Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X

Siden er sidst opdateret med en ny tabel den 28. april 2012. Trafiktællinger nedenfor og på siden Busslusen.


Trafikken i Prinsessegade

Prinsessegade er en sammensat størrelse, som repræsenterer et spænd af tid og stilarter. Prinsessegade har en Kirke, et Gymnasium, en Skole, den huser Bådsmandsstræde Kaserne og flere institutioner, og Prinsessegade er den direkte vej til Holmen.

Det længe ventede forslag til renovering af Prinsessegade og de tilstødende gader i Benenden er fremlagt i BR til vedtagelse den 22. september 2014. I hovedtræk bliver det foreslået, at lukke Sankt Annægade af for biltrafik, som til gengæld foran Vor Frelser skal bruges til afsætning, turistbusser m.fl., at flytte taxierne til Bådsmandsstræde, at lukke af for den gennemkørende biltrafik via Burmeistersgade og, at indrette Prinsessegade med bump eller indsnævringer. Plantegninger kan ses som bilag under forslaget pkt. 10 på dagsordenen. Vi følger op på Christianshavnernets Blog.

Et trafiksaneringsforslag fra 2004 til 25 mio. kr. blev aldrig realiseret. Et nyt til 5 mio. kroner blev aftalt i 2010, og de første forslag blev forelagt BR den 6. februar og den 20. marts 2012. Det endelige lokalplanforslag fra oktober 2012 blev sendt i Høring med indsigelsesfrist frem til den 10. december 2012, og kan læses ved at klikke her.

De første forsøg blev afvist af Politiet, men den 18. juni genfremsatte TMF et revideret projektforslag, som med lommer mellem Frelser Kirken og Holmen nærmest ensretter trafikken i Prinsessegade. Samtidig anlægges taxiholdepladser som skal betjene Pusher Street. Forslaget sikrer dermed den ønskede genåbning af busslusen, som betyder, at der genåbnes for en gennemkørende trafik på Refshalevej. TMF fastholder trafikken er på 6.500 køretøjer mellem Torvegade og Burmeistersgade. Referatet fra mødet i TMF kan ses her. Kommentarer til ÅDT beregningen under trafiktællinger og busslusen.

6.000, 12.000 eller 15.000 køretøjer dagligt?

Forhistorien

Forslaget blev behandlet politisk den 26. marts 2012 i TMFs trafikudvalg, men blev for anden gang sendt retur til forvaltningen. Det første forslag blev afvist af Københavns Politi, hvilket sagde sig selv jr. de oplysninger BTU opsummerede i 2005.

Lokaludvalget på Christianshavn skriver på sin hjemmeside den 29. marts :

”Jeg og SF er imod en nedlæggelse af busslusen på Christianshavn. Når et flertal i Borgerrepræsentationen holder fast i deres beslutning om en nedlæggelse af busslusen, mener jeg, at vi er nødt til at se på trafiksaneringen af Prinsessegade en gang til. Det må være muligt, at gøre mere for at imødekomme christianshavnernes ønsker i denne sag,” siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF)."

Noget tyder på interesser kæmper for en punktvis ensporet gade, men det vil kun øge trængslen yderligere.

Renoveringen forventes at finde sted i 2014 og omtale på siden Trekantsgrunden.

Læs trafikbetjening Holmen fra november 2010. I marts 2011 blev det besluttet at sløjfe busslusen. Det ny forslag til 5 mio. kr. (hvor ex cykelrampen ved Fisketorvet er projekteret til 38 mio. kr.), skal genåbne busslusen for den gennemkørende trafik til Holmen, og det skulle oprindelig have været vedtaget i august 2011. Det nåede forvaltningen ikke. TMF holdt i stedet for den 1. december en workshop på biblioteket, og udbad sig gode ideer. Det kom der i oktober 2012 følgende forslag ud af :

Den 6. februar 2012 skriver TMF om trafikken i Prinsessegade
TMF oplyser, at der kører 6.500 biler mellem Torvegade og Burmeistersgade pr. årsdøgn. 2.200 kører mellem Holmen og Burmeistersgade. Dette tal på 2.200 er hentet fra en måling i august 2004 mellem Trangraven og busslusen. Det korrekte er 3.900, se trakfiktællinger. TMF oplyser, at nedlægges busslusen forventes tallet øget med 1.800 til 4.000. I 2005 blev samme trafik af BTU anslået til 3.000, og den reelle trafik i 2000 var 7.600 køretøjer.

Det blev med forslaget den 6. februar 2012 officielt, at Trekantgrundens børneinstitutioner skal udbygges, så de kan modtage 700 børn og unge. Fritidshjemmet i Brobergsgade skal fusionere med Fritidscentret.

Trafiktallene fra 2012 er der ikke historisk belæg for, og ved en simpel observation kan enhver se, at de ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Læs den historiske opsummering - trafiktællinger.

En COWI rapport lægges af TMF til grund for trafikudviklingen, og under pkt. 2.2 anfører COWI kommunens trafiktal fra 2005, som retteligt blev målt i august 2004. I august 2004 var busslusen afspærret og Pusher Street nærmest lukket. Selv optællingsstederne er misvisende, da der aldrig er målt trafik på Bodenhoffs Plads, men ved Frelser Kirken og Trangraven.

