Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Christianshavns Institutioner

Prinsessegade er Nord for Torvegade efter Christianshavnernets opfattelse præget af alt for mange isolerede, og ofte tillukkede institutioner, som alle konstant lider af pladsmangel.

Børneinstitutioner, Kirke, Gymnasium, hvor ikke mindst Skolen er en trøstesløs bygning, som på et langt stykke dominerer Prinsessegade og Aladdin. Læs om historien nedenfor.

I 2013 er det med budgetforliget besluttet at realisere endnu et spor på Christianshavns. Spørgsmålet er om de mange millioner, der skal bruges på at modernisere endnu engang, ikke kunne bruges bedre på en ny skole i moderne lokaler, hvor Kløvermarken med en cykelrute er en oplagt mulighed. I 2014 er debatten med den ny folkeskolereform bluset op igen.

I 2012 har skolen 723 elever, 100 elever er nyindskrevet i 10 klasse, og skolen, som for få år siden blev 3 sporet, skal fremover være 4 sporet, og den mangler plads.

I en Gallup bragt i Berlingske den 13. november 2009, svarede 57% af de københavnske forældre, at de er utilfredse eller overvejende utilfredse med de københavnske folkeskoler. Christianshavns skole har da også gennem årene været fravalgt af mange lokale, som søger en mere moderne skole. Et flertal i BR har besluttet sig for at sige nej til byggeri på Kløvermarken - i 2012 fredet - men dér kunne en moderne skole have været placeret. Lokale kræfter har uden held forsøgt at få en skole placeret på Holmen.

De mange institutioner er alle kun aktive på hverdage, kun få timer i døgnet, og i perioder lukket i ugevis. Det efterlader Benenden isoleret, hvor det lokale liv, og det tilbageblevne forretningsliv er overladt til at eksistere på Christianias præmisser. I 2012 er der kun en Irma og nogle lettere suspekte døgnkiosker tilbage i Aladdin, som har ca. 2300 indbyggere.

I 2012 har Karlsvognen fået reseveret p-plads foran Institutionen i Brobergsgade, som i 2014 skal flytte hen i den ny bygning på Trekantgrunden, for i 2013 skal Institutionerne omkring Bodenhoffs Fritidscenter på Trekantgrunden alle samles i en ny og større bygning med plads til op til 800 børn. Projektet er udskudt til nu 2015. I lokalerne skal der indrettes en ungdomsklub.

En artikel i Christianshavneren marts 2012 omtaler den nød skolen i dag lider, som følge af pladsmangel, og alle sukker efter en Multihal på Holmen, som i 2012 er under opførelse, og et Multifunktionshus mellem Kirken og Gymnasie. Kommunen oplyser samtidig, at den ikke har planer om ny skoler.

Christianshavnernernet har siden 2004 ment :

En moderne skole burde indgå i udviklingen af Kløvermarken, hvor den planlagte Christianshavnerrute kunne have løst 30 års konflikt om en sikker skolevej. En skole med en tidssvarende sportshal ville også have gjort Multihallen, og den ønskede skole flytning til Holmen, overflødig. En skole placeret på Holmen vil befordre yderligere trafik ind i området, og det er ikke just gennemkørende trafik som mangler i Prinsessegade. I den aktuelle debat om en sikker skolevej burde denne sikres af borner, en høj kantsten, og en sammenlægning af cykelstien i skolens vejside, så den gående og den kørende trafik adskilles fra Torvegade til Aladdin. I 2013 vil cykeltrafikken til og fra Holmen med en række ny broer reduceres betydeligt, og det samme gælder formodentlig cykeltrafik til og fra Christiania.

Skolen og Trekanten har i 00'erne barrikaderet sig bag solide hegn. Benenden og Aladdin er i den samme periode blevet mere og mere præget af kaosbilisme på gennemrejse, et stadigt svineri og en tiltagende turisme. De tidligere rekreative områder, som fx boldbanen og Brians hjørne er inddraget, og Refshalevej, et rekreativt område, er i dag en losseplads.


Trekantsgrunden med Bodenhofs Fritidscenter.

Området på Refshalevej skal udbygges med en ny endnu større Institution på cirka 4.000 m2.

Brians Hjørne

I 2012 er der atter gang i ombygningen eller udbygningen af Brians Hjørne. Brian er navnet på en hjemløs som underholdt bydelens borgere fra en offentlig bænk på hjørnet, hvorfor området blev afspærret, og Brian blev flyttet.

