubbens håndboldspillere må tage til Sundbyhallerne og Sundbyøster Hallen for at træne.

Idrætslokalerne har i 2012 holdt flyttedag, og ligger modsat Spejderne ud til det åbne idrætsanlæg.

Det samme gælder for eleverne på Christianshavns Gymnasium. »Med alt det nye byggeri på Holmen, planerne for Christiania og de snart 12.000 mennesker, som bor i bydelen, er det utroligt, at der ikke er en idrætshal og flere kultur- og fritidsaktiviteter,« siger Dan M. Sørensen. »De grønne områder på Arsenaløen, som der var lagt op til skulle bruges til udendørs idræt, ligger ubrugelige hen. Banerne er så gennemhullede, at det nærmest er livsfarligt at bruge dem, og når det regner, kan vandet ikke komme væk, fordi dræn og kloakering ikke er i orden,« siger han.

  • Cykelruten er en forudsætning for Holmenbroen
  • Lokalplan med regørelse for projektet Holmenbroen
  • Lokalplaner for Wilders Plads, Holmen og Havnegade kan findes i sideoversigten
  • Lokalråd og indsigelse
  • Lejerbos henvendelse til Naturklagenævnet november 2010
  • Sommerfuglebroerne Islands Plads
  • Ansøgning om broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og Dyssegraven.
  • Lad Havnen Leve forbereder retssag

2011 : Cykelruten forventes realiseret i 2013, og det samme gælder Inderhavnsbroen og Multihallen.

På Holmen er der, siden Søværnet i 1992 besluttede at flytte væk fra Holmen, opført dyre boliger, både ejer- og andelsboliger, som appellerer til forskellige samfundsgrupper. Ejerboligerne er meget eksklusive, hvor det til gengæld er mange yngre børnefamiler som bor i A/B Schifters Kvarter. De synes så for en dels vedkommende at flytte ud på Margretheholmen. DE meget dyre bolig for fx udenlandsdanskere ligger overfor Operaen, boliger til 10 mio. kroner i 2005, i Torpedohallen, i Saugværket, og ude på Charlotte Amalies Bastion. Den ældre generation har i 2000 sat sig på A/B Halvtolv.

Disse syn er i 2013 historie

Den kreative ungdom har op gennem 1990'erne indtaget Holmen. Arkitektskolen, Filmskolen, Teaterskolen og Rytmisk Musikkonservatorium. Holmens Idrætsanlæg, et Fitness Center og rugbyklubben på Arsenaløen står for sporten, Operaen for kulturen. Forskellige firmaer har indrettet sig i kanonbådsskure ud til Erdkehlgraven, som i 2013 alle renoveret.

Projektet er klart

Dan M. Sørensen sammenligner Christianshavn med Vanløse som har 11 haller og 12 idrætslokale. Københavns Kommune har foreløbig brugt 180.000 kr. på at få udarbejdet et skitseforslag af det godt 38 mio. kr. dyre multihal projekt. Det har ligget klar siden i fjor og omfatter på papiret en 2.360 kvm stor hal, der let kan indrettes til forskellige formål, med 360 tilskuerpladser, styrketræningsrum, kontor- og mødelokaler og et større cafeområde.

»Multihallen vil give mulighed for både at dyrke idræt og få et samlingssted i bydelen ved større arrangementer eller koncerter,« siger Dan M. Sørensen. Forud for forhandlingerne om kommunens budget for 2006 er Christianshavns Idrætsklub, lokalrådet og Christianshavns Gymnasium igen gået i offensiven for at få politikerne til at sætte penge af til multihallen.

Sagen på dagsordenen den 24. februar men er udsat på ubestemt tid.

Multihallen på vej.

Prioriteringen i rækkefølgeplanen.

Rækkefølgeplanen rummer 48 projekter. Skal alle forslagene realiseres, vil det koste knap 1,2 mia. kr. For en del af projekternes vedkommende vil der være medfinansiering fra andre udvalg. Det gælder f.eks. på folkeskoleområdet, hvor Uddannelses- og Ungdomsudvalget finansierer hovedparten af idrætsfaciliteterne i skolerne. En række af projekterne skal realiseres i samarbejde med de øvrige forvaltninger, private investorer, klubber, fonde og andre interessenter. Projekter, der tidligere har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, er fremskrevet til prisniveau 2005. Nedenfor er alle projekterne oplistet efter hvor mange point, de har fået. Inden for de enkelte prioriteter er projekterne ligestillede.

1. prioritet (13 point)
·        Skoleidrætshal på Islands Brygge Skole – 37 mio. kr.
·        Skoleidrætshal i Ørestad Syd – 45 mio. kr.
·        Skoleidrætshal i Sydhavnen  - 39 mio. kr.
·        Udbygning af Sundbyøsterhallen – 64 mio. kr.
·        Byens grønne puls – 1,2 mio. kr.
·        Rulleskøjteanlæg i Ørestad Syd - 8 mio. kr.

