Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Christiansholm

Broerne over Inderhavnen, Kanalen og Proviantmagasingraven nedenfor.

Genboen til Christiansholm er Forsvarskommandoen på Arsenaløen. Kommunens notater : Notat fra 2005. Notat II. Nedenfor omtales Holmenbroen og Høringen i 2010.

Ved indkørslen til den tidligere Flådestation Holmen på Arsenaløen, som flyttede aktiviteterne ud i 1990'erne, i Prinsessegade ligger Forsvarskommandoen på Trangravsvej som fører til Christiansholm og Papirøen.

Sommerfuglebroerne over kanalen skal erstatte forbindelsen til Christiansholm. Den forbindelse følges på siden Islands Plads. Læs på Wikipedea om : Flådestation Holmen.

I 2017 udløber de nuværende lejemål på Papirsøen og et slagsmål, som det er set omkring byggeriet på Krøyers Plads, skal ifølge Monica Thon fra De Radikale i BR undgås, og hun mener, at Københavns Kommune skal sikre øen til et åndehul for byens borgere. Se Christiansholm Notat. Arealet udlejes midlertidigt til bl.a. Experimentairum, som flytter fra Tuborg Havn til Christiansholm primo 2014.

Papirsøen eller Christiansholm. Ejerer var oprindlig Københavns Havn. Det 23.376 m2 store areal anvendes af Den Danske Presses Fællesindkøb til papirlager, og de har lejekontrakt indtil år 2017, sammmen med Canal Tour som langs kajarealet har oplagsplads til både. I december 2012 oplyste Politiken, at Den Danske Presses Fællesindkøb har opsagt lejemålet allerede i 2013, og Hallerne, som udgør 90% af lejemålet, i de sidste 14 dage har stået tomme. Ejeren i 2012, By & Havn, ikke har nogen umiddelbare planer for deres anvendelse, eller om nybyggeri på arealet.

Godfred Louis-Jensen ville bygge højhus på Krøyers Plads og strandpark på Christiansholm med adgang fra Strandgade, men der vil i den kommende tid sikkert komme mange gode forslag om anvendelse på banen.

Det gamle materielhus og kedelhus er i bydelsatlaset udpeget med høj bevaringsværdi (trin 3).

Lokalplan nr. 331 ”Holmen II”
I lokalplanen, der er bekendtgjort den 14. december 2000, fastlægges området til boliger, til serviceerhverv, såsom hoteller, restauranter, og udstillingsvirksomhed mv., og til offentlige formål, såsom museer og anden kulturel virksomhed, maritime fritidsanlæg mv. Mindst 50 pct. af etagearealet skal være boliger. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Ny bebyggelse forudsætter supplerende lokalplan. Bemærkning. Trangraven er omfattet af en naturfredningsdeklaration.

Forsvaret på Arsenaløen

Forsvaret har til huse på Arsenaløen op til Christiansholm. Idræt, Base Camp, Netto og A/B HalvTolv samt den ny Hal C holder til på den modsatte side af Danneskiold Samsøes Allé. Området har sin egen side : Arsenaløen

Carsten Schmidt, arkitekt, Næstvedgade 23, 2100 København Ø

GEMT VÆK BAG dagpressens lagerbygninger på Christiansholm (Papirøen) ligger Arsenalet, bygget af Philip de Lange i 1745-72. Kongeportalen forbinder de to hovedfløje mod havnen. Denne portal med Christian den VI's buste over rigsvåbenet har været under restaurering i 10 år og er blevet færdig for nylig. Dette var tidligere den fine vej til Holmen fra søsiden. Takkelloftet og Hovedmagasinet (bygget i 1745 af Philip de Lange) delvis bag den nye opera samt Amalienborg (bygget i 1749 af N. Eigtved) er fra samme periode (rokoko). Takkelloftet og Hovedmagasinet har også været forbundet med en portal, som blev revet ned i 1858. Dette smukke bygningskompleks fra Danmarks storhedstid som sønation ligger gemt væk bag lagerbygninger over for det kommende skuespilhus på den anden side af havnen. Hvis Arsenalet frilægges mod havnen, vil skuespilhuset og Nyhavn få en lige så spektakulær udsigt mod Arsenalet, som Operaen har mod Amalienborg. Samtidig opleves kontrasten mellem ny og gammel arkitektur, der får byen til at være nutidig og beholde sin historie.