Første skridt var at bygge en sort klods på Boldbanen op til Brians Hjørne i 2000.

Næste skridt var at indhegne skolens domæne. Nogenlunde samtidig blev der opsat en plakatsøjle og stativ til bycyklen. Billedet herunder er fra januar 2005.

Januar 2006

Bænken står den endnu, men 6 måneder senere lægges der an til forandringer

Og hen over sommeren 2006 blev Brians hjørne udsmykket af de nye ejere - Chr. Skole.

I november 2006 fjernes Sylvester fra gavlen på Hjerter Dame

og området blev udsmykket med træskulpturer bag det forlængede pigtråds hegn.

Området henligger i 2011 isoleret fra omverdenen, for i december 2012 at skulle gennem en ny forandring.

Bycyklen er i 2012 kørt i garage for altid og bycykelstativet er gjort overflødigt.

Billeder fra december 2012

Populært kan man sige, at uden kaostrafikken til Pusher Street, som terroriserer gaden, og en øget turisme ville bydelen med de mange Institutioner i 00'erne i lange perioder henligge uddød.

Loppen er i dag fredet og henligger ud mod Prinsessegade som en trøstesløs plakatsøjle

På Christianshavn findes der 4 fritidshjem, 3 fritidsklubber, 2 ungdomsklubber, 2 skoler samt et gymnasium.

Vuggestue Christianshavn
SMØRKLATTEN CHRISTIANSHAVNS VOLDGADE 5B, 1424 København K

Vuggestue Christianshavn
SOFIEGÅRDENS VUGGESTUE OVERGADEN OVEN VANDET 32B, 1415 København K

Vuggestue Christianshavn
VUGGESTUEN TREKANTEN PRINSESSEGADE 78, 1422 København K

Aldersintegreret institution Christianshavn
BLIKFANG Prinsessegade 58, 1422 København K

Aldersintegreret institution Christianshavn
BØRNEBASTIONEN Amagergade 6, 1423 København K

Aldersintegreret institution Christianshavn
BØRNEHUSET PÅ HOLMEN Danneskiold-Samsøes Allé 37, 1434 København K

Aldersintegreret institution Christianshavn
CHRISTIANSHAVNS ASYL AMAGERGADE 2, 1423 København K

Aldersintegreret institution Christianshavn
KRUDTHUSET Refshalevej 1, 1432 København K

Aldersintegreret institution Christianshavn Langebro
LANGEBROGADE 2, 1411 København K

Børnehave Christianshavn
ANNA WULFFS FOLKEBØRNEHAVE CHRISTIANSHAVNS VOLDGADE 63, 1424 København K

Børnehave Christianshavn
Sofiegårdens Børnehave SOFIEGADE 7, 1418 København K

Fritidshjem : Bodenhoffs Fritidscenter - Christianshavns Fritidshjem, Prinsessegade 15.

Se også fortegenelsen Nyttige Adresser.


Christianhavns skole, Døtreskolen, og gymnasium. Rudolf Steiner er flyttet fra Margretheholmen til København S.

Christianshavns Døtreskole
Dronningensgade 67
1420 København K - website


CIK holder til i Bådsmandsstræde, og er fortaler for en Multihal, som er en realitet i 2013.

CSR Nanok holder i dag til på Arsenaløen, Arsenalvej 2

I 2012 er der bygget nyt

Christianshavns Gymnasium

Christianshavns Gymnasium er fra 1924, hvor det daværende Sundby Gymnasium blev flyttet fra Amager til Prinsessegade. Hovedbygningen er fra 1877. Den var tidligere anvendt af skolen.

I 1930'erne blev hovedbygningen udvidet med sidefløje.

Sidst i 1970'erne fik Christianshavns Gymnasium mulighed for udvidelse og overtog gradvist den tidligere Nobels Tobaksfabrik. I dag er industribygningen gjort til anneks og bærer navnet "Fabrikken".

Ørestadens Gymnasium scorer de unge

Marts 2006:

Fra 2005 til 2006 har Ørestad Gymnasium oplevet en stigning i antallet af ansøgere på ikke mindre end 340 procent. Og dét, selvom gymnasiet endnu ikke er færdigbygget, men frem til 2007 må man tage til takke med udlejede lokaler på universitetet (Amager).

