Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen XNCC har købt Krøyers Plads grunden tilbage,

Luftkastellet blev fjernet i 2005

Og frem til 2012 har pladsen ligget brak, men i 2013 er arbejderne med et nyt projekt sat igang.

NCC har efter generhvervelsen projekteret et nyt byggeri for Krøyers Plads i 2011, og har i 2013 konverteret flere af de oprindelig planlagte kontorlejemål til beboelse pga. stor efterspørgsel.

Krøyers Plads 2015

Nordatlantens Brygge er nabo til det ny byggeri

Inderhavnsbroen - Om projektet

Strandgade Nord

November 2010 - Krøyers Plads konkurs

NCC Property Developement har købt Krøyers Plads på tvangsaktion for 81,6 mio. kroner eller næsten 20 mio. mindre end de betalte Freja for den samme grund i 2004. Grunden blev i 2005 videresolgt i en samlet pakke til Carlyle Group, som i foråret 2010 begærede selskabet bag Krøyers Plads konkurs. Det oplyser magasinet Kbh, som i skrivende stund måske er udkommet for sidste gang. Det er endnu uvist, hvad der skal bygges på området udover det skal anvendes til erhverv, boliger og butikker.


Læs om Wilders Plads og Krøyers Plads planerne fra 2006 på siden Christianshavn Fakta, som linker til lokalplanen for Christianshavn Nord.

Oktober 2010.

Og hvad så nu? Magsinet KBH, som er på randen af lukning, spurgte ejendomsdirektør i The Carlyle Group, Anders Hörnqvist, der stod bag Krøyers Plads : ”Lad os være ærlige: Krøyers Plads har været en lang og sej proces for os,” siger Anders Hörnqvist og fortsætter: ”Vi har virkelig prøvet alt. Talt med de mange involverede. Holdt talrige møder med blandt andre Københavns Kommune. I sidste ende må vi bare konstatere at enderne ikke kan nå sammen for os. Vi kan ikke få de tilladelser vi gerne vil have og desuden er der et stort lån som skal forrentes. Det vil tage årevis at sikre en rimelig økonomi i projektet – det hænger slet og ret bare ikke sammen.” Så Carlyle valgte i foråret at klappe kassen i og erklære deres anpartsselskab bag grunden for konkurs. Planerne for Krøyers Plads er derfor rykket helt tilbage til start, og der er nu indsat en kurator der tager sig af konkursbehandlingen.

Erick Van Egeraats højhusprojekt på Krøyers Plads blev nedstemt i Borgerrepræsentationen den 17. marts 2005 med stemmerne 23 for og 28 imod.

Krøyers Plads på You Tube

Byggegrunden blev oprindelig købt af NEC for 100 millioner kroner af Freja, men NCC har i august 2005 videresolgt grunden i en samlet pakke for 600 mio. til amerikanske Carlyle Group. Pakken indeholder 135 enfamiliehuse i Dragør, 90 lejligheder på Amerika Plads på Østerbro, og et boligprojekt med 150 lejligheder på Krøyers Plads.

Luftkastellet sommeren 2004. Afslutningsfesten blev holdt den 1. oktober 2004, og siden da har pladsen ligget øde hen. Kajarealerne har siden været benyttet af husbåde.

Projektet fra 2005 kunne i november 2006 heller ikke skaffe et flertal for i BR, som nu ønsker det oprindelige højhusprojekt bragt på banen igen, eller en tredje løsning.


Projektet : Tre danske arkitektfirmaer skal samarbejde om et nyt projekt. Henning Larsen, Kim Utzon samt tegnestuen PLOT, der siden 2001 har været drevet af arkitekterne Julien De Smedt og Bjarke Ingels.

Rundt om Krøyers Plads opføres tre huse, tegnet af tre af Danmarks førende arkitektfirmaer: Henning Larsens Tegnestue, Bjarke Ingels Group og Kim Utzon Arkitekter.

Siden sommeren 2005 har de tre tegnestuer i samarbejde med NCC arbejdet på at skabe et nyt projekt, der klæder den kendte københavner-grund, som ligger skråt overfor Nyhavn og har det nyrestaurerede pakhus Nordatlantens Brygge som nabo.

