Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Islands Plads

Lejerbos afdeling på Islands Plads blev bygget i 1970'erne og omtales også på siden Aladdin. Bebyggelsens fredede pakhus ligger ud til Kanalen, og nybyggeriet støder op til Bodenhoffs Plads, og Trangraven.

Islands Plads blev ryddet i forsommeren 1974. Dansk Totalenterprise A/S ønskede, men fik ikke tilladelse til at bygge 420 ejerlejligheder med egen marina, og de indgik derfor en aftale med boligselskabet Lejerbo om at bygge 346 lejligheder (som blev reduceret til 260), heraf 40 i Pakhuset. Lejlighederne var fra 57 m2 til 105 m2. Der måtte i tilknytning til komplekset kun anlægges 62 p-pladser for derved at tvinge beboerne til at benytte den offentlige transport. Grundværdien var 10 mio. kroner og byggeriet blev anslået til at ville koste 100 mio. kroner. Boligerne stod færdige i 1978 og afdelingen rummer i dag 245 lejemål. Transgravsbassinet skulle udlejes til kroner 0,00 i 30 år. Læs mere på Lejerbos hjemmeside, da de 30 år er gået, og der er sket ændringer. Trangraven

Lokaludvalget arbejder i 2012 på et projekt for Bodenhoffs Plads, men ingen kender rigtigt til de fremtidge trafikstrømme.

I 2012 - 2013 realiseres broprojektet over kanalen.

August 2011 : Siden Christiansholm omtaler Holmenbroen, i dag døbt Inderhavnsbroen, og har henvisninger til lokalplanerne Strandgade Nord, og Krøyers Plads. Her på siden følger vi mere specifikt sommerfuglebroernes tilblivelse i praksis. Sommerfuglebroerne, da de slår op, er 2 broer, som er projekteret over Christianshavns Kanal og Trangraven. I dag pfficielt døbt Trangravsbroen. De forventes færdige i 2013.

Broarbejderne er i 2012 i fuld gang, og ved årsskiftet er fundamenterme på plads.

En tredje bro over proviantmagasingraven skal forbinde Holmen & Dokøen med Arsenaløen. Hertil kommer de broer som er påkrævet for at realisere cykelruten. Broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og Dyssen.

Nedenfor en illustration af de to klapbroer.

Fredningsnævnet stillede en række betingelser ex broer må ikke have faste bropiller i vandet af hensyn til de passerende sejlbåde. Den betingelse vækker undren hos kommunen. »Når du ser på, hvad der ellers findes af fortøjningspæle og både, giver det ikke mening, at der ikke må være faste bropiller i vandet«, siger centerchef Torben Glesborg. Uden faste søjler i vandet vil det være nødvendigt med en langt kraftigere konstruktion og et større anlæg på land, og det vil gå ud over det rekreative område, anfører han.

Et andet krav er, at der skal være mindst 31,5 meter med fri passage til gennemsejling. Ifølge kommunens egne beregninger stemmer det dog ikke overens med bredden af åbent vand andre steder i kanalen, hvor der flere steder blot er en passage på 14 meter, hvis man fraregner skibe, der ligger i kanalen. Torben Glesborg oplyser, at Københavns Kommune har klaget til Naturklagenævnet i håb om at få omstødt betingelserne. Naturklagenævnet har omstødt Fredningsnævnets kendelse.

Februar 2012 : Lejerbos begæring om opsættende virkning af kendelsen om eksproprieringen af Islands Plads er afvist af Vejdirektoratet, og arbejderne kan påbegyndes. Lejerbo har krævet at retsproceduren genoptages, hvis ikke vil sagen blive kæret til Østre Landsret. Broforbindelsesarbejderne forventes at blive påbegyndt primo 2012 som planlagt.

Islands Plads. Lejerbos afd. 204 med det fredede Pakhus er i centrum for sommerfuglebroerne, og afdelingen gør da også kraftige indsigelser. En retssag er opstartet ved retten på Frederiksberg i december 2011. Wilders Plads Ejendomme, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Sejlunion er indtrådt i retssagen, oplyser formanden for Lejerbo København, Jan Hyttel (Det Hvide Snit).

Forvaltningen arbejder i 2011 på, at ændre fedningsbestemmelserne for kanalerne.

Ovenfor kajarealet som vil blive berørt af de ny broer.

  • Cykelruten er en forudsætning for Holmenbroen
  • Lokalplan med regørelse for projektet Holmenbroen
  • Lokalplanerne for Wilders Plads, Holmen og Havnegade kan findes i sideoversigten
  • Lokalråd og indsigelse
  • Lejerbos henvendelse til Naturklagenævnet november 2010
  • Cykelruten.
  • Ansøgning om broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og Dyssegraven.
  • Lad Havnen Leve forbereder retssag

Trangraven

Laboratoriegraven

Cykelruten planlagt i 2012 - 2013 skal følge trangraven langs med trangravsvej som ses tv. i billedet. Det er vedtaget at nedlægge 14 parkeringspladser på Tramgravsvej i 2013.

På begge sider langs vandet er planlagt offentlige stiarealer. På Trekangrunden skal opføres en ny Institution som skal stå færdig i 2014.

Laboratoriegraven som går over i Erdkehlgraven

I bagrunden ses Spejderne DDS, hvor en bro skal forbinde Arsenaløen med Refshalevej og Christiania, hvor en bro er planlagt over Stadsgraven, som eksisterer i dag, og en ny bro over Dyssen til Kløvermarksvej.

Stiforbindelsen - Cykelruten krydser Danneskiold Samsøes Allé for at følge Laboratoriegraven frem til Spejderne.

En Multihal ud til Laboratoriegraven er i 2012 samtidig under opførelse på Arsenaløen

Til toppen