På Christianshavn må gymnasiet erkende de har tilbagegang i antallet af søgninger. Kommentar. De næste par år vil vise om gymnasiet i Ørestad kun får nyhedens interesse, eller om Ørestadsselskabet forstår at bygge videre på den gave det er at være ungdommens magnet. Generelt synes der at være problemer med at skabe byliv i Københavns ny bydel


Christianshavns Skole

Skolens historie : Tilbage i tiden var skolen tre skoler. Bådsmandsgade Skole (det nuværende gymnasium), som først og fremmest skulle betjene Bådsmandsstræde Kaserne, i dag Christiania, Dronningensgade Skole (Kofoeds skole som i 1976 blev Beboerhus), samt Prinsessegade Skole ( skolens filial). I 1950 besluttedes det at sammenlægge Dronningensgade og Prinsessegade.

Skolevæsenet overtog stedet, og de to skoler blev lagt sammen. I 2011 har Christianshavns Skole fortsat to bygninger: Filialen bygget som skole i 1865, samt Hovedskolen, hvis udseende bærer præg af tidligere tids brug som hospital. Christianshavns Skole har i de senere år haft en meget kraftig elevtilgang. Dette skyldes primært et stigende børnetal. Tilvæksten er nu blevet så stor, at man har set sig nødsaget til at udbygge skolen til en 3-spors skole. Skolebestyrelsen har arbejdet for en ny skole på Holmen, men det har ikke været muligt at få flertal for beslutningen i borgerrepræsentationen.

Marinehospitalet var oprindelig en tilbygning til Søkvæsthuset, som under krigen blev anvendt til flygtninge.

Christianshavns Skole
Pressemeddelse den 8. september 2005

Nu vil Christianshavns Skole for alvor inddrage udearealerne i skolens undervisning. Med 220.000 kr. fra Uddannelses- og Ungdomsudvalgets legepladspulje får skolen mulighed for at indrette et udendørs læringsområde – både til enkeltfagsundervisning og til længerevarende pædagogiske projekter.

- Læring sker ikke alene og langt fra altid i et firkantet rum. Man lærer først og fremmest ved at opleve, eksperimentere og lege, siger uddannelses- og ungdomsborgmester Per Bregengaard (Enhl.)

Christianshavns Skoles projekt indeholder en kunstig sø med et rodzoneanlæg til biologi. En urtehave med eget kompostanlæg til hjemkundskab samt kemi og fysik. Et opsamlingsanlæg til regnvand og med forskellige stationer til måling og registrering af vandets vej.

Nedenfor en samling fotos med fokus på børneinstitutionerne :

Ovenfor AKB Prinsessegade 56 - 60, hvor udearealet er for børneinstitution og beboere.

Budgetaftalen gældende for 2012 (henvisningen gjort ugyldig) :

Hovedpunkterne i budgettet er bl.a. et historisk stort beløb (1,5 mia. kr.) til nye daginstitutioner, skoler og fritidshjem samt en erhvervs- og vækstpakke, der følger op på anbefalinger fra Copenhagen Business Task Force i august. Budgettet afsætter også midler til forberede idræts- og aktivitetsområder, en moderne omlægning af jobindsatsen, bedre cykelveje og en filmfond.

Borgmester Pia Allerslevs forslag til Kulturpolitik 2011. Beboerhuset & Sofies Bad

Budgetaftalen 2005 :

Efter flere års vedvarende nedslidning af skoler og idrætsanlæg har Københavns Kommune afsat midler til vedligeholdelse i budgettet for 2005. Pengene skal skaffes ved, at kommunen afvikler sin gæld i et noget langsommere tempo end de seneste år. Pengene skal bl.a. gå til renovering af det store Grøndal Centret på Bellahøj, som alene vil koste små 50 mio. kr. at renovere. I alt er der afsat 175 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af anlæg, der også tæller veje, parker, boldbaner og legepladser. Beløbet dækker dog kun en lille del af de samlede 2,7 mia. kr., som kommunen selv vurderer, der er behov de nærmeste ti år for blot at lappe det forfald, der allerede kan ses på de kommunale bygninger.

December 2004

Byens idrætsanlæg mod nye mål. Martin Geertsen (V) har foreslået, at der omgående afsættes 500 millioner kroner til at modernisere idrætsanlæg i København. Idræt m/prioriteringsrækkefølgen.

Københavns Kommunes forsømte bygninger bliver en dyr fornøjelse. En rapport bestilt af Økonomiforvaltningen i 2004 afslører, at der skal bruges 2,7 mia. kroner over ti år. Det reelle beløb skønnes dog til at være fem milliarder, fordi en væsentlig del af kommunens bygninger slet ikke er figurerer i vedligeholdelsesregnskabet.

Til toppen