I ERICH PONTOPPIDANS Danske Atlas fra 1781 står, at det københavnske arsenal overgår det venetianske og er det største og mest fuldkomne i Europa. I 1984 udskrev Byggeriets Realkreditfond en nordisk konkurrence om havnen, der blev vundet af arkitekt professor Halldor Gunnløgsson. I vinderprojektet fjernes både Dokøen (kunstig ø anlagt i 1858) og Christiansholm, så Arsenalet, Takkelloftet og Hovedmagasinet ligger frit mod vandet og forbinder byen over havnen med Amalienborg-aksen mellem de to bygninger, sådan som det engang var tænkt. En flot tanke. Gunnløgsson havde placeret et musikhus, omtrent hvor det nye skuespilhus nu bliver opført. Han fjernede Kvæsthusbroen, der blev anlagt i 1848-50. MAN VED, AT TURISME spiller en stadig større rolle som indtægtskilde, og i byer er det de arkitektoniske oplevelser, der tiltrækker turister. I København har relativt kortsigtede økonomiske betragtninger oftest domineret. Det går ud over mange attraktive områder. Man har f.eks. ikke villet gå glip af den indtægt, som den attraktivt beliggende Dokø kunne indbringe. Nu ligger Operaen der, dog kan man se Takkelloftet og Hovedmagasinet på hver side. Der er planer om at bygge boligblokke ved siden af Operaen, så Takkelloftet og Hovedmagasinet ikke bliver synligt fra Sjællandssiden. Når lejemålet for dagspressens lagerbygninger stopper i 2015, er det Christiansholms tur. Flere arkitekter står på spring. Der er allerede forslag om svømmehal, multihus og "byens hus". Bliver et af projekterne til virkelighed, vil Arsenalet være skjult for evigt. Jeg vil håbe, at Københavns Kommune vil tænke stort og langsigtet og frilægge Arsenalet mod havnen og dermed genskabe et storslået byrum.

Trangraven mellem Islands Plads og Arsenaløen, som skal forbindes med en bro. Trangravsbroen. Se Kommunens side om anlægsprojekterne.

På billedet ovenfor ses byggeriet af Proviantbroen over Proviantmagasingraven til Frederiksholm i 2012, et byggeri som er sat på pause til 2014 eller 2015, da entrepenøren gik fallit i 2013. FrederiksholmbroNyt :

Sidste nyt:
Opdateret: 11/11 2013
Brolauget har fortsat en god og tæt kontakt med kommunen omkring åbningen af den kommende Proviantbro. I skrivende stund er aftaler ved at blive formuleret og vi sigter på at få dem endeligt vedtaget i løbet af vinteren. Aftalerne kræver at vi ændre vores vedtægter, så vinteren vil byde på et par ekstraordinære generalforsamlinger.
Tidsplanen for Proviantbroen er fortsat noget åben, men kommunen forventer at broen vil være klar i det tidlige forår.......

Transgravsvej er til landingsplads for sommerfuglebroen, som skal betjene den fremtidige cykelrute.

Holmenbroen. Broerne over Christianshavns Kanal.

Realdaniaprojektet - en bro fra Kvæsthusbroen til Dokøen - lever stadig, hvor en debat på Ingeniøren i 2011 har genoplivet projektet om en City terminal, som det er foreslået af fra Havnetunnelgruppen kombineret med det underjordiske p-anlæg på Kvæsthusbroen. Se længere nede.

Inderhavnsbroen - Om projektet. Projektet er sat på pause i 2013 da Phil & Søn er gået konkurs. Københavns Kommune skriver i december 2013, at de er ude af konkursen, at en del materialer ligger klar, og de kan sikkert købes fri, men man har endnu ikke fundet en ny entrepenør, og man kender endnu ikke meromkostningerne.

Cykelruten er en forudsætning for Holmenbroen

Lokalrådet og indsigelse
Lejerbos henvendelse til Naturklagenævnet november 2010
Sommerfuglebroerne Islands Plads
Ansøgning om broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og Dyssegraven.
Lad Havnen Leve forbereder retssag
Wilders Plads 2004 - Lokalplan 308
Stibroerne
Wilders Plads 2011 - Startredegørelse
Wilders Plads 2012 - Lokalplan 202 som erstatter 308
Strandgade Nord


Holmenbroen. Broerne over Christianshavns Kanal.

Fire broer skal forbinde Gammelholm med Christianshavn og Holmen.

