Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Betalingsringen København
Betalingsringen kan ligge 3 steder.

Trængselskommissionen anbefaler at der investeres mellem 35 og 44 milliarder kroner over 10 år i nye udvidelser af veje, supercykelstier, letbaner, metro, S-tog til Roskilde og højklassebusser på centrale strækninger. Alligevel vil det ambitiøse investeringsprogram kun tage toppen af trafikpropperne, så der i 2025 vil være 15,6 millioner timers forsinkelsestid i stedet for 18,4 millioner timers spildtid. Rapporten er offentligjort i uge 39. Mandag Morgen om trængsel.

Trængselskomissionens idekatalog februar 2013. Forslag om afskaffelse af kørselsfradrag og dyrere parkering afvises. »Det er magtpåliggende for mig at sige, at der er nogle idéer, som isoleret set vil forøge skatte- og afgiftstrykket voldsomt både for den enkelte og for virksomhederne. Og der vil jeg gerne sende et klart signal om, at det vil regeringen ikke være med til«, siger ministeren iflg. Politiken til Ritzau. I samme åndedrag afviser SF ideen om en Havnetunnel som indgår i forslaget, men biler i byen er ikke til at komme udenom, og de skal flyttes væk fra Kongens Nytorv. Hvor, det er spørgsmålet ingen kan finde et svar på.

Relaterede emner : Bilfri By - Letbaner - Parkering - Havnetunnel - Metro Cityringen - Cykler

DR den 22.09.2013. Bilkøerne omkring København vil blive dobbelt så lange i 2025 i forhold til i dag, hvis ikke der gøres noget. Det fremgår af det endelige udkast til Trængselskommissionens betænkning, som bliver offentliggjort i uge 39. I 2012 sad trafikanter omkring København i kø i tilsammen 9,3 millioner timer, og i 2025 vil tallet være stort set fordoblet til 18,4 millioner timer eller 80.000 timer spildt hver eneste hverdag. Kommissionen anbefaler derfor at investere mellem 35 og 44 milliarder kroner i nye udvidelser af veje, supercykelstier, letbaner, metro, S-tog til Roskilde og højklassebusser på centrale strækninger i det kommende årti.

September 2012

SF vil inden trængselskommissionen kommer med sin rapport omdanne flere københavnske hovedstrøg til gå- og cykelgader : »Den overordnede vision er at skabe byrum til københavnerne. Byen er jo til mennesker og ikke til metalkasser, hvis man skal sige det lidt skrapt,« siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ayfer Baykal (SF). »Når vi spørger københavnerne, siger de, at de gerne vil have mere plads og mere grønt.«

SFs udspil til grøn transport i København vil medføre, at en tredjedel af byens borgere cykler, at mindst en tredjedel benytter kollektiv trafik, og at maksimum en tredjedel kører i bil. Der skal derfor satses på flere cyklister på Amagerbrogade, som vil koste 120 mio. kroner. Projektet skal forbedre forholdene for cyklisterne, som anslås at udgøre 30.000 fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé. Renoveringen vil primært bestå i anlæg af bredere cykelstier, udvidede fortove, byrumsforbedringer og forbedringer for busser og buspassagerer. Der afsættes midler til læssezoner, restriktioner der reducerer gennemkørende biltrafik, ombygninger af kryds og afværgeforanstaltninger. Der er overvejelser om gadetræer og lokale klimatilpasningstiltag.

Amagerbrogade er ikke den eneste som Ayfer Baykal ønsker at omdanne til cykelgade. Centrale strækninger som Østerbrogade, Valby Langgade, Nordre Frihavnsgade og Frederikssundsvej indgår også i overvejelserne. Ayfer Baykal medgiver, at strøggaderne gør det mere besværligt at være bilist i København, for ikke at sige, at det umuliggør familie sammenkomster indenfor kommunegrænsen (red.). Men Københavns hastigt voksende befolkning vil øge presset på indre by, så det er nødvendigt med løsninger.

Maj 2012

Trængslen en selvskabt plage.