– Vores ambition var at skabe nye boliger til københavnerne samtidig med, at der i et enestående samarbejde mellem tre af landets dygtigste arkitektfirmaer opstod nyskabende arkitektur med bygninger, der udfordrer hinanden. Samtidig blev det muligt at skabe en ny plads, hvor københavnerne kan dyrke og nyde vandet og den stemning, pladsen giver, siger kommunikationsdirektør Bo Dybkær, NCC Construction Danmark A/S.

Rundt om pladsen ligger tre forskellige bygninger, som alle varierer i højden – for at give modspil til de store dimensioner i havneløbet og for samtidig at være i samspil med byrummets eksisterende højder.

Bygningerne er på de højeste tagtoppe 29,5 meter og på de laveste 8,0 meter. Hver af bygningerne har forskellige former og udtryk, og de skaber tilsammen et byrum med både snævre og brede passager. Bygningerne er placeret på grunden, så de giver plads til en ny Krøyers Plads – samtidig med at der er udsigt til havnen både fra og mellem bygningerne.

Mellem to af bygningerne graves en ny kanal, så vandet trækkes ind mellem husene. I den nyudgravede kanal kommer brede trætrapper, der gør det let at få adgang til vandet. Her etableres en kajak-krog, der sammen med bådebroer og bådepladser genskaber en moderne byudgave af det maritime liv. Indenfor i to af bygningerne kan etableres restaurant, butikker og lokaler til bådelaug og kajakklub.

NCC og de tre arkitektfirmaer afleverer nu projektet til Københavns Kommune med ønske om at få udarbejdet et forslag til lokalplan, som skal i offentlig høring. Krøyers Plads og de tre arkitekters huse kan først bygges, når lokalplanen er vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation.

FORELØBIGE FAKTA om projektet for Krøyers Plads:
Samlet jordareal: 10.040 kvadratmeter
Samlet vandareal: 2.100 kvadratmeter
Bebygget jordareal: 2.920 kvadratmeter
Friarealer på land: 7.120 kvadratmeter
Samlet byggeri: 18.000 etagekvadratmeter fordelt på fire bygninger, herudover 144 p-pladser i kælder
Samlet boligareal: 16.950 kvadratmeter
Antal lejligheder: 136 fordelt i tre bygninger
Fordeling af typer:
? 2-værelses: 2
? 3-værelses: 97
? 4-værelses: 21

Lejlighedsstørrelser: 60 til 220 kvadratmeter
? cirka 40 % er på 60-115 kvadratmeter
? cirka 40 % er på 116-165 kvadratmeter
? cirka 20 % er på 165-220 kvadratmeter

Ovenstående fakta kan blive ændret marginalt i forbindelse med bearbejdningen af det foreliggende projekt eller som konsekvens af den endelige lokalplan.

Bygherre: The Carlyle Group
Entreprenør og udvikler: NCC Construction Danmark A/S
Arkitekter: HLT / Henning Larsens Tegnestue, BIG / Bjarke Ingels Group, Kim Utzon Arkitekter
Rådgivende ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Bygherrerådgiver: Birch & Krogboe A/S

Yderligere oplysninger:
Kommunikationsdirektør Bo Dybkær, NCC, telefon 39 10 39 10 eller 24 88 71 24
Direktør Mette Kynne Frandsen, Henning Larsens Tegnestue, telefon 82 33 30 00
Arkitekt Kim Utzon, Kim Utzon Arkitekter, telefon 33 93 43 34
Arkitekt Bjarke Ingels, BIG, telefon 72 21 72 27

NCC's dialogside om det nye projektKrøyers Plads.

MODELLEN TIL de nye huse på Krøyers Plads ser angiveligt ud, som om den respektløst vil tromle de gamle pakhuse ned i insisteren på egne arkitektoniske værdier. Det ville være synd for pladsen, og derfor er der al mulig god grund til at bede bygherrerne om at tænke nyt endnu en gang. Leder JP København.

