Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Christianshavn Nord

Fire kvadranter - to i nord og to i syd.

Det som klistrer Christianshavns 4 kvadranter sammen, bydelens 10.000 indbyggere og 10.000 arbejdspladser, er det historiske miljø, men i det daglige har bydelens indbyggere i de 4 kvadranter, som er delt på langs af Torvegade og på tværs af kanalen, ikke ret meget med hinanden at gøre.

Selv indenfor de enkelte kvadranter trives forskellighederne. Ejerformerne er vidt forskellige fordelt på nyt og gammelt og i ejer-, andels- og almene lejeboliger og et vidt forskelligt prisniveau, hvilket afspejler sig i beboersammensætningen. Det kan mærkes helt ned i de enkelte boligforeninger. Det fællesskab bydelens indbyggere oprindeligt havde, som et brokvarter og var kendt for, bare for få år siden, er i dag stort set historie.

De mange lokale smugkroer er ved at uddø, hvilket er et godt bevis på en bydel i opbrud! Fingerbøllet eller Eifel Bar kan vist ikke længere betegnes som deciderede lokale væresteder, hvor det lokale islæt er blevet erstattet af et caféliv, hvis målgruppe og interesse er turismen. Denne udvikling er tydeligst på Torvet, men også cafélivet langs kanalen og butikslivet omkring Christiania understreger denne udvikling, som er taget til op gennem 00'erne.

Christiania er de senere år blevet en magnet for både hashhandel og turisme, og har har isoleret sig fra det øvrige Christianshavn. I forbindelse med 40 fødselsdagen skriver Politiken, at det antages der i 2011 omsættes ulovligt for 700 mio. samtidig med Christiania anmoder om 76 mio. kroner i gaver til at frikøbe sig fra Staten.

Sejler- og husbådefolket indgår for nogle fås vedkommende som en del af det lokale liv, og det samme gælder vel for Holmen, som er et kapitel for sig selv. Det hører på papiret med til Distriktet 1, dvs. Indre By - Christianshavn, men servicerer primært en række statslige kulturelle institutioner indenfor film, teater, musik og arkitektur.

Bydelen er i 3 af bydelens 4 kvadranter præget af de 10.000 arbejdspladser, af pendling, af hashandelen og af de mange institutioner og erhverv. Fra Udenrigs- og Miljøministerium, en række institutioner i Strandgade og i Prinsessegade til Skat og Nordea på Christiansbro (Det gamle B+W hovedsæde kendt som Ørkenfortet), og en række virksomheder i Langebroagde beliggende i Syd.


En lille enklave som holder stand er kasernen i Wildersgade kendt for sammenhold, og måske repræsenterer Wildersgade i nord den sidste rest af et lokalt beboersammenhold, et sammenhold som i 2011 dog mere synes at være præget af det ideologiske sammenhold på politisk plan i lokalråd og lokaludvalg.

Strandgade er uændret præget af de flere 100 år gamle Palæ-ejendomme og Købmandsgårde og fremstår som et glansbillede på det historiske miljø bydelen repræsenterer.

Langs med Ovengaden Neden Vandet på vestlige side af kanalen, og Ovengade Oven Vandet på den østlige, ligger i nord Søkvæsthuset, i dag kendt som Orlogsmuseet, og istandsatte pakhuse og flere mere eksklusive boligejendomme

Ifølge Københavns Kommunes Statistisk fra 2006 er 8380 christianshavnere skattepligtige. 16,4% har en årlig indkomst på + 300.000 kroner, mens den næststørste gruppe 14.2% har en indkomst under 50.000 kroner. Se siden Fakta.

Christianshavn Nord ind mod byen:

I kvadranten mod Inderhavnen og Indre By ligger Strandgade. Fra Asiatisk Plads med UM over Wilders Plads til Grønlandske Handels Plads med Krøyers Plads og Nordatlantens Brygge. På Krøyers Plads skal Holmenbroen anløbe Christianshavn.

Strandgade er også præget af DAC (som flytter til Christians Brygge) og af Arkitekternes Hus, samt den almene boligforening 'Det Hvide Snit'.

Christianshavn Nord op til Christiania og Volden.