Pendulfærger kunne betjene langt flere borgere end nogle få cyklister.

På sigt bør en tunnel være den rigtige løsning.

Bro eller tunnel! Havnetunnelgruppen

14.12.2010 :

Naturklagenævnet godkender broerne.

Oktober 2011

Hallen bagom Nordatlantens Brygge er revet ned og arbejderne med Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen, som de er døbt i oktober 2011, blev for alvor en realitet med overborgmesterens tale på Gammelholm. Et ny projekt på Krøyers Plads er samtidig på trapperne.

Lokalrådet har den 18.10 - sommerfuglebroerne - gjort indsigelse overfor Naturklagenævnets dispensation af fredningsbestemmelserne, og har gjort gældende at de afgivne høringssvar ikke har været forelagt politikerne.

Samtidig hersker der åbenbart vild forvirring om broernes brugsværdi, om de vil blive brugt af 1.000 eller 10.000 cyklister. Se TMF og Cowis tal. Wilders Plads Ejendomme og Lejerbo har civilretslige sager kørende i spørgsmålet.

Marts 2011.

A.P. Møller-fonden betaler 165 mio. kr. til fire nye broer over Københavns Havn angiveligt i et forsøg på at slippe for en bro mellem Skuespilhuset og Operaen. Men Realdania nægter at droppe deres broplaner.

Ingeniøren skrev 1. marts 2011 (forkortet af red.) : Københavns Kommune har sagt ja til et tilbud fra 'A.P. Møller Mærsk og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal' om at bygge broer fra Nyhavn til Christanshavn, men Realdania og Kulturministeriet vil ikke skrinlægge planen om en bro fra Kvæsthusmolen ved Skuespilhuset til Dokøen ved siden af Operaen. Striden har stået på siden 2006, da Realdania på opfordring af den daværende direktør for Det Kongelige Teater, Michael Christiansen, foreslog Københavns Kommune at give omkring 600 mio. kr. til at bygge et parkeringshus under Kvæsthusmolen og en bro, men parkeringshuset mødte modstand i BR (Ritt & Bondam), der frygtede en øget trafik. Lokalplanforslaget som skulle forbyde p-pladser er endelig frafaldet i 2011. Realdania skrev i en pressemeddelelse : »Det er fortsat ønsket fra Realdania og Kulturministeriet at have mulighed for på længere sigt at etablere en forbindelse over havneløbet mellem Skuespilhuset og Operaen.«

Mere om lokalplan, p-pladser, og se hele artiklen på siden Kvæsthusbroen.

Ingeniøren linker til de historiske beslutninsprocesser.

Broprojekterne i 2010.

Projektet om en tunnel, og projektet om en bro fra til Dokøen er droppet, det samme er projektet om en bro fra Gammelholm via Christiansholm til Operaen. Holmenbroen skal i stedet føres via Nordatlantens Brygge, videre via to broer over kanalen til Arsenaløen, som sluser cyklisterne videre til Opera og Holmen.

Billedet viser indsejlingen til Erdkehlgraven, som ligger mellem Arsenaløen og Holmen. Her skal anlægges en fjerde bro, Proviantbroen, som er Holmenbroens passage til Frederiksholm. En pendulfærge kunne ellers snildt lægge til her i Proviantmagasingraven, og en sådan løsning kunne principielt binde hele inderhavnen sammen.

Cykelruten til Amager Strand, som er en slags forudsætning for broernes trafik, kunne på denne måde have fået et langt bredere publikum. JP skriver om en pendulfærgeløsning, at den kan servicere Operaen fra Nyhavn, men den kan nemt samtidig servicere fra Tuborg Havn i Nord til Fisketorvet og Sluseholmen i Syd, og den anslås at ville koste 50 mio. kroner i anlægsudgifter. Den kunne, og kan stadig, indgå i planerne for Marmormolen, som skal forbinde Langelinie med Nordhavnen, hvor havneindløbet ligger i gå afstand fra Nordhavn Station. Se pendulfærge forslaget fra 2007 her.

Den store afstand mellem Indre By og Operaen betyder Holmenbroen ikke løser Operaens problem, og det til trods for Operaen er den oprindelige årsag til projektet. Siden er cykelruten kommet ind i billedet, hvilket også giver anledning til debat i Indre By. En cykelrute langs med Nyhavns skyggeside, som skal forbinde broen med Kongens Nytorv, synes ikke at være synderlig populær.