I 2012 færdes mellem kl. 17.00 og kl. 18.00 dagligt ved Refshalevej et sted mellem 400 og 500 køretøjer, hvor tallet i august 2004 optalt ved Trangraven var 168. Tallet baserer sig på, at i 10 minutters perioder kan mellem Refshalevej, Aladdin og busslusen fysisk observeres mellem 60 og 80 køretøjer. Det skulle i runde tal svare til 25% af den samlede trafik til Holmen på et døgn, hvilket er urealistisk. Tallet fra 2001 ved Bodenhoffs Plads mangler helt i COWI rapporten, til trods for trafikken steg fra 6.000 til 7.600 køretøjer.

Læs mere under trafiktællinger. Trafiksaneringen 2004 / - / Trafiktællinger / - / Bilag til forslaget fremsat den 6. februar :


Bilag

Cowis rapport

*

skitser

*

LU svar

*

Bemærkninger
til LU

*

Borgerdialog :
forslag

*

Parkering :
Notat

Beskytter TMF det kriminelle miljø på Christiania!

Politiken skriver efter sagsbehandlingen af forslaget fremsat den 6. februar i en i en noget tendentiøs artikel den 2. marts 2012, at politiet har sagt fra overfor kommunens forslag om at gøre vejen ensporet. Et, efter Christianshavnernets opfattelse, tåbeligt forslag. Et forslag som alle på forhånd har vidst ville blive afvist, for det er ikke første gang sagen har været oppe og vende med politiet. Åbenbart ønsker kommunen at holde lav profil omkring det kriminelle miljø (for ikke at sige, at de har et ønske om at beskytte det), og det samme gælder indtægterne fra de mange parkeringsbøder, for gaden er på de travle tidspunkter, og det med eller uden en bussluse, slet ikke gearet til at modtage den trafik som Christiania, og ikke mindst Pusher Street, genererer. Det gælder køretøjer som fodgængere, og en shuttlebus burde sættes i fast rute.

Det visuelle miljø Prinsessegade Nord

Gadebilledet har ikke ændret sig synderligt gennem 00'erne udover trafikmængden til Christiania generelt har været støt stigende. Den faldt tilbage den 16. marts 2004 da Pusher Street for en stund blev pacificeret, men i 2012 er trafikken i gaden mere intens end nogensinde tidligere.

Prinsessegade er den oprindelige indfaldsvej til Flådestation Holmen, og til skibsværftet B+W på Refshaleøen. Flådestationen flyttede i 1990'erne, B+W gik endeligt konkurs i 1996, og i 2003 blev busslusen en realitet. I 2011 hindrer busslusen den fri adgang for biltrafik til Holmen, men den forventes som nævnt nedlagt. Med busslusen blev der for en kort periode sat en lille prop i trafikmængden i Prinsessegade.

En bom på Refshalevej burde hindre den gennemkørende trafik til Refshaleøen, men hærværk har medført, at den i en længere årrække har været ude af drift.

Biler, alt fra personkøretøjer til lastbiler, busser, cykler og fodgængere frekventerer i støt stigende omfang Christiania, hvilket sætter sine tydelige spor på gadens miljø. Prinsessegade hører stadig til blandt de mest befærdede gader i København, og sikkert også til blandt de mest beskidte.

I 1970'erne blev Aladdin kvarteret i Benenden moderniseret, og flere opgange i Prinsessegade med baghuse, som lå mellem skolen og Burmeistersgade, og i Strygejernet, blev totalsaneret dvs. de blev jævnet med jorden. En boldbane og et rekreativt område bomstrede op for en stund, og prægede gadebilledet indtil skolen fik området inddraget til en idrætshal i 2000. Siden 1970'erne er udviklingen i Benenden nærmest sat i stå, det lokale forretningsliv er forsvundet, men altaner er i 2010 og 2011 blevet et populært tiltag blandt ejerforeningerne.

I november og december måned 2006, blev Sylvesters udsmykning på gavlen af Hjerter Dame overmalet, og skolen inddrog samtidig Brians Hjørne. Skolen er frem til Burmeistersgade i dag på et meget langt stykke hegnet til med nærmest pigtråd, og Trekanten er også blevet lukket land.

I 2012 er plankeværket i Prinsessegade efter Bådsmandsstræde ved at brase sammen.

Bodenhoffs Fritidscenter på Trekantgrunden. Trekantens institutioner samt Fritidshjemmet i Brobergsgade, skal i 2014 samles i et stort nybyggeri på anslået 4.000 m2, som skal bygges ud til Laboratoriegraven. Projekteringen er planlagt til at finde sted i 2012, og den ny institution skal rumme 600 - 700 børn. Projektet indebærer, hvis det er muligt, at der anlægges en offentlig tilgængelig gangsti langs med Laboratoriegraven. På Laboratoriegravens modsatte side, på Arsenaløen, skal anlægges en multihal, og en cykelrute.