En analyse af trafiktællingerne i hovedstadsområdet har vist, at trafikken ikke er vokset med den hidtil antagne vækst på 36,5 procent, men kun med cirka 16 procent.

I 2004 blev der lavet en stikprøve på vejene i Københavns Kommune, og en anden stikprøve på motorvejene. Disse stikprøver har kommunen opregnet til dagens trafiktal, og det har givet et forkert billede af trængselsproblemerne. Stikprøverne undervurderer trængslen på motorvejene, hvor trafikken på landsplan er steget med 127 pct. I København, inden for det såkaldte »Søsnit«, er trafikken ligefrem faldet siden 1970.

I 2010 var biltrafikken i Søsnittet ca. 20 pct. lavere end i 1970, og en trafikforsker kalder trængslen for en selvskabt plage. Kommunen har indskrænket kapaciteten, og dermed har de fået mere trængsel. Det har de vidst. Det er typisk sket ved at gå fra fire til to spor på en række af de store indfaldsveje, og eksempelvis Nørrebrogade er helt spærret af. Metrobyggeriet og dårligt indstillede trafiksignaler øger trængselsbilledet. Analysen afslører, at biler på fx Vestmotorvejen er talt med flere gange og indregnet som trafik i København, selv om bilerne blot passerer København på motorvejen.

Dansk Erhverv og Dansk Transport og Logistik , DTLs erhvervspolitiske chef, Ove Holm, medgiver, at DTL ved at bruge stikprøvetallene fra 2004 har været med til at skabe billedet af stigende trafik som årsag til trængslen i København : Jeg har det lidt dårligt med at have været med til at kolportere fremskrivningerne af de gamle trafiktal. Med analysen er vi kommet til den erkendelse, at dét billede ikke er retvisende.

Centerchef i Københavns Kommunes miljø- og teknikforvaltning Niels Tørsløv afviser, at trængslen er en selvskabt plage: Vi har ændret trafikken på Amagerbrogade og Nørrebrogade. Men ved at flytte bilisterne til busser og cykler skaber vi en grøn og mere effektiv mobilitet med plads til flere trafikanter på det samme areal, siger han. Læs artiklen på Berlingske

Februar 2012 : Først forsvandt den stensikre boligpakke, nu den stensikre betalingsring!

13. marts 2012.

Miljø organisationen Noah foreslår, at betalingsparkering på job skal afløse betalingsringen. Beskatning af fri parkering er på linje med frynsegoder som fri telefon og firmabil et ‘effektivt og retfærdigt værktøj', siger trafikkonsulent i NOAH-Trafik Ivan Lund Pedersen til metroXpress og henviser til, at 73 pct. af lønmodtagerne, der arbejder i København og Frederiksberg kommuner, ifølge Transportvaneundersøgelsen fra DTU kan parkere deres bil på arbejdspladsens parkeringsplads. "Det giver ikke mening, at vi stiller et så dyrt gode som parkering gratis til rådighed, når man tænker på de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser af trængslen," siger han og understreger, at der ingen juridiske hindringer er for at beskatte fri parkering. Værdien af den fri parkering kan ifølge NOAH fastsættes ud fra markedsprisen for parkering i private parkeringshuse. I Københavns centrum er prisen cirka 3.400 kr. om måneden, mens prisen er cirka 1.800 kr. i brokvartererne rundt om centrum.


Københavns Kommune ønsker ikke letbaneløsninger. I byen Nice, en by som trafikalt er en mere kompliceret størrelse end København, er en langsgående letbane (se projektet) undervejs. Fra lufthavnen til havnen i centrum, på sigt fra Cagnes sur Mer til Villefranche. Bilfri by. Havnetunnel. Trafik.

Den 22. februar 2012 blev den stensikre S-SF betalingsring omkring København lagt stendød. I stedet skal en kommission se på trængselsproblemerne. Københavns kommune ønsker derfor at sætte p-afgifterne i vejret. Parkeringsindtægterne i kommunen steg fra 102 mio. kr. i 2004 til 354 mio. kr. i 2010, og i 2011 blev der af samme grund lagt loft på provenuet.