Det er den mest befolkede bydel. Kvarteret rummer udover en række boligblokke en lang række børne- og ungdomsinstitutioner, som fx trekantgrunden, som huser midlertidige institutioner der lider af vokseværk. Trekantgrundens forskellige instutitioner er i dag afspærret fra det omkringliggende nærmiljø, men skal med udgangen af 2014 samles i et nyt kompleks på 4.000 m2.

Christianshavn Nord har med Døtreskolen 2 skoler, en kirke, et gymnasium, og som nævnt en lang række børneinstitutioner. Christianshavns Skole er ikke just en spændende oplevelse, og det samme gælder det visuelle look af Prinsessegade som skal trafikrenoveres for 5 mio. kr. Kommunen holdt workshop den 1. december 2011, og en ny høring skal finde sted i foråret 2012.

I Bådsmandsstræde ligger CIK og Nobels fabrik, se siden Institutioner. Voldgaden huser ældreboligerne Ved Volden, og på Volden ligger Bastionen og Løven i Lille Mølle med kig til Ravelinen i Torvegade.

Voldboligerne, Salvator gården, Sandkagen og Lagkagehuset præger miljøet fra Vor Frelser Kirke ud mod Torvegade, og Christianshavns Torv, som i dag er omdannet til en trafiktermninal. Lirekassen er genvejen til fotos fra de nævnte gader og stræder.

Bydelen rummer rigtig mange 2 værelses boliger, for det meste beboet af studerende på gennemrejse, og mange ejendomme har en stor udskiftning af boligmassen. Prinsessegade med Christiania med turisme, et boehmeliv og dramaturgi dominerer gadebilledet i nord, hvor Christiansbro med boliger uden bopælspligt tager sig ganske anderledes ud.

Flere foreninger samt lokalråd og lokaludvalg arbejder for at få en Multihal på Holmen, som i budgetforliget for 2011 er vedtaget, og som vil medføre endnu mere trafik ledes gennem Prinsessegade, hvilket er i modstrid de samme foreningers nu snart 40 års kamp for en sikker skolevej.

Prinsessegade

Christianshavn Nord er specielt beboerrig omkring Torvet og i Aladdin kvarteret. Denne kvadrant huser alene inklusive 156 boliger på Arsenaløen og Christiania op mod 7.000 ud af bydelens + 10.000 indbyggere.

Kvadranten i Nord ud mod Christianshavns Vold og Bastionerne er nok bedst kendt for Christiania, Vor Frelser Kirke, Christianshavns Gymnasium og Christianshavns Skole, som fylder gadebilledet ud på den modsatte side. Skolens ny idrætshal, som omtales på siden Aladdin og siden Institutioner, har hjulpet skolen, men fjernet det åndehul boldbanen ren faktisk var. Kirken og Gymnasiet påtænker at inddrage det grønne område ved Kirken til et nyt Multifunktionshus.

Aladdin & Bodehoffs Plads

I Benenden i bunden af Prinsessegade op til Holmen ligger Aladdin. En Cul de Sac, hvor gaderne er rundkørsel for dele af trafikken til Christiania. En cykelrute fra Kløvermarken via Refshalevej, og Christiania var planlagt i 2008 - 2010, men ruten er i dag flyttet til Arsenaløen, og er udskudt til 2012. Sikkert med henblik på at omdanne hele vejstykket til betalingsparkering. I 2011 obstruerer Christiania fortsat de undersøgelser som skal foretages i undergrunden, for at cykelruten kan blive en realitet, som er broernes forudsætning.

Nedenfor vises fotos fra boligområdet Aladdin. Lirekassens Rute er genvejen til samtlige gader og stræder på Christianshavn eller benyt henvisningerne i sideoversigten.

Brobergsgade

Andreas Bjørnsgade

Ovengaden Oven Vandet

Aladdin alene har omkring 2300 borgere, og Christiania cirka 800. Bydelens udvikling lider ikke alene under de mange institutioners tillukkethed, men også under den megen trafik til og fra hashmarkedet. Fotos fra det kaos er lagt i Heksekedlen, og fx fra marts måned 2007, hvor Christianshavn på en uge blev mindst 8 biler færre. KK Cykelruten. Christianshavnernet : Cykelruten. Kanalen : Husbåde

I de sidste 10 - 15 år har denne trafik til Pusher Street taget magten fra lokalmiljøet, også for Christiania selv, som åbenlyst har erklæret de ikke vil tage ansvar for hashhandelen. Det er nogle andres problem, politiets problem, som de jævnligt slås med om netop hashmarkedet.