Loppen og Christianias ny hovedindgang

Samtlige veje er overbelastede og nedslidte. Loppen og et plankeværk udgør gadens visuelle miljø på den modsatte side af Prinsessegade frem til Palmehaven. Fortove er skæve og ødelagt, og kan være vanskelige at færdes på for gangbesværede. Der er graffiti overalt i bydelen, i dag også i Aladdin, hvor det dagligt flyder med de besøgendes affald.

Ikke mindst hashmarkedet er i Prinsessegade en trafikmagnet. Tilbage i 2001 blev der ved Frelser Kirken optalt 11.400 køretøjer. Heraf skulle mindst 6.000 videre til Holmen. I februar 2004 blev tallet for trafik i Prinsessegade anslået til at runde de 14.000 -15.000, men da busslusen blev en realitet og Pusher Street blev pacificeret, faldet det for en stund tilbage. I 2011 er trafikken atter op mod 15.000 køretøjer i døgnet.

Trafikken er meget svingende og meget ulige fordelt på døgnets 24 timer. Gaden henligger på formiddage og i weekender ofte øde hen, som det fremstår på flere fotos, mens der er livlig aktivitet hen på eftermiddagen og først på aftenen.

Presset ind og ud af bydelen er størst når der for alvor er gang i hashmarkedet. Presset aftager en smule efter Bådsmandsstræde, men med flytningen af hovedindgangen er trafikken de snere år blevet trængt længere ned i Benenden. Heksekedlen.

Trafiklysene i Torvegade er ikke reguleret til på de travle tidspunkter, at sluse mængden af trafikken tilbage i Torvegade, og der er i 2012 ofte kødannelser ned forbi Frelser Kirken.

Ikke kun biltrafik, men også mængden af fodgængere og cyklister præger nu om dage gadebilledet. De er ofte til fare for alle parter, da de fleste hensynsløst træder ud foran den kørende trafik.

Taxitrafikken på cykelstien er et kapitel for sig.

Busserne har ofte vanskelige vilkår, og må sno sig mellem taxier og de parkerede biler.

Beboerne i Aladdin synes i 2011 at repræsentere et faldende antal bilejerskaber, samtidig med at antallet af beboerlicenser, som i 2011 var 1623 på Christianshavn, er højere end antallet af p-pladser. Der var i 2010 i alt 1249 p-pladser. Bebyggelsen Lejerbo på Islands Plads har privat plads til omkring 100 biler.

Den omvendte tendens synes at gøre sig gældende for det Bilfri Christiania. Indtil videre tjener Refshalevej, hvor det på hovedparten af strækningen er ganske gratis at parkere, at holde for.

Slagsmålet om busslusen til Holmen i BR handler for venstrefløjspartierne om skolevejen, mens andre synes at have fokus på trafikken til og fra Christiania. Trafikmagneterne er Christiania men selvfølgelig også Holmen. I 2001 udgjorde trafikken til Holmen mellem 6.000 og 7.500 køretøjer dagligt. Det er næppe Aladdin kvarterets beboere, som udgør et trafikproblem.

Prinsessegade har i Strygejernet fået sig et malerisk butiksliv som servicerer de mange gæster. Det lokale handelsliv, og et lokalt miljø, er samtidig stort set forsvundet.

Skolevejsprojektet fra 2000 har gjort Aladdin til en labyrint, og det har betydet, at trafik langs kanalen på stykket mellem fra Bodenhoffs Plads og Brobergsgade er ført tilbage ud i Prinsessegade, men langt fra alle respekterer spærringen.

I 2011 er hastigheden med 2 bump 3 steder i gaden nedbragt.

Trafiksaneringer

Forslagene fra den 6. februar og den 20. marts 2012 er erstattet af det endelige lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 : til toppen.

Forslaget fra 2004 var et noget mere ambitiøst forslag til 25 mio. kroner. Se også forvaltningens intentioner omtalt på siden Busslusen.

VEJ og PARK. Forslag til trafiksanering 2004.pdf

Lokalrådet bringer Informations leder om trafikken i Prinsessegade bragt den 14. maj 2005.

September 2010. En Multihal i bunden af Prinsessegade er en del af budgetforliget 2011. Den formodes at skulle stå færdig med udgangen af 2014, men der er i 2011 ikke offentliggjort konkrete planer. Hallen skal ifølge forliget anvendes til kulturelle aktiviteter, til idræt og den skal betjene "byen" som der står i forliget. Den er således ikke en lokal hal, og den vil kræve en forbedret infrastruktur, da hallen vil medføre en øget udenbys trafik ind i området. Den skulle enten ind via Kløvermarksvej, som trafikken til Holmen og Operaen skal det i dag, eller ind via Prinsessegade, som i perioder er hårdt belastet af trafik til Christiania. I 2011 hedder løsningen derfor, at busslusen skal nedlægges i 2012 og Prinsessegade skal igen betjene Holmen.

Marts 2011 Store protester i Prinsessegade.

I 2012 er der oprettet en Face-Book gruppe, som synes at være politisk orienteret. Den lægger skylden for gadens trængsel på politiet.