2. prioritet (12 point)
·        Idrætshal på Holmen – 39 mio. kr.
·        Bavnehøj Sports- og Fritidscenter – 169 mio. kr.
·        Skoleidrætshal i Ørestad City – 40 mio. kr. .
·        Vandlegeplads i Ørestad – 2 mio. kr.
·        Havnebad ved Havneholmen – 10 mio. kr.
·        Træningspavillon i byens rum – 0,4 mio. kr. pr. anlæg
·        Minikunstgræsbaner – 0,8 mio. kr. pr. bane
·        White Water Kanal (rafting) – 60 mio. kr.
·         "Powerhouse" til Friluftsliv – 20 mio. kr.
·        Idrætstårn i Sydhavnen – 60 mio. kr. 
·        Rideskole på Amager – 4 mio. kr.

3. prioritet (11 point)
·        Iglohal (lethal) i Ørestad Syd – 6 mio. kr.
·        Helhedsplan for Bellahøjmarken – 33 mio. kr.
·        Boldmure i Ørestad – 0,4 mio. kr.
·        Overdækning af pladser i Ørestaden – 2 mio. kr.
·        Fælledklubberne - 15 mio. kr.
·        Termisk havnebad i Sydhavnen – 30 mio. kr.
·        Beach-pit (indendørs beachvolley) 8 mio. kr.
·        Indendørs street basketball – 2 mio. kr.
·        Sofies bad – 7 mio. kr.
·        Udendørs Klatrevæg på Nørrebro 0,85 mio. kr.
·        Indendørs petanquebaner – 1,5 mio. kr.

4. prioritet (10 point)
·        Emdrupparkens Idrætsanlæg – 76 mio. kr.
·        Stadshuset i Ørestaden – 31 mio. kr.
·        Idrætscenter i Ørestad Nord – 80 mio. kr.
·        Nyt stadion i Valby Idrætspark – 35 mio. kr.
·        Badestrand i Svanemøllebugten – 35 mio. kr.
·        Nye Havnebade – 8 mio. kr.
·        Valby Boldklub – 3 mio. kr.
·        Sejlklubben Sundet – 5 mio. kr.
·        Københavns Roklub – 1 0 mio. kr.
·        Amager Ro- og Kajakklub – 8 mio. kr.
·        Boldklubben Fremad Amager – 13,5 mio. kr. 
·        International Kartingbane – 35 mio. kr.

5. prioritet (9 point)
·        Overdækning af Fælledbadet – 30 mio. kr.
·        IF Stadion- 65 mio. kr.
·        Kunstgræsbaner i Valby Idrætspark – 14 mio. kr.
·        Skaterhockeybane på Holmen – 1 mio. kr.

6. prioritet (8 point)
·        Boldklubben Hellas – 1,5 mio. kr.
·        Boldklubben Hekla – 2 mio. kr.
·        Boldklubben B 1908 – 4,5 mio. kr.
·        Boldklubben Prespa – 1,5 mio. kr.

Realiseres et enkelt projekt fra planen, vil det få betydning for prioriteringen af lignende projekter i samme nærområde. Det gælder f.eks. de mange halprojekter i Ørestaden. Realiseres ét af disse forslag, vil de øvrige initiativer i bydelen få lavere prioritet. 

Busslusen har fået sin egen side

Busslusen forventes nedlagt i 2012

Base Camp

Base Camp startede som en succesrig "strand" en sommerbar Base Camp 354 med liggestole, men blev i 2001 solgt videre til fest og ballade for et glas champagne. Det holdt en kort årrække, men i 2011 er det et Fitness Center med rigtig god plads, og et center som tiltrækker rigtig mange både lokale og udefra kommende.

Holmens Netto på Arsenaløen ved Base Camp er nærmeste nærbuktik placeret midt mellem Holmens mange Institutioner og boligområderne i Aladdin og Christiania. En Mini Irma i Brobergsgade synes dog ikke at være sådan at udkonkurrere.

I 2005 skrev Berlingske : I butikken går salget af dåser med to et halvt kilo forloren skildpadde trægt, mens et tilbud på trøfler til gengæld vækker begejstring.

»Og så sælger vi rigtig meget af den rigtig dyre vin i forhold til de andre butikker, jeg kender,« forklarer butikschef Peter Udengaard, som tidligere har været ansat i en Netto på Østerbro.

A/B HalvTolv

Erdkehlgraven

A/B Halvtolvs fælleslokaler

Se Boligforeninger

Kanalrundfarten må ikke benytte sig at mikrofonerne på dette stykke af hensyn til beboelserne.

Spejderne

Holmenbroen

Til toppen