Bydelens udvikling står som en konsekvens i stampe, hvor flere og flere lyssky butikker sætter sit præg på gadebilledet.

Aladdin med E/F Aladdin midt i det hele er præget af stor beboerudskiftning, da ejerforeningen er indrettet med mange meget små 2 værelses boliger på 44 m2, som med forældrekøb synes at være meget attraktive boliger for studerende i et par år eller tre.

Bodenhoffs Plads

Islands Plads ud til Christiansholm og pladsens historie kan du læse om på siden Aladdin. Lejerbo ligger på den modsatte side ud til trangraven, som på Refshalevej siden er bedre kendt som Laboratoriegraven, en del af Erdkehlgraven.

Kiosken på hjørnet af Bodenhoff & Burmeistersgade, hvor det legendraisk ur på husmuren i dag er forsvundet

Fra en påsat brand i Kanalhuset, en opgang Andreas Bjørnsgade Plads den 26. marts 2007.

Ejendommen : Ejendommen er opført i 1930 og ligger tæt ved Christianshavns Kanal og Christianshavns Torv med busforbindelser til centrum. Lejlighederne er fordelt på stue - 5. sal. Kun i opgangene på Bodenhoffs Plads og Overgaden oven Vandet er der elevator. Lejemål Værelser (m2) / 5 1 vær (42-56) / 52 2 vær (52-75) / 46 3 vær (78-121) / 4 4 vær (102-121) /1 5 vær (175)

På Arsenaløen bor Forsvarskommanden. Her ligger også en Netto, Base Camp og andre idræts aktiviteter, Det Danske Spejderkorps og A/B Halvtolv. Dette område ligger adskildt og isoleret fra både Holmen og Christianshavn, da busslusen er en fysisk grænsestation. På Arsenaløen ønsker Lokaludvalget, at placere endnu en institution, en Multihal.

Alladin kvarteret i bunden af Prinsessegade er bydelens tættest bebyggede boligområde, men det er også det mest misligholdte. Christianshavn havde som nævnt i 2006 godt og vel 10.000 registrede indbyggere, og med Christiania og A/B Haltolv bor op mod 4000 i dette område.

Med en Holmenbroen, en cykelrute, en Multihal, samt planlagte byggerier på 22.000 etage m2 på Christianias Sydområde og Psyk, vil det ændre hele områdets identitet, hvor den manglende udvikling sætter sit uomtvistelige sit præg på bydelen.

Loppen er i dag fredet.


De sidste 10 år har området været præget af butikdsdød, og et stærkt stagnerende socialt liv. I perioder kan gadebilledet bedst sammenlignes med en travl banegård, i andre er der helt dødt. Se fotos i Heksekedlen. Christianshavn Nord's fremtid er dermed i 2011 på vej ind i afgørende slutfase. Christiania har sagt ja til at udvikle området, hvordan ved ingen endnu, og NCC har et projekt for Krøyers Plads på bedding. Området afventer også en renovering af Refshalevej, af Prinssessegade. Udbygningen af Christiansholm bliver næste skridt på vejen.

Ungdomshuset blev ryddet 1. marts 2007.

Og Christianshavn blev i den uge mindst 8 biler færrer. Billedet nedenfor er fra en demonstration afholdt den 31. marts 2007. Billeder fra december 2006 og marts 2007 i Heksekedlen, og fra maj 2007 i Cigarkassen.

Flere fotos klik på billedet.

Prinsessegade 5. marts 2007. En rolig nat overvåget af politiet. Morgenvisit på Christiania. Ungdomshuset genopstået i second life.

Politiken skrev 4. marts, at Christiania officielt tager afstand fra volden. Nu er det sådan, at demonstrationer ofte udgår fra Christiania. Et optog i fest og farver spadserer ud, for ud på aftenen eller natten, at afslutte med bål, brand i Prinsessegade.

Bål og brand laver ikke sig selv, og når politiet dukker op er flugtvejen velkendt. Det man kan konkludere er, at afslutningerne tager til i styrke for hver gang, og dette opgør den 2/4 marts var stensikkert ikke det sidste af slagsen. Aktivisterne får erfaring og bliver stadig dygtigere. Rektor på Christianshavns Gymnasium sidder med ved bordet i foreningen Christianias Naboer. Dem hører man ikke meget til i disse dage, og det til trods hans skole er raseret. At skolen ikke er raseret skyldes kun den er omkranset af pigtråd. Sandheden er, at Christiania er dybt splittet, og det bør de christianshavnerne som udtaler sig på en bydels vegne, snart begynde at forholde sig til.