Pressemeddelelse :

NCC, HLT, BIG og Kim Utzon Arkitekter har fremlagt de første tegninger til en ny Krøyers Plads, hvor selve pladsen gives tilbage til københavnerne. Udover en ny, stor ny plads rummer projektet tre huse – et fra hvert arkitektfirma – og en café, der fortsætter, hvor Luftkastellet slap. Desuden kommer der kajakklub, trætrapper til havnebassinet og bådepladser på klassisk christianshavner-manér. Lige der, hvor Luftkastellets liggestole og sandbar holdt til, skabes den ny Krøyers Plads. Her kan københavnerne igen nyde udsigten og stemningen fra en enestående café, der rejser sig op fra jorden uden at skygge for udsigten fra Strandgade.

Krøyers Plads og Nordatlantens Brygge

  • Cykelruten er en forudsætning for Holmenbroen
  • Lokalplan med regørelse for projektet Holmenbroen
  • Lokalplaner for Wilders Plads, Holmen og Havnegade kan findes i sideoversigten
  • Lokalrådet og indsigelse
  • Lejerbos henvendelse til Naturklagenævnet november 2010
  • Sommerfuglebroerne Islands Plads
  • Ansøgning om broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og Dyssegraven er imødekommet.

Fra nedrivningen i 2005

Den Gule Enke, en almen udlejningsejendom

Kajarealerne anvendes i 2011 til Husbåde

Aftenshowets lokaler, som for en tid er flyttet fra Nyhavn til Krøyers Plads.

Fra opstarten i 2007 sendte Aftenshowet fra Rådhuspladsen
Fra 3. august 2009 sendte Aftenshowet i 2 uger fra Amager Strandpark.
Fra januar 2010 til 23. juni 2011 sendte Aftenshowet fra Nyhavn i København
Fra 8. august 2011 sendte Aftenshowet fra Krøyers Plads
Fra 13. august 2012 sender Aftenshowet fra Islands Brygge

Historien kort fortalt.

De planlagte højhuse på Krøyers Plads giver skygge, turbulent blæsevejr og lavere temperaturer. Det omstridte byggeri ville være velplaceret ved Middelhavet, hvor en kølig svaler kan være en lise for sjælen. Byggeriet skaber nemlig en blivende lokal koldfront.

Europa Nostra har indgivet en protest mod byggeriet.

Berlinske Tidende 02.12. Først sagde Kulturarvsstyrelsen nej til boligbyggeriet på Krøyers Plads. Så sagde de ja. Men nu kan det være lige meget, for nu siger de københavnske politikere nej. Finn Rudaizky, Socialdemokratiet - Christianshavn, stemmer nej. Berlingske har ringet rundt, og 27 ud af 55 BR-medlemmer sagde nej til højhusene med luksusboliger. Kun 14 politikere ville stemme for, mens ni var i tvivl. To af dem hælder til et nej. Det lykkedes ikke avisen at komme i kontakt med fem medlemmer, heriblandt en tidligere erklæret modstander af byggeriet.

Politiken skriver den 4.12. Styrelse trak veto tilbage I sidste uge blev sagen drøftet på et møde mellem Kulturarvsstyrelsen og kommunen. »Vi gennemgik byggeriet, men vi måtte erkende, at det ikke var muligt at finde en mellemløsning, som vi har gjort i andre sager. Enten er det husene, eller også er det ikke husene. På den baggrund har vi trukket indsigelsen tilbage, og så må det være borgerne og BR, der afgør, om de vil have husene eller ej«, siger Steen Hvass. På mødet blev det diskuteret, om man kunne fjerne nogle af husene, men det ville ikke løse problemet med højden, siger Steen Hvass, der understreger, at Kulturarvsstyrelsen fortsat er imod byggeriet. »Vi mener stadig, at de er for høje, og nu har vi råbt vagt i gevær. Men vi mener ikke, at det er os, der skal træffe beslutningen om, at de huse ikke skal være der«.

Indsigelse fra Kulturarvsstyrelsen mod højden af byggeriet, men Kulturarvsstyrelsen har betingelsesløst trukket sit veto tilbage.