Politiken den 25. februar : Helle Thorning forklarede, at den vigtigste grund til, at betalingsringen blev droppet, var en stribe nye beregninger, der viste, at ordningen ville indbringe færre penge, end Socialdemokraterne og SF havde drømt om i deres valgprogram og i regeringsgrundlaget.

Christianshavnernet. Betalingsringens endeligt er et signal med en vognstang til kommunen om, at TMF skal modernisere den indre bys infrastruktur i terræn, hvis udvikling ikke mindst på trafikområdet gennem 30 år har stået i stampe. Letbaner fra fx p-huse i Sydhavnen til Ørestad, og kontordomicilerne i City kunne stå klar i løbet af et par år.

22. februar. Planen er den 21. februar lovet offentliggjort den 22. februar.

Medierne lægger ringen død, så de 2 mia. skal findes ...... Hvorfor ikke indføre en vægtafgift på barnevogne! Well, det blev til en afgift på leasing og en kommission, som i 2012 skal se på trængselsproblemer.


Betalingsringen i København er en af SFs mærkesager, og det vil være et meget stort nederlag for SF, hvis det ikke lykkes at få billigere og bedre offentlig transport i hovedstadsområdet, skrev DR på sin hjemmeside den 21.02. SF har lovet københavnerne 40% billigere offentlig transport ifølge regeringsgrundlaget finansieret af en indtægt fra en betalingsring, som skal generere et overskud på 2 milliarder kroner om året. Under valgkampen i september 2011 kunne alle opleve en plakat på busserne, hvor Villy Søvndal lovede 40 procent billigere offentlig transport.

 • Betalingsringen er en særskat på københavnere, erkender Ministeren, som ikke kan trylle milliarder frem hos Finansministeren. En metalarbejder i København skal af med 1.000 kr. om måneden, samtidig med at inflationen tordner i vejret. Ingen skat på de jyske motorveje, og måske søndage bliver betalingsfri, men hvem kører egentlig i bil om søndagen! Læs og hør udsendelsen på DR Business - P1
  Siden 2003 dvs. gennem 9 år er trafikken i indre by konstant faldet. Siden 2006 er den faldet over kommunegrænserne. 40% af trafikken er trafik ud af København.
 • Hele Amager ligger iflg. EB den 7. februar indenfor ringen.
 • Vejdirektoratets trængselsrapport i høring til 22. februar.
 • Niras rapport kritiseres af S og Rådet for Bæredygtig Trafik. Regeringen afviser en VVM redegørelse.
 • Stor usikkerhed om provenu og fremtidig adfærd, Berlingske 8. februar.
 • DR 12. februar. S og SF har fortiet, at en forudsætning for et provenu på 2 mia. kroner forudsætter en betaling på 40 kr. pr. passage. Snik snak, siger SF.
 • Uenighed medfører, at et lovforslag tidligst fremsættes på den anden side af den 23. februar.
 • Åbenlys risiko for, at handelslivet i City sættes tilbage! Som det i disse år er tilfældet i andre bilfri bykerner.

21.februar 2012. Er betalinsringen droppet til fordel for motorvejsafgifter?

* 2009: Socialdemokraterne og SF foreslår i 'Fair Forandring' en betalingsring omkring København.

* 16. maj 2011: Socialdemokraterne og SF præsenterer 'Fair Løsning'. Et overskud på to milliarder kroner forvenetsfra betalingsringen. Pengene skal bruges til bedre kollektiv trafik.

* 19. august: Ringen skal følge Ring 2, og taksten skal højest være 25 kroner per passage. I de første to år dog højst 15 kroner per passage.

* 3. oktober: SSFR præsenterer regeringsgrundlaget, som indeholder forslag om en betalingsring, der skal indbringe 'ca. 2 milliarder' til bedre kollektiv trafik.

* 4. januar 2012: Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) erkender, at betalingsringen 'ikke er perfekt'.

* 5. januar: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, oplyser, at det mest 'realistiske' er, at indtægten kun bliver på 1,5 milliarder kroner.