Den 4. marts mellem kl. 03 og 04 var ikke kun Prinsessegade men hele Christianshavn lukket af for trafik. Det var forbudt for fodgængere at gå længere end til Bådsmandsstræde. Politiet på stedet kunne ikke give nogen nærmere forklaring, men et par venlige sjæle på torvet ved Gate Eleven kunne oplyse, at en eller flere biler tidligere på aftenen var brændt af i Prinsessegade. I Brobergsgade, som dagen forinden havde været åstedet, holdt ikke en eneste bil parkeret. En hollændervogn observerede situationen på Bodenhoffs Plads. Om flugtvejene via Refshalevej og Holmen stod åbne vides ikke. Det har senere vist sig der var optøjer ved 03-tiden, hvor en bil i Prinsessegade blev afbrændt.

Ved to-tiden om natten den 3. marts blev 3 biler på stribe afbrændt i Brobergsgade med fare for ildspåsættelse af lejlighederne i Hjerterdame. Flere andre biler blev beskadiget. Formålet var tydeligvis at spærre adgangsvejene til Christiania. Der blev antændt et stort bål i Prinsessegade ved Nobelsfabrik, som dér holdt politiet tilbage ved Frelser Kirken. Der lød kæmpemæssige brag fra krysanthemum-bomber, og en skulle have fået revet sin hånd af under øvelsen. En enkelt hollænderbil havde ved to-tiden bevæget sig ind i området langs kanalen til Bodenhoffs Plads for at observere. Ved skolen blev bagvejen som sædvanlig sikret med bål. Der er åbenbart ikke mangel på materialer! Og der var spredt partisansøm og knuste flasker ud på vejbanen i flere gader. Christianshavns Gymnasium, ikke mindst Nobels fabrik, blev raseret kort efter, ligesom Vestergaard Møbler i nattens løb fik smadret facadevinduerne. Ifølge ejeren var der skader for 1 million kroner. Til alt held var der langt færre biler parkeret i gaderne end på en almindelig hverdag.

Urolighederne startede allerede den 2. marts omkring kl. 19.00. Der blev antændt flere bål i Prinsessegade, som udløste kampe mellem politi og aktivister natten igennem. Fortove blev ødelagt og brosten revet op. Det flød med affald i og omkring Prinsessegade, og mindst 4 biler blev afbrændt den første nat. På andendagen er en sporadisk oprydning overstået først på eftermiddagen, men nye uroligheder i bydelen venter om hjørnet.

Den manglende udvikling af Christiania gennem 40 år har sat udviklingen af randområderne i stå. Fra Christianshavns Torv til Christiania er det et stort kaos. En undersøgelse kårer området til et af Københavns mest utrygge områder, og det skyldes ikke mindst hashmarkedet. Der er behov for en overordnet plan som sikrer, at bydelen ikke lider skæbne med det så meget omtalte Udkantsdanmark. Den sidste erhvervsdrivende med rod i det lokale miljø, den legendariske Wienerbager i Burmeistersgade har slukket lyset den 30. april 2010, og i Aladdin er butiksdøden på nær en lokal IRMA nu nærmest total.

I efteråret 2009 skulle der udarbejdes et nyt forslag for trafikken i Prinsessegade, men det blev ikke til noget. Et nyt forslag forventes i 2011. Projektet fra 2004 var der ikke råd til, og i 2011 overvejes alene nogle kosmetiske ændringer, som risikerer at forværre situationen yderligere med fx med taxipladser i Bådsmandsstræde. Det bilfri Christiania ønsker sig på sin side flere p-pladser, og kommunen tilsyneladende rundkørsler til busser. Følg udviklingen på siden Trekanten og Prinsessegade. En ny strategi for parkering er undervejs i København, men der synes ikke at være planlagte ændringer på Christianshavn. I 2011 blev gaden indrettet med 3 midlertidige bump.

En kloakering af Arsenaløen blev sat i gang vinteren 2006.

Her er multihallen projekteret side om side med cykelruten, efter sigende med 12 p-pladser. I baggrunden øjnes Spejdernes domicil.

Til toppen