Christianshavn den 9. marts :

Flere end 500 børn, forældre og christianshavnere i almindelighed mødte onsdag morgen op til demonstration i Prinsessegade. De protesterer over politikernes planer om at nedlægge busslusen til Holmen, da de frygter, at det vil øge trafikmængden i Prinsessegade betydeligt.

I alt 2400 børn færdes i og krydser gaden hver dag,« sagde Morten Lind fra Christianshavns Lokalråd ved demonstrationen. Det er planen, at der skal gennemføres en omfattende trafiksanering af Prinsessegade inden busslusen nedlægges, men christianshavnerne mener ikke, at det er nok. »For to år siden gjorde vi kommunen opmærksom på, at at antallet af børn i Prinsessegade var stigende, og at antallet af hensynsløse, hurtige bilister også var stigende. Vi demonstrede her i gaden - ligesom i dag - og vi holdt møder med kommunen som gav os ret i, at Prinsessegade stadig er på listen over de ti farligste gader i København,« sagde Morten Lind i talen.

»Det er forkert, at de samme politikere nu pludselig siger til os: Jo, jo vil trafiksikrer jeres gade, men samtidig gør vi den til hovedvej til Holmen - vi vil nemlig nedlægge busslusen. Vi trafiksikrer jeres skolevej, men derefter øger vi trafikken med 40% - vel og mærke med gennemkørende trafik, der bare skal hurtigt til Holmen, eller til Margreteholm og Refshaleøen,« sagde Morten Lind, og fortsatte:»Det indlysende rigtige ville ellers være først at trafiksikre vores skolevej og derefter tage stilling til om den kan bære mere trafik.«

Rudaizky kalder i september 2008 området for et hårdkogt miljø. Københavns Kommune har til hensigt at indføre 40 km i timen, men vil ellers ikke gribe ind, slet ikke overfor de mange ulovlige standsninger i Prinsessegade. Tvært-i-mod foreslår kommunen betjeningen af Pusher Street udvidet gennem en øget randparkering langs Refshalevej. Påfaldende!

P4 København skriver: Til kamp for stillevej - 03. mar. 2009 08.34 København
Hensynsløse bilister og skolebørn. Det er en utryg kombination, mener mange beboere på Christianshavn, der til morgen gik på gaden for en mere trafiksikker Prinsessegade. Her drøner bilerne bare afsted, og bilisterne parkerer, hvor det passer dem. Derfor kræver de lokale, at Prinsessegade laves om til en stillevej med trafikreguleringer og en bussluse på Holmen. Ifølge Anja Clausen, der er formand for skolebestyrelsen på Christianshavns Skole, er det helt nødvendigt at få farten ned: - Når børnene skal til og fra skole, er de bange og utrygge, og tør ikke gå over gaden. Bilerne stopper ikke for dem, så derfor er det nødvendigt, at få farten ned. Det kan blandt andet ske med flere vejbump, en bussluse og en hastighedsbegrænsning på 30 kilometer i timen, siger Anja Clausen.

A/B Halvtolv, Saugværket (luftfoto) og Frederiksholm. Bussluse.

Grafitti er en del af de visuelle miljø. Bag plankeværket gemmer sig private havestykker, og i 2012 er plankeværket blevet udbedret.

Politiet er af gode grunde ofte på besøg

Og det går ikke altid stille af

Vejen til Holmen

Gangbro eller tunnelløsning: Det blev en cykelbro, og i 2012 forventes det, at busslusen fra 2004 nedlægges. Arbejderne med Holmenbroen er i efteråret 2011 i fuld sving.

En ny vej fra Prøvestenen langs vandet til Refshaleøen var en overgang på tegnebrædtet i forbindelse med den fremtidige udvikling af Margretheholmen, men den tanke er sat i bero.

"Operaen i dag er reduceret til lige præcis det, der ikke var meningen - nemlig et sted, der bare ligger og venter på, at der spilles 220 forestillinger om året - resten af tiden ligger den stinkende død og fuldstændig lukket,"

Klaus Bondam forestiller sig ifølge København, at problemerne med trafik til Holmen, og for mange udefra kommende parkering ved Operaen, hvor gæsterne om og om igen klager over til- og frakørselsforholdene samt p-bøder, skal løses ved at udvide kapaciteten på Havnerundfarten. JPK. At opgive p-huset under Kvæsthusbroen er samtidig et brud på allerede indgåede aftaler om p-forholdene, og synes som forslag i sig selv ret problemetatisk.

Klaus skriver på sin Blog.