* 7. februar : Betalingsringen vil iflg. forlydender kun vil give et overskud på 700 til 800 millioner kroner. Helle Thorning-Schmidt kommer i problemer, da hun på et tirsdags pressemøde fejlagtigt hævder, der i regeringsgrundlaget står, at betalingsringen 'højst' skal give to milliarder kroner.

* 8. februar: Folketinget må udskyde en stort anlagt konference om betalingsringen. Lovforslaget om betalingsringen skulle være gennemgået på konferencen, men det er fortsat ikke klar. Forslaget forventes fremlagt efter vinterferien.

* 20. februar: Beregninger fra transportministeriet viser, at det vil koste 450 millioner kroner om året at sænke taksterne med 40 procent i myldretiden i hovedstadsområdet forstået som de fem timer i døgnet med flest passagerer. Ifølge Politiken kan de penge findes ved for eksempel at hæve priserne på fartbøder.

* 21. februar: Statsminister Helle Thorning-Schmidt holder krisemøde med SF-leder Villy Søvndal og andre topministre for at finde en løsning på sagen. Ifølge flere medier er S klar til helt at opgive betalingsringen.


23. januar 2012. Betalingsringen løser ingenting!

Men det er ikke til at komme uden om en betalingsring omkring København, hvis man skal have gjort noget ved bilkøerne og trængslen i trafikken, for problemerne løses ikke med roadpricing. Det fastslår transportminister Henrik Dam Kristensen (S).

Han afviser anbefalingerne fra trafikeksperter, som anbefaler roadpricing, flere tog- og busafgange samt billigere billetter fremfor en betalingsring.

Samtidig må man spørge sig selv om beregningerne for indtægterne holder vand. For i regnestykket tager Ministeriet udgangspunkt i et højere antal hverdage med tæt trafik, end der reelt er i løbet af et år.

På samme vis husker man måske, at i 2011 havde metroen 54,3 mio. passagerer, men tilbage i 2005 blev der budgetteret med 70 mio. passagerer i 2011. Gør de samme fejelskøn sig gældende omkring betalingsringens indtægter?


Tidsbesparelserne er ifølge Vejdirektoratet minimale.

Vejdirektoratet mener, at 91.000 daglige bilture vil forsvinde. Pendlere vil i stedet fordele sig på toge, busser og cykler, eller de vil køre med hinanden. I morgentrafikken fra Køge til Helsingør vil bilister kun kunne spare få minutter, nogle gange sekunder. Martin Geertsen (V) anklager Transportministeren. En afgift på 11.000 kroner om måneden plukker den almindelige arbejdsbi ansat i City hårdt, men Henrik Dam Kristensen (S) ser tallene anderledes.

- Hvis man ser på det for hele København, så løber det op i 15.600 timer i bil, som man sparer hver dag. Det er alligevel en hel del. Han afviser også Martin Geertsens påstand om, at regeringen alene vil plukke skatteborgerne.

- Pengene skal jo bruges på at styrke den offentlige transport, så pengene går direkte tilbage til regionen, siger ministeren.

Rapporten fra Vejdirektoratet afslører samtidig, at betalingsringen ikke vil have den store effekt for miljøet, uanset om der er færre biler i hovedstaden.

16. januar 2012

Vejdirektoratet har regnet på 4 forskellige versioner af betalingsringen, og tallene viser, at der er tale om en trængselsring og ikke en miljøring, siger lektor Harry Lahrmann, trafikforsker på Aalborg Universitet. Betalingsringen vil fjerne 40% fra ..... ! dvs. 4 ud af 10 biler/varevogne fra vejnettet, og 15.600 køtimer vil undgås. Men den vil ikke have den store effekt på luftforureningen. Spørgsmålet er imidlertid, om en betalingsring ikke kun flytter rundt på problemerne! Transportminister Henrik Dam Kristensen er glad for rapporten, da den dokumenterer store trafikale gevinster ved ringen. Politiken.

06. januar 2012

En differentieret prissætning, som tager højde for betalingsringen skal reducere trængsel, halverer provenuet. Senest anslået til 1,5 mia. minus driftsomkostninger, som ingen rigtig kender.

