Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Christiansbro

Arkitekten Henning Larsen har skabt en ny bydel :

Fra hjemmesiden : Henning Larsen Architects har skabt en helhedsplan for udviklingen af erhvervs- og boligområdet Christianbro på Christianshavn.

Helhedsplanen udstikker rammerne for bydelens geometriske og materialemæssige forhold på terræn samt for den almene belysning, beplantning og aptering af offentligt tilgængelige arealer.

Der er i helhedsplanen taget særligt hensyn til byrummet omkring Christians Kirke fra 1700-tallet. Der er således udarbejdet retningslinjer for de tilstødende bygningers fremtræden, hvad angår volumener, facadeproportionering, farver og materialer, så kirken ikke bliver trængt af de nye bygninger men tværtimod kommer til at fremstå præcist og veldefineret.

Bebyggelsen opdeles arkitektonisk ved at lade tunge bygninger definere rummet omkring kirken, mens lette, næsten svævende bygningsvolumener strækker sig mod havneløbet. Som basismateriale på terræn anvendes granit i form af chaussé-, bro- og bordursten. Kajfronten opbygges i granit-kvadresten, mens erhvervsarealet er belagt med de lidt mørkere granitbordursten, der ligger stribevis med 7,2 m afstand.

Parkering foregår ved kantstensparkering i gaderne og i to underjordiske p-anlæg.

En bro kommer bliver til virkelighed i efteråret 2012, og der er med en lokalplan skabt mulighed for butik og restaurationsliv i gadeplan. Fakta.

Udsigten til Christians Brygge

Elefantens- Løvens og Enhjøringens gård er moderne boligkomplekser i den dyre ende ligger ud til Kanalen

Boligforeninger

Christiansbro

I pjecen udgivet af Center for Bydesign i 2009 kan man læse om de erfaringer, som er gjort med byggeriet.

"I dette pilotprojekt har vi i samarbejde med rådgivningsfirmaet Hausenberg samlet erfaringerne af 3 nye byområder i København. Christiansbro på det gamle B&W-område på Christianshavn, Havnestad på Sojakagefabrikkens gamle område ved Islands Brygge på Amager og Amerika Plads i det gamle frihavnsområde i Nordhavnen. Vi håber, at de nuancerede portrætter af de tre områder og deres tilblivelse kan bidrage til brugbar læring om moderne bydesign for både os selv og for de mange aktører, vi samarbejder med." Center for Bydesign. December 2012 Pjecen er ikke længere tilgængelig formodentlig pga. pdf opsætningen, som kun viser teksten delvist.

I 2012 har Nordea meddelt at hovedsædet på Ørkenfortet flytter til Ørestad Nord. Senest i 2016 flytter de første 1.800–2.200 medarbejdere, på sigt flere.

Christiansbro havde iflg. Bydesign i 2009 : 339 boliger, 402 beboere og 3.246 arbejdspladser. Daniscos Hovedsæde i Langebrogade skulle iflg. forlydender efter salget til Dupont i 2011 også være til salg.

Amager Bankens Hovedsæde er historie

Nyttige adresser

Livet langs kanalen

Sønderbro

Strandgade


Chr. IV tal

i Strandgade

Christians Kirken

Seasurge

Morten Strædes skulptur »Seasurge« - der kan oversættes med brodsø - læner sig op ad et nyt boligkvarter ved Christianskirken. Citat : Berlingske Kultur :

Kvarteret er en blanding af gammelt og nyt, og Berlingske Kultur skrev i 2005 om bydelen : Henning Larsens kontorbyggeri i København er så absolut smukkest set fra havneløbet og fra broen til Amager, men Nordea-husene, der blev opført i slutningen af 1990erne, har også en bagside med en mindre dramatisk og mere neutral karakter.

Her ligger Christianskirken og putter sig i skyggen af de store bygningsvolumener, og her har et nyt, stilfærdigt boligkvarter rejst sig. Her er også en pæn stor græsplæne - og på den blev der før jul opstillet en stor skulptur, der måske kunne have været endnu større, men i kraft af sin iboende styrke alligevel formår at give et modspil til de store hvide mure i det omgivende byggeri, der også er kendetegnet ved store glasflader.

Skulpturen er udført af billedhuggeren Morten Stræde på bestilling af Foreningen B&W's venner, der ikke unaturligt har ønsket at sætte et monument for den store arbejdsplads, der engang lå her. Burmeister & Wain, der blev grundlagt for mere end halvandet hundrede år siden, repræsenterer et betydningsfuldt stykke dansk industrihistorie med mange, mange tusinde ansatte, der ofte har stået i spidsen for arbejdskonflikter op gennem det 20. århundrede og eksempelvis under Anden Verdenskrig ydede et stort bidrag til kampen mod besættelsesmagten. Dén historie fortælles i øvrigt i det nærliggende B&W Museum, der er indrettet i en smuk 1700-talsbygning i Strandgade lige ved Christianskirken.

Skat

Wildersgade

Men en del af historien fortælles også i et ti meter langt fliseforløb, der er nedlagt i græsset ved skulpturen. Store øjeblikke i værftets historie - og igen både de tekniske triumfer og de markante milepæle i arbejdskampene.

Selve skulpturen er udført i corténstål, der har den charmerende egenskab, at det ruster i overfladen, men kun dén, hvilket giver skulpturen en meget smuk, gylden farve, der naturligt associerer til værft og skibsbyggeri. Skulpturen er »abstrakt« eller »non-figurativ«. Ikke på den klassiske geometriske måde. Men på en måde hvor dens forskellige, fastfrosne bevægelser og rytmer - forskydninger, kan man også kalde det - får en til at tænke i retning af skibe, uden at det ligner sådan helt konkret. Titlen er i øvrigt »Seasurge«, der kan oversættes til begreber som brodsø og stor bølge og noget, der hæver og sænker sig.

Morten Stræde, der er født i 1956, er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor han siden blev professor. Han tilhører den generation, der ofte er blevet karakteriseret som »postmodernistisk«, fordi den - noget forenklet udtrykt - i særlig udpræget grad citerer fra kunsthistorien. Det har dog ikke forhindret Stræde i at skabe en række, stadig friere skulpturer, som selv bestillingsarbejdet »Seasurge« er et eksempel på.

Ovengaden Neden Vandet med de gamle byhuse intakte

Til toppen