• at P-anlæg under Kvæsthusbroen og den højklassede forbindelsen over havnen opgives
• at P-anlægget i Borgergade realiseres (evt. med underjordisk parkering og erhverv + boliger i 5 etager)
• at den midlertidige parkering på Dokøen ”under kranerne” søges gjort permanent og søges opgraderet fra de nuværende 200 P-pladser til 300-400 (de sidste 100 - 200 kunne placeres i kælderen under det eksisterende parkeringsareal). Vi vil derfor etablere en dialog med ejerne om mulighederne for at løse Operaens parkeringsproblemer på denne måde.
• at Havnebusbetjeningen forbedres i form af flere både, evt. flere ruter. (i dag sejler 1 havnebus pendulfart fra Nyhavn i 10 minutters drift i 1? time før forestillingen. Efter forestillingen sejler begge Havnebusser i pendulfart))
• at der etableres komfortable ventefaciliteter ved anløbspladserne for Havnebus og havnetaxi
• at provenuet fra salg af Borgergadegrunden anvendes til realisering af det alternative forslag f.eks. ved finansiering af: - erhvervelse af arealer ”under kranerne”
 


Idrætsinstitutionerne på Kløvermarken frygter den megen trafik via Kløvermarksvej til Operaen og Holmen. "Vi er bekymrede for, at Kløvermarksvej bliver et trafikknudepunkt, når Operaen åbner. Det er en meget, meget dårlig idé, for vi har masser af træning og kampe herude og mange børn og unge, der skal til og fra anlægget,« siger Jannie Jensen, formand for brugerbestyrelsen ved Kløvermarkens Idrætsanlæg. »Vi er simpelthen bange for, at det ender med, at børn bliver kørt ned,« tilføjer formanden og oplyser, at op mod 1.500-2.000 børn og voksne benytter idrætsanlægget på en almindelig hverdagsaften. Taxinyt er utilfredse med tilkørselsforholdene til Operaen. JP København skriver den 6. juni 2005: I årevis har Københavns Kommune vidst, at Skuespilhuset på Kvæsthusbroen åbner i 2007. I fire år har Københavns Kommune diskuteret, om en gangtunnel under eller en gangbro over havnen er løsningen på de trafikale problemer til Holmen. Nu har bestyrelsesformand Mads Øvlisen og teaterchef Michael Christiansen fået nok. I Det Kgl. Teaters årsberetning for 2004 skriver de, at det har været en væsentlig forudsætning for kulturmastodontens udbygningsplaner ved Københavns Havn, at trafikken til Holmen fra City blev afgørende forbedret. Men intet er sket. »Forholdene er kritisable. På sigt truer den manglende beslutningsdygtighed i Københavns Kommune den succes, som de store kulturinvesteringer på begge sider af havnen fortjener,« står der i årsberetningen. I sidste uge diskuterede politikerne i Borgerrepræsentationen endnu en gang sagen. Resultatet blev en beslutning om at vente med at konkretisere planerne om en tunnel, indtil finansieringen på 240 mio. kr. er fundet. Det er dråben, der får bægeret til at flyde over for teaterchef Michael Christiansen, der nu anklager kommunen for »lodret chikane«: »Forliget om skuespilhuset og adgangsforholdene lå klar for fire år siden. Ifølge den politiske aftale skal der laves et p-hus og en eller anden form for forbindelse. Vi er dags dato længere væk fra en beslutning, end vi nogensinde har været før,« siger Michael Christiansen. Han opfordrer politikerne til at høre borgerne om deres oplevelser med det herskende p-kaos ved Operaen. »De seneste aftener er 100 biler blevet skrevet for ulovlig parkering. Det vælter ind med klager fra folk, der har siddet i kø i 30-40 minutter for at komme væk fra p-pladsen. Oven i købet har man politisk bestemt, at der ikke engang må køre taxaer til Operaen gennem Prinsessegade. Det er jo lodret chikane. Vi har levet op til vores del af aftalen. Vi har fulde huse til omvisninger og forestillinger - og bagefter drukner folk os i klagebreve. Spørgsmålet er, hvor længe folk har lyst til opleve sådan et kaos,« siger han og appellerer til handlekraft hos politikerne. »I sidste uge blev der taget en politisk beslutning, der betyder, at der ikke bliver en tunnel eller gangbro klar de næste tre år. Demokratiet har låst denne sag fast,« mener Michael Christiansen. Igennem flere dage har KØBENHAVN uden held forsøgt at få et svar på kritikken fra overborgmester Lars Engberg (S). Han henviser nu til partifællen Winnie Larsen-Jensen, som han mener kender sagens forløb bedre. Winnie Larsen-Jensen forstår godt teatrets frustrationer, forklarer hun. Men kommunen står også med en opgave, som den allerede i 2001 frabad sig: »Det har hele tiden været en forudsætning, at der ikke skulle bruges kommunale midler på hverken en parkeringskælder eller den trafikale forbindelse over til Dokøen. Men lige nu ser det ud til at blive en noget nær ren kommunal udgift at etablere en trafikløsning, selv om vi allerede bidrager med 40 millioner i årligt driftstilskud til Operaen,« påpeger Winnie Larsen-Jensen. Hun mener slet ikke, at kommunen på egen hånd er i stand til at finde de påkrævede 240 mio. kr., som en tunnel koster. »Havde det været mulig at bygge en gangbro, var det måske en anden sag, men det har vist ikke at kunne lade sig gøre pga. trafikken på vandet,« forklarer BR-medlemmet, som ikke helt kan forstå teaterchefens krav om taxi-adgang via Prinsessegade til Dokøen: »Vi har lovet christianshavnerne at frede strækningen for alt andet end bustrafik. Det var en del af forudsætningen, da kommunen sagde ja til at gå ombord i operaprojektet i 2001. Så det kommer umuligt bag på Michael Christiansen, det irriterer ham bare.«

Trafikken i tal - Trafiktællinger

Benendens beboere har et sted mellem 350 og 450 biler indregistreret. Tallet vurderes at være faldende. Christiania er bilfrit område, men christianitterne råder i 2012 nok over mindst et par hundrede biler.