Strid om københavnere bosat indenfor ringen skal betale for brug af bil uagtet om de passerer ringen eller ej, hvilket betyder den daglige tur til købmanden skal koste penge.

En brobizz er løsningen, siger regeringen. Sund og Bælt skal drive betalingsringen og opkræve betaling via en brobizz. En dyr løsning for lånte penge. Drop betalingsringen og løs problemerne med betalingsautomater i stedet for siger Niels Buus Kristensen og Otto Anker Nielsen, henholdsvis institutdirektør og professor i trafikplanlægning på DTU Transport. Indtil GPS-baserede kørselsafgifter er færdigudviklet, kan man let regulere trængslen af biler i København via betaling for parkering. Berlingske.

Helle Thorning mener ikke at betalingsringen er perfekt, men Statsministeren fastslår, at bilister fremover skal betale. Flere SF omegnsborgmestre også i mod betalingsringen sålænge infrastrukturen ikke er på plads. Gentofte vil anlægge sag, da regeringen ikke vil udarbejde en VVM redegørelse, hvilket er i strid med loven.

30. december 2011

Saglige argumenter preller af på regeringen: Togpendlerne understreger ellers, at den kollektive transport slet ikke er klar til at modtage de mange ekstra passagerer som en betalingsring om København vil give. Allerede i dag er togene overfyldte på de populære afgange, og der er udpræget mangel på p-pladser ved de fleste stationer. Jeg ville da ønske, at der var råd til milliardinvesteringer, men statens underskud er 100 mia. kr. Nu vedtager vi en skattelov og øremærker samtidig trængselsafgifterne til infrastruktur i Storkøbenhavn de næste mange år. Og med de 800 mio. kr., der er afsat, kan vi også begynde at forbedre kapaciteten i togene og gennemføre andre ting, siger Henrik Dam Kristensen.

29. december 2011.

Butikscentre som fx Fisketorvet og Fields bliver ramt på omsætningen af en betalingsring. Til gengæld kan ringen blive til en fordel for shoppingcentre udenfor ringen, som pludselig bliver de attraktive. Handel med udvalgsvarer vil også typisk finde sted udenfor ringen. Det vurderer ICP, Institut for Center-Planlægning. ICP baserer sin analyse på erfaringer gjort med betalingsringen i Stockholm og London. Uanset ringens endelige placering vil en lang række dagligvarebutikker indenfor ringen også blive hårdt ramt, da op mod 2/3 af kunderne er bilister/pendlere. Ejendomsmarkedet vil blive berørt, og m2 priser vil blive gjort afhængig af adgang til den kollektive trafik. Berlingske.

17. december. En krigserklæring: S-borgmester: Ny betalingsring er løftebrud. Ritzau

Hvis den omstridte betalingsring kommer til at ligge ved Københavns kommunegrænse, har regeringen direkte fremsat en krigserklæring mod resten af de sjællandske kommuner. Det mener S borgmester, Joy Mogensen i Roskilde Kommune, som harcelerer mod regeringen, der ifølge en artikel i lørdagens udgave af Politiken allerede har lagt sig fast på betalingsringens placering. Det samme indtryk har også fæstet sig hos Roskilde-borgmesteren, efter hun mødtes med transportminister Henrik Dam Kristensen (S) tidligere i december.

 • Jeg fik i høj grad det indtryk, at regeringen er på vej til at lægge den der.
 • Det er altså en krigserklæring over for alle dem, der bor uden for Københavns Kommune. Det ville klæde regeringen, at være en regering for hele landet og ikke kun københavnerne, siger Joy Mogensen.
 • Regeringen fremlagde en hel del ting, om at der også skulle være lavere priser, massive investeringer i den kollektive trafik, og så fremlagde de, hvor den skulle ligge. Og nu kan jeg konstatere, at det her er den tredje forudsætning, der skrider, siger hun.

Borgmesteren håber nu, at planerne om betalingsringen bliver sat på standby.