Estimatet for brug af broen var oprindeligt af TMF sat til 10.000 daglige brugere. De seneste tal i Cowis notat fra 2010 er reducerede og behæftet med en betydelig usikkerhed, og ingen ved reelt noget som helst om trafikkens intensitet og trafikmønstret. Det kan være alt fra måske et par tusinde brugere dagligt, måske flere måske færre. Er broerne oppe en af gangen eller på en og samme tid! og der er hele 3 broer i spil, så tager man måske vejen udenom! Pjece med illustrationer.

Forslag til broåbningspolitik vil blive lagt på portalen Bliv Hørt, hvor også Høringen fra 2010 kan findes, og forslaget er i Høring til den 31. januar 2011.

Christianshavnernet mener

- at den oprindelige plan om en tunnelforbindelse mellem Kvæsthusbroen og Operaen er den eneste fornuftige løsning på en fast forbindelse. Indtil den kan realiseres må pendulfærger, som ret beset kan betjene både havnen i nord og i syd, være den optimale forbindelse for udvikling af inderhavnen. Men tilsyneladende skal A.P. Møllers ønsker tilgodeses, selvom det er svært at se, at broerne løser Operaens problem.

- Skal man tro Politiken, så handler det hele om, at lukke Christianshavn op ind mod byen, og det samme skriver magasinet København. Broernes funktion er at skabe mere liv i havnen, og fra kommunens side håber man da også det vil øge interessen for Gammelholm, Nyhavn og for promenaden til Nordre Toldbod, som det meste af året ligger relativ øde og ubenyttet hen.

- Lukker man mere op betyder det afgjort mere trafik, men ikke nødvendigvis mere liv. Havnetunnelgruppens forslag med en trafikterminal under jorden er det absolut bedste forslag. De planlagte skydebroer over kanalerne er alene en delløsning, hvor der er højrisiko for, at det historiske miljø sættes overstyr, samtidig med løsningen er absolut uden nogen form for garanti for mere liv nogen steder.

Kommunen fastholder i 2010 planerne for Holmensbroens placering fra Gammelholm til Nordatlantens Brygge, og via Christianshavn til Arsenaløen og Holmen. Sagen ligger på baggrund af denne henvendelse til afgørelse i Naturklagenævnet og en afgørelse forventes ultimo 2010. Naturklagenævnet havde dermed for en stund stoppet planerne om en Holmenbro, men hele sagsforløbet viser, at borgernes indsigelser er uden betydning. Afgørelsen kan læses her på nkn.dk/nyheder.

Cykelruten

Christianshavnerruten er en cykelrute som fra Amager Strand via Kløvermarken, Christiania og Christianshavn Nord via Holmenbroen skal føre én til Nyhavn. En cykelrute for Inderhavnen forventes anlagt i Strandgade til Krøyers Plads. Linieføringen af christianshavnerruten var oprindelig placeret langs med Refshalevej, hvor en stitunnel fra Dokøen skulle forbinde Operaen med Kvæsthusbroen. Denne linieføring kan ses på bilagene i Lokalplan Holmen II fra 2007.

I kommuneplan 2009 er linieføringen ændret. Den er nu optegnet via Arsenaløen frem til Christiansholm, hvor den via to broer på Islands Plads, tilsluttes Inderhavnens cykelrute. I marts 2010 har kommunen udgivet en brochure, og ruten forventes at stå klar i 2011 - 2012.

Christiania og Lokaludvalget modsætter sig planerne, da den generer christianianitterne. De to cykelruter skal via Holmenbroen på Nordatlantens Brygge forbindes med Inderhavnens cykelrute langs Nyhavns Skyggeside til Kongens Nytorv. Christianshavnernet mener ruten bør gennemføres, men ikke via en Holmenbro til Havnegade på Gammelholm.

November 2009:

Arkitektkonkurrencen er afsluttet og en bro over havnen, samt 3 skydebroer over kanalerne skal efter de aktuelle planer bygges i 2011/2012 for at stå færdige i sommeren 2012.

Begrundelsen for at bygge en bro over inderhavnen, at byen skal lukkes mere op, for derved at skabe mere liv. Det skriver fx Politiken, men der var faktisk ret meget liv for ikke så ret længe siden, og det er næppe ved at bygge en bro, at det kommer tilbage.

TMF den 4 marts 2009.