Samtidig er Christiania - med eller uden Pusher Street - et trækplaster for kaosbilister, som med flytningen af Hovedingangen fra Bådsmandsstræde hen foran skolen har trukket trafikken ned i Benenden.

I 2012 er trafikken i perioder mere intens end nogensinde tidligere.

A/B Halvtolv, Netto og til dels Base Camp har siden 2001 tiltrukket ny trafik. Den planlagte Multihal på Arsenaløen og et udbygget Institutions miljø på Trekanten vil tiltrække yderligere trafik.

Busslusen fra 2003, og ikke mindst Pusher Streets lukning den 16. marts 2004 dæmpede i en periode trafikken betydeligt. Det fremgår også af trafiktællingerne. I august 2004 var busslusen lukket pga. reparationsarbejder af Frederiksholmsbroen.

Vej og Park har skrevet et notat som konkluderer at busslusen har dæmpet trafikken i Prinsessegade med små 3000 biler. Se også tal grafik april 2005.

Lokalrådet skrev i Christianshavneren i 2004, at Netto på Arsenaløen er et trafikproblem, men støtter samtidig planerne om en multihal samme steds. En multihal vil tiltrække langt mere og længervarende trafik, hvilket igen vil belaste de i forvejen sparsomme p-plads områder.


Vej & Parks tal :
Trafik begge retninger
i tidsrummet 00 - 24.00
februar 2000
februar 2001
Køretøjer totalt talt
ved Frelser Kirken
11037
11403
8500
6800
Indkørsel til Holmen
ved Bodenhoffs Plads
5958
7585
3900
2200

I 2000 gennemføres skolevejsprojektet. Læs evalueringen fra 2004.

Ovengaden O. Vandet blev spærret for gennemkørsel den 01. august 2000, og trafik ud langs kanalen blev omlagt til Prinsessegade. I målingen fra februar 2000 skal der tages højde for trafik langs kanalen i begge retninger.

Burmeistersgade bliver ensrettet mellem Prinsessegade og Brobergsgade og krydset Burmeistersgade / Brobergsgade omdannes stille og roligt til en hektisk Banegårds Plads for Pusher Street.

I 2000 viser tællingen ovenfor ved Frelser Kirken 11.037 køretøjer
I 2001 viser tællingen ovenfor ved Frelser Kirken 11.403 køretøjer

I 2000 viser tællingen ved indkørsel til Holmen (ved trangraven) 5.958
I 2001 viser tællingen ved indkørsel til Holmen (ved trangraven) 7.585

Stigningen i trafikken til og fra Holmen er markant, fra 6.000 køretøjer i 2000 til 7.600 i 2001. Ifølge Ole Bachs notat fra 2005 er i august 2002 målt 7.800 køretøjer. Det rigtige svar på trafikken i det daglige var nok et sted mellem 6.000 og 7.000, som også Ole Bach selv er inde på.

2001. A/B Halvtolv, Netto og til dels Base Camp (i dag Fitness Center) har siden 2001 tiltrukket ny trafik. Trafikken steg i 00'erne med måske 10% om året.

2003. Busslusen blev bragt i funktion den 10. juli 2003, men den havde begynder vanskeligheder, og den var i starten ikke pullert drevet. Trafikken blev reduceret, iflg. Vej og Park notatet med 2.500 - 3.000 biler, iflg. lokalrådet med flere.

Trafikken er svingende, men den samlede trafikmængde anslås at være steget fra 11.500 i 2001 til et sted mellem 12.000 og 15.000 køretøjer, stigende til 20.000 i døgnet i februar 2004.

I 2004 havde Christiania 160 - 170 registrerede biler.

Den 16. marts 2004 lukkes Pusher Street ned.
Trafikken falder af samme grund dramatisk i en periode på et par år. Det kan aflæses i trafik tallene :

I april 2004 viser tællingen ved Frelser Kirken 8.500
I april 2004 viser tællingen ved indkørsel til Holmen 3.900 (busslusen aktiv)

I august 2004 viser tællingen ved Frelser Kirken 6.800
I august 2004 viser tællingen ved indkørsel til Holmen 2.200 (busslusen lukket)

  • Lokalrådet har i oktober 2004 udarbejdet et notat som betvivler Vej og Parks trafiktal.
  • Ole Bachs notat fra 2005, direktør i BTU, om forvaltningens konklusioner på trafikken.
  • Grafikken fra 2005 med tal fra 2000 og frem. Her anføres det (sorte tal i parentes), at trafikken i august 2004 er på 6.800 køretøjer ved Frelser Kirken, mens den er efter Bådsmandsstræde på 7.500 køretøjer.
    Det kunne tyde på, at flere kører ind gennem Prinsessegade, men ud af området langs med kanalen, hvilket målingerne også antyder.
  • Udrykninger fra politi, ambulance og brandudrykninger er i 00'erne steget markant

Forslaget fra den 6. februar 2012 Holmen II tillæg 3 har gjort vi har boret i tallene. Dokumenterne fra 2011, Cowis rapport m.fl. kan ses her. TMF skriver den 6. februar, og i det reviderede forslag den 20. marts, at der kører 6.500 køretøjer i Prinsessegade mellem Torvegade og Burmeistersgade, hvor 2.200 har ærinde på Holmen.