De massive protester fra omegnskommunerne har fået debatten om placering og igangsættelse af en ny penemaskine op i gear og fx er S på Frederiksberg i mod, men HT bekræfter at være fast besluttet på at gennemføre en betalingsring i 2014 uagtet regeringen ikke kan leve op til de infrastruktur forudsætninger de selv har sat som en betingelse.

25. december : Næsten halvdelen af den danske befolkning, 48 procent, er imod en betalingsring rundt om København. Det viser en måling foretaget af Epinion for DR. 27 procent støtter betalingsringen, mens 20 procent er hverken for eller imod. Ifølge målingen mener 33 procent af de adspurgte i Hovedstaden, at en betalingsring er en god ide, mens 52 procent er imod. 13 procent er hverken for eller imod.

15. december 2011 - Under to år til betalingsringen!

København vil satse på bedre busruter, inden betalingsringen åbner i 2014. Gammel vin på nye flasker, mener omegnskommuner.

Trafikken forventes med en betalingsring at blive reduceret med max 20%. Trafikforsker ved Roskilde Universitet Per Homann Jespersen mener, at man har overdrevne forestillinger om, hvad der er behov for. Afhængig af hvor betalingsringen vil ligge, vil den reducere biltrafikken med 15-20 procent. Men behovet for mere plads i bus og tog er dobbelt så få, påpeger trafikforskeren. I realiteten er det faktisk kun omkring en tredjedel af de 20%, der vælger den kollektive trafik. Resten vælger enten at køre udenom, eller at køre flere i bilen. Så det samlede behov er allerhøjest 10 procent. Berlingske.


HER ER PLANERNE FOR BEDRE BUSTRAFIK :

Staten og Københavns kommune giver penge til fysiske anlæg. Driftudgifterne er stadig fordelt mellem de enkelte kommune.

Bedre bus til Nørre Campus. Træder i kraft fra 2013. Projektet styrker busfremkommeligheden på Nørre Voldgade, Tagensvej, Nørre Allé og Lyngbyvej, så der opnås tidsbesparelser på omkring 10 %. Det sikrer bl.a. en hurtigere forbindelse med 150S fra Hørsholm, Lyngby og Gentofte til Nørreport Station og de mange arbejdspladser omkring Rigshospitalet, hvilket forventes at øge det årlige passagertal på strækningen med 700.000. Projektet finansieres af Københavns Kommune med 70 mio. kr. og Trafikstyrelsen med 60 mio. kr.

Flintholm Station Træder i kraft 2013. Projektet styrker busforholdene ved Flintholm Station, busfremkommeligheden i gaderne omkring stationen og selve busdriften i området. Der etableres bl.a. en ny højfrekvent linje 9A fra Hovedbanen over Flintholm til Rødovre Centret og muligvis videre til Glostrup Station. Projektet forventes at øge det årlige antal buspåstigere med 2 mio., samt give 200.000 ekstra påstigere i metroen på Flintholm Station. Projektet finansieres af Københavns Kommune med 44 mio. kr. og Trafikstyrelsen med 7 mio. kr.

Busfremkommelighed på Frederikssundsvej. Medfinansiering er endnu ikke på plads. 30.000 buspassagerer rejser hver dag på strækningen mellem Nørrebro Station og Husum Torv. For at sikre fremkommeligheden har Københavns Kommune udarbejdet forslag til specielle busbaner og lyssignaler, der vil sikre en mere glidende trafik. Dette vil medføre kortere rejsetid på 2-4 minutter på strækningen fra Nørrebro Station til Husum Torv, hvilket årligt vil tiltrække omkring 1 mio. flere påstigere. Det vil sikre kortere rejsetid med bl.a. linje 350S mellem Ballerup-Herlev-København. Københavns Kommune bidrager med omkring 60 mio. kroner, men afventer statslige planer og medfinansiering til projektet.

Kilde: Københavns Kommune


Overborgmester Frank Jensen (S), deler omegnskommunernes bekymring for, at der vil mangle et godt alternativ til bilen, når trængselsringen står klar i 2014, hvis ikke der satses på kollektiv trafik nu. Hovedstadskommunen har derfor taget sagen i egen hånd.