Ti arkitektfirmaer give bud på en 7 meter bred cykelbro bro fra Gammelholm til Grønlands Plads, samt en bro over Christianshavns Kanal til Islands Plads, en bro fra Islands Plads over Trangraven til Arsenaløen, og en bro over Proviantmagasingraven til Holmen. Se mere nedenfor.

Sommeren 2007.

En beslutning om en bro tages inden efterårsferien, udtaler Klaus Bondam, hvilket imidlertid ikke kom til at holde stik. En afgørelse om bro eller pendulfærger forventes nu taget inden årsskiftet 2007. Et pendulfærgeprojket mellem Indre By og Holmen udarbejdet af folkene bag Flyvefisken er landet i BR.

Høring i 2010.

Broerne var i Høring til 8 marts 2010. Lokalplanforslag om broerne i høring. Læs indsigelserne. Bliver dit høringssvar hørt? Læs på Indre By Lokaludvalgs hjemmeside.

Til og fra Islands Plads skal der etableres 2 sommerfuglebroer. En til Arsenaløen og en til Nordatlantens Brygge. Brovingerne vil slå op ind mod Islands Plads (Pakhuset i bunden af billedet), om det sker samlet eller hver for sig vides ikke, måske et kvarter hver time, for at give plads til sejlskibe. En ikke særlig hverken praktisk eller æstetisk løsningsmodel.

Beslutningen om en bro fra Christiansholm til Gammelholm og en klapbro til Dokøen er blevet modtaget med stor forundring, da den stort kun delvis løser et isoleret Opera problem samtidig med den gør livet surt for en række andre, ikke mindst sejlskibene. Der er da også indløbet mange protester, hvilket kan ses på de mange indsigelser som er indgået under Høringen. På sigt bør Havnetunnel projektet i tilknytning med Metro Cityringen knytte Skuespilhuset sammen med Operaren for underjordiske p-pladser eller ej på Kvæsthusbroen, så er en tunnelløsning den absolut mest hensigtsmæssige løsning.

Mail til red. : Du skall vide att vi er 260 både i Norra hamnen, Helsingborg, som synes att det er det rene vanvid og bygge broer over kanalerne på Christianshavn, nesten den sidste rigtig genuine bydel af Köbenhavn.

Berlingske Tidende den 1. september 2007: Vi har forelagt Københavns Kommune et forslag, der vil betyde en netto-forøgelse af P-pladser med 150. Samtidig vil en stor del af de mange turistbusser, der holder i bl.a. Toldbodgade, blive henvist til underjordisk parkering,« siger Realdania direktør, Flemming Borreskov.

Realdania, der oprindeligt opererede med i alt 500 ekstra P-pladser, tilbyder samtidig Københavns Kommune, at fonden vil betale kommunen for de tabte parkeringsindtægter, som måtte vise sig som følge af, at der i forbindelse med et P-hus vil blive nedlagt en række parkeringspladser på Skt. Annæ Plads.

»Vores gave i form af en bro, en nyanlagt plads ved Kvæsthusmolen og et parkeringshus vil ikke koste Københavns Kommune én krone. Og vi er villige til at overlade ejerskabet af parkeringshuset til kommunen på den betingelse, at kommunen ikke profiterer økonomisk på selve parkeringshuset,« siger Flemming Borreskov.

Realdanias projekt illustreret ovenfor har mødt modstand. På skitsen nedenfor er det derfor A.P. Møllers røde linieføring den løsning som er blevet spået de bedste chancer. Den er imidlertid ikke, som det fremgår ovenfor, blevet godkendt, men er erstattet af en linieføring via Christianshavn.


A.P. Møllers forslag fra Gammelholm til Christiansholm (rød løsning).

Set fra Christianshavnssiden afskærer denne løsning udsynet til Nyhavn og underbygger den grænsedragning, man i dag har indført mellem det oprindelige Christianshavn og Holmen.

Mere om Krøyers Plads

De radikale vil gøre Christiansholm til et åndehul for københavnere.

TMF trafikvurdring -

En bro forventes af TMF brugt af 10.000 cyklister og fodgængere dagligt og primært af skolerne på Holmen. Sejlermiljøet spås af mange delvis ødelagt med en bro.

Havnetunnelgruppen havde sine helt egne og anderledes planer om en underjordisk terminal.

1. maj 2009. Politisk flertal for en langsgående Havnetunnel. Forberedende undersøgelser er sat igang således, at et projekt kan vedtages i 2011. To tunnelveje via Refshaleøen.