De skriver, at nedlægges busslusen forøges mængden med 1.800. Her skiller vandene for evalueringerne fra 2004 og 2005 siger noget andet. Det endelige forslag i Høring til den 12. december 2012.

De seneste trafiktællinger (trafikken over Knippelsbro her) :

Trafiktællingerne
Frelser Kirken
Bådsmandsstræde

Burmeistersgade

Trangraven
Nord for afkørsel til

Christiansholm

22.02.2000
11.037
5.958
22.11.2000
6.000
5.800

Ingen bussluse

14.02.2001
11.403
7.585
29.08.2002
7.800
22.04.2004
8.500
3.900
Pusher Street lukket
17.08.2004
6.800
7.500
2.200
Trafik optalt mellem Trangraven og Arsenaløen. Busslusen var den 17.08.2004 ude af drift. Pusher Street lukket
I 2005
Nyholmsbroen lukket
6.700
25.11.2010
En manuel optælling

Læs også på siden om Busslusen

Tællemetoden er ændret. Se forordet Trafiktal 2007 - 2011. Tabellerne oplyser om årsdøgnstrafik (ÅDT = den gennemsnitlige trafik pr. døgn for hele året inkl. week- ender og helligdage). Tidsrummet kl. 06-18 er ikke længere optimalt, og beregninger har vist, at ved at flytte tidsrummet for tællinger til kl. 07-19, tælles 3-5 % mere af døgnets trafik. Køretøjer: HVDT = ÅDT * 1,12, hvor faktoren frem til 2009 var 1,32 på hverdage. For cykler og knallerter er en retningsgivende formel : HVDT = ÅDT * 1,19. Trafiktal i Københavns Kommune. Trafiktallene 2000 - 2005


Kommunen gentager i lokalplanforslaget Holmen II tillæg 3 : Der er i dag en trafik på 6.500 biler/døgn på strækningen mellem Torvegade og Burmeistersgade. På resten af strækningen hen til busslusen er trafikken 2.200 biler/døgn. (1.100 hver vej). Til det er kun at sige, at der er gået kuk i tallene. De 6.500 er hentet fra en optælling ved skolen i 2010.

Om den manuelle optælling i november 2010 ud for Christianshavns skole kan siges: I tidsrummet kl. 07.00 -19.00 blev optalt 5168 køretøjer, som omregnet efter ÅDT modellen bliver til 6.000 køretøjer.

I august 2004 ved Frelser Kirken i tidsrummet kl. 06.00 - 18.00 blev med slange målt 4.427 køretøjer ind i området. Busslusen var lukket, det var den ikke i 2010. I 2010 falder trafikken alligevel i begge retninger fra samlet 6.800 i august 2004 til 5.168 i november 2010. Metode og optællingssteder var forskellige.

På et døgn i 2004 blev med slange optalt 6.774 = 6.800 køretøjer, men efter Bådsmandsstræde dvs. tæt på skolen 7.500 køretøjer. Efter ÅDT beregningen falder trafikken alligevel i 2010 fra de optalte 7.500 køretøjer i 2004 til nu 6.000 køretøjer.

Tallene fra april 2004 var anderledes. Busslusen virkede, men Pusher Street var lukket. Her blev med slange ved Frelser Kirken optalt mellem kl. 06.00 -18.00 mod byen 2.799, og pr. døgn 4.246 køretøjer. Fra byen mod Holmen 2.845 og 4.296. Trafik 8.500 køretøjer i faktiske tal, som det er anført i tabellen ovenfor, og altså 2.500 flere end efter ÅDT beregningen i 2012.

Ønsker man at kende HVDT og/eller ÅDT kan for køretøjer følgende tommelfingerregel benyttes: HVDT = Hverdagsdøgn (køretøjer kl. 06-18) x 1,32. ÅDT = Årsdøgn (køretøjer kl. 06-18) x 1,19. TMF har i 2012 omregnet 5.168 (køretøjer kl. 07-19) afrundet 5200 x 1,19 til 6.000 køretøjer. HVDT omregnet til 6.800 er ikke nævnt. HVDT og ÅDT (samt tællinger generelt) angives sædvanligvis op- eller nedrundet til hele hundrede.

Det som står tilbage er, at en tælling er helt afhængig af hvilken dag tællingen finder sted, og enhver lokal ved, at trafikken på hverdage og med arrangementer i 2012 er langt mere intens end den var i 2004.

Trængslen i København en selvskabt plage.

Busslusen var i juli 2004 til oktober 2004 total spærret som følge af en reparation af Frederiksholmsbroen. Denne spærring medførte et fald på 1.700 fra 3.900 til 2.200 køretøjer ved Trangraven (grafikken fra 2005 viser fejlagtigt tallet 3.800).

I faktiske tal kørte der i 2001 uden en bussluse 7.600 biler videre fra Trangraven til Holmen. TMF anfører i lokalplanforslaget 2012, at trafiktallet med en genåbnet bussluse mellem Burmeistersgade og Holmen antages at blive på 2.200 + 1.800, hvor de 1.800 køretøjer med trafiksaneringen reduceres til 300.

De 2.200 fra Burmeistersgade burde retteligt være 3.900 fra Trangraven, og de 1800 burde være 3.000. De 300 er et vildt gæt.

Dernæst, i august 2004 var tallet ved skolen 7.500, og trækkes 2.200 køretøjer til Arsenaløen fra, så giver det en færdsel på 5.300 køretøjer med ærinde mellem Bådsmandsstræde/Aladdin og Refshalevej. Busslusen var lukket. Den trafik er som anført faldet helt ud beregningerne, og dertil kommer, at i 2004 var trafikken i området på et lavpunkt.

KUK i tallene:

En del trafik i begge retninger benytter Sankt Annægade og Bådsmandsstræde. Den 25.11.2010 blev trafikken mellem Bådsmandsstræde og Burmeistersgade optalt mellem kl. 07.00 og kl. 19.00 ved Chr. Skole. Denne optælling viste der kører 6.000 køretøjer efter ÅDT beregningen [xls.doc]. Det var en manuel optælling, og dette tal ligger til grund for TMF beregning for trafikken i 2012. I lokalplanforslag Holmen III anføres det, at trafikken i Prinsessegade totalt udgør 6.500 køretøjer ÅDT mellem Torvegade og Burmeistersgade.

Denne beregning fordeler trafikken ud på døgnets 24 timer, hvor der ingen biler kører natten, og den kan derfor aldrig stemme overens med den reelle trafik.

Tallet optalt ved trangraven med en sluse i april 2004 var på 3.900 køretøjer. Trækkes det fra de 6.000, så indikerer det, at 2.100 biler skulle cirkulere i Benenden på et døgn. Sammenlagt repræsenterer beboerne formodentligt et sted mellem 600 og 800 bilejerskaber, Christiania mindst 200, så hvis en beboer kører en enkelt tur t/r om dagen, så er kvoten opbrugt. Tallene ovenfor viser da også, at med en lukket bussluse i 2004 kunne registreres en færdsel på 5 - 6000 biler i Benenden, så der er kuk i tallene.

En kommentar til tallene blev sendt til TMF, som svarede den 13. marts:

Strækningen Bådsmandsstræde - Burmeistersgade er vurderet som et repræsentativt udsnit for Prinsessegade. Den talte trafik på ca. 6.000 i ÅDT svarer til det reelle billede. Og også til observationerne gjort i marken ifm. kødannelserne ved de to signalanlæg ved henholdsvis Skt. Annæ Gade og Torvegade. Større trafikmængder vil ikke kunne afvikles med den grøntidsfordeling der i dag forefindes i de to nævnte signalanlæg. Der kan være lidt ekstra trafik på den første del - altså mellem Torvegade og Burmeistersgade, men den skønnes at ligge indenfor de usikkerheder der generelt er forbundet med trafiktællinger (disse kan variere med ca. 5 - 10 % - afhængig af vejrforhold mm.)

Trafikken i februar 2004, før Pusher Street blev pacificeret i marts, var på 12.000 til 15.000 køretøjer, på en god dag stigende til 20.000 køretøjer. Reelt faldt trafikken i målingerne ved Frelser Kirken fra 11.400 i 2001 til 8.500 i april 2004. Ved Trangraven faldt trafikken med en bussluse i drift fra 7.500 til 3.900. I 2005 anslog BTU, at uden en bussluse ville trafikken stige med + 3.000 flere køretøjer, og ikke 1.800, som TMF mener i 2012.

På vejstykket frem til Refshalevej er trafikken svingende. Den er bestemt af den enkelte dags omsætning i Pusher Street, af arrangementer, og om institutionerne er åbne eller lukkede.

Hvis tallene i 2012 er tilbage på 2004 niveau, så kører der ikke 6.500 mellem Torvegade og busslusen, men reelt nærmere 12-15.000 biler. Hvis busslusen nedlægges endnu flere, det viser tallene. Enhver kan ved en simpel iagttagelse observere, at i 2012 er trafikken langt mere intensiv end den var tilbage i både 2001 og i 2004, så der er kuk i tallene.

Trængslen i København en selvskabt plage.

Refshalevej.

I 2000 var vejen nærmest bilfri - rekreativ for de omkringboende
I 2004
blev den afspærret på det statslige vejstykke med en bom. Det kommunale vejstykke blev gjort til betalingsparkering, og siden er vejen langsomt blevet ufremkommelig og klistret til med biler.
I 2012 har bommen været ude af drift i flere år.

Trafikken er ganske rigtigt ikke altid til at få øje på :

Den 6. februar 2012 skrev TMF om trafikken i Prinsessegade. Link til Cowis rapport og dokumenterne fra december 2011. TMFs forslag oktober 2012, gå til : til toppen. Prinsessegade Syd i Lirekassens rute.