Jeg giver omegnskommuerne helt ret i deres bekymring. Derfor er Københavns Kommune også klar til at bidrage økonomisk til effektive buslinjer mellem omegnskommunerne og København Centrum, der vil krydse en kommune eller trængselsringen. På kort sigt gælder det om at skabe bedre sammenhæng mellem eksisterende transportløsninger og udvide kapaciteten, siger overborgmesteren.

Omegnskommuner: Gammel vin på nye flasker

Ideerne til busruterne er dog ikke nye, men fra infrastrukturplan vedtaget i 2008, og er på den måde ikke en direkte reaktion på betalingsringen. Erik Nielsen, borgmester i Rødovre og talsmand for Omegnskommunerne glæder sig over, at der bliver mere plads til busserne i Københavns trængte gader. Men selve busruterne ser han ikke noget nyt i, da de er lavet i samarbejde med omegnskommunerne, der også selv skal finansiere driften, pointerer han. Erik Nielsen undrer sig også over, at Trafikstyrelsen går ind og hjælper en enkelt kommune med finansiering, frem for at have en dialog med alle de kommuner, som rammes af betalingsringen.

- Jeg synes, det er besynderligt, at Trafikstyrelsen sidder med en enkelt kommune og planlægger for at tilgodese enkelte ruter.

Frank Jensen har kun indflydelse på bustrafikken, men det er klart, at man også skal udvide kapaciteten på S-tog og regionaltogene, siger han.

13. december 2011

Enighed! En offentlig høring til januar. Trafikministeren vil tage borgmestre med på råd. Berlingske

Københavns 15 omegnskommuner har netop afholdt et flere timer langt møde på Rødovre Rådhus for at koordinere fælles holdninger vedrørende regeringens udspil til en betalingsring. Budskabet lyder enstemmigt: Drop betalingsringen eller udskyd den til, at den regionale offentlige transport er et reelt alternativ.Omegnskommunerne tæller 9 socialdemokratiske borgmester, heriblandt Ballerup, Brøndby, Herlev, Ishøj og Rødovre, og seks borgerlige. Gratis forbindelse til Lufthavnen.

12. december 2011

Berlingske skriver. Regeringen bør droppe betalingsringen omkring København eller i det mindste udskyde projektet, indtil der er investeret milliardbeløb i en markant bedre kollektiv trafik, og billetpriserne er blevet sat ned, som S og SF lovede før valget. Sådan lyder det bastante krav fra en stribe S-borgmestre fra københavnske omegnskommuner, der nu aktivt vil bekæmpe regeringens miljøring. De frygter, at ringen vil flytte massive trængselsproblemer fra hovedstaden til forstæderne. Borgmestrene, der føler sig tilsidesat af regeringen, truer med at kaste grus i maskineriet og iværksætte egne undersøgelser af betalingsringens konsekvenser med det klare formål at drage transportminister Henrik Dam Kristensens (S) positive udlægning af bompengene i tvivl.

»Hvis regeringen holder fast, skal valgløfterne om en bedre og billigere kollektiv trafik indfries først. Ellers må vi spytte i kassen og iværksætte vores egne undersøgelser. Under alle omstændigheder kommer det ikke til at gå stille af sig i omegnskommunerne,« siger Rødovres borgmester Erik Nielsen (S), der er talsmand for 15 omegnsborgmestre, som i morgen holder stormøde om sagen. Berlingske talte i går med de socialdemokratiske borgmestre i Ballerup, Ishøj, Brøndby og Herlev, som alle er enige i kravet. »Borgerne og især børnefamilierne føler i forvejen, at det er forbundet med et stort tidsforbrug at benytte kollektiv trafik. Regeringen er kommet så dårligt af sted med den betalingsring, at projektet bør opgives,« siger Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S). Transportminister Henrik Dam Krisensen meddeler via sin særlige rådgiver, at han ikke har kommentarer til borgmestrenes krav, før stormødet i morgen har været afholdt.