Projektet møder modstand blandt lokale på Christianshavn.
Berlingske har genstartet debatten om højhusene på Krøyers Plads. Gå til debatten. Læsernes mening på Berlingske Tidende (rubrikken har 20 sider)

Mini Manhatten på Krøyers Plads. Krøyers Plads på Christianshavn ligger modsat Grønlandske Handel Plads, som er doneret til Nordatlantens Brygge. Læs om projektet: Plan og Arkitekturs beskrivelse. Politiken Arkitektur 2003 pdf. NCC har købt byggegrund og byggeret af Freja A/S for 100 millioner, og ønsker at bygge Erick Van Egeraats imponerende, flotte men også spektakulære højhusprojekt på 55 meter.

Statens ejendomsselskab, Freja, får en kæmpefortjeneste på at sælge området. Politiken skriver den 19/11. Den pris, som Freja Ejendomme skal have for grunden på Krøyers Plads, opgøres efter antallet af bebyggede kvadratmeter. Derfor ville Frejas fortjeneste stige, jo større byggeriet var, og jo flere kvadratmeter der skulle bygges. J.P. København skriver den 20/11. Lokalplanen tillader 15.000 m2, højhusprojektet er på 18.300 m2, og NEC skal for 18.300 m2 betale Freja 92 millioner kroner. Hvis projektet imidlertid ikke godkendes inden nytår skal NEC betale Freja 100 millioner kroner, og Freja Ejendomme afviser kritikken.

Borgere i modvind. Lokalt vækker projektet bekymring, men de massive beboerprotester synes ikke at have medvind i den øvrige befolkning og i særdeleshed i Pressen. I BR tegner der sig et fertal i mod byggeriet, men sagen henstår pt. uafklaret.

Berligske Tidende skriver den 21. september : »Der findes åbenbart de her mennesker, som er i stand til at hidse befolkningen op og dermed gøre den indre by til et bymuseum. Misforstå mig ikke, jeg synes sådan en debat til enhver tid er sund, men den skal føres på en ordentligt grundlag. Vi har været virkelig grundige og åbne. Det har Københavns Kommune også, men når man spørger modstanderne, hvad ved I egentlig om det, så svarer de kun, at de ikke kan lide det,« siger Allan Andersen."

Et spørgsmål om skønhed. Med Erick van Egeraats forslag til et bolig- og erhvervsbyggeri på Krøyers Plads kan havnen få det lys og liv, som den og alle københavnere fortjener. Det er et fantasifuldt og farverigt hus, der i sin volumen komplimenterer havnens øvrige nye markante bygninger lige fra operaen over det kommende skuespilhus til Diamanten. Og i sin form både hilser det på og genfortolker Københavns tage og spir. Det vil være endnu en trist spildt mulighed for byen, hvis vi stopper det nu. Politikens Henrik Sten Møller kalder højhusprojektet på Krøyers Plads på Christianshavn for "levende, rigt bevæget og meget interessant". Han mener, at arkitektens tanke for de seks tårne samt den højeste tårnbygning, der er placeret som pendant til Christians Kirke, er "uhyre elegant set". Arkitekten bag det planlagte byggeri på Krøyers Plads i København, Erick van Egeraat, siger, at man er nødt til at anvende en plads, der ligger så godt. Han udtaler, at borgerne skal sige nej til byggeriet, hvis de synes, at det er grimt.

Nordatlantens Brygge

Kulturhus for nordatlantisk kunst og kultur

Nordatlantens Brygge er et nyt kulturhus i København, der byder på kunst og kultur fra Island, Grønland og Færøerne. Formålet med huset er at fremme kendskabet til de tre landes kunst og kultur, samt styrke samarbejdet med dem. Se Kulturklik.

Cykelruten og vejen til Holmen skal løbe på den modsatte side af bygningen langs med vandet over kanalen til Islands Plads, og derfra videre over Trangraven og Proviantmagasingraven til Operaen.

Luftkastellet tv. for Nordatlantens Brygge nedenfor er som nævnt ovenfor siden 2004 historie

Udendørs servering ud for restaurant NOMA i 2005 er også historie.

H.V. Ravn til kajs i 2005 er i 2011 også historie

Holmenbroen, cykelruten og et nyt byggeri på Krøyers Plads planlagt i årene 2012 - 2014 giver næppe plads til de mange Husbådeaktiviteter.

Læs om de planlagte broer til Gammel Holm

Indsejlingen til Nyhavn og hjørnet på Gammel Holm, som er udset til landingsplads for Holmenbroen