6. decmber 2011

Mandag kritiserede Venstres medlem af Folketingets Trafikudvalg, Martin Geertsen, regeringen for at holde liv i en pseudodebat om betalingsringen ved i dag at holde en konference baseret på dialog og åbenhed, når beslutningen om en betalingsring er truffet på forhånd.

Lytter I til kritikken? - Ja, bestemt. Konferencen er et afsæt for at få kortlagt kritikken, og det meste vil blive imødekommet. Samtidig håber jeg på at blive inviteret ud til omegnskommunerne for at drøfte trængslen videre med dem, siger Rasmus Prehn.

5. december 2011.

Børsen : Betalingsring koster samfundet 7,8 mia. kr.

Af Mette Dyrskjøt
Relateret indhold
Borsen.dk

Betalingsring rundt om København vil koste samfundet mellem 4,5 og 7,8 mia. kr. Det viser beregninger fra DI, der står i skarp kontrast til S og SF's vurdering af, at ringen kan give en gevinst for statskassen på 2 mia. kr.

Erhvervsorganisationen DI sammenligner med London og Stockholm, der begge har indført betalingsring for trafikken. Og i de to hovedstæder giver ringen kun et provenu på 0,4 mia. kr. i Stockholm og på 1,4 mia. kr.

"Når det forventede provenu er markant højere i København, skyldes det til blandt andet, at man forudsætter, at taksterne i snit skal være mere end dobbelt så høje som i Stockholm. Dertil kommer, at der ikke er indregnet undtagelser til udvalgte køretøjer, borgere i bestemte områder," skriver DI.

I den svenske hovedstad går en tredjedel af provenuet til at opkræve bompengene, og i London er det halvdelen af provenuet, anfører analysen, der derfor tvivler på, at ringen giver de ønskede mia. til at forbedre kollektiv trafik.

Skat dæmper væksten

Hovedproblemet ved betalingsringen er, at den vil lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet.

"Samlet set knytter der sig dog et minus til provenuet i form af det såkaldte skatteforvridningstab, der afspejler, at aktiviteten i samfundet påvirkes negativt, når der opkræves yderligere skatter og afgifter," skriver DI.

Foruden omkostningerne til at anlægge og drive betalingsringen kommer den også til at koste samfundet mere end den tjener ind, fordi den giver færre andre afgifter i statskassen.

"Dertil kommer den samfundsmæssige omkostning ved, at provenuet fra brændstofafgifter bliver mindre, når der køres mindre," hedder det i analysen.

Ingen miljøeffekt

Endelig mener DI, at betalingsringen ikke nødvendigvis er nogen gevinst for miljøet. Også selv om den vil reducere trafikmængden i indre København.

"Når en betalingsring ikke har samme effekt i forhold til luftforureningen, skyldes det, at den primært ventes at reducere personbilstrafikken, hvor udslippet fra det enkelte køretøj er forholdsvist lavt. Derimod ventes en betalingsring at få mindre effekt på omfanget af tung trafik, der har et højere udslip per køretøj," skriver DI.


Politiken skriver: Sjællandske borgmestre fra S og SF løber nu direkte storm mod den betalingsring rundt om København, som deres partifæller i regeringen har svoret at indføre inden sommeren 2012. Oprøret blusser op, før trafikminister Henrik Dam Kristensen (S) på mandag den 5. december 2011 samler til konference. De oprørske borgmestre reagerer især negativt på nyheden om, at billetpriserne til den kollektive trafik næste år ikke falder, men stiger. Dermed bortfalder en afgørende præmis for at etablere en betalingsordning for biler, der kører ind til hovedstaden. Vores opfordring til regeringen er at droppe hastværket, lægge enhver plan om betalingsring på hylden og i stedet bruge tiden på at finde en løsning på trængselsproblemet i København, der ikke samtidigt skævvrider hele Sjælland, skriver Mette Touborg (SF), Marie Stærke (S) og Joy Mogensen (S), der leder henholdsvis Lejre, Køge og Roskilde Kommuner. Deres modstand er skarpere end den mere afventende skepsis, som socialdemokratiske borgmestre på den københavnske vestegn har udtrykt.

Roskildes Joy Mogensen siger til Politiken, at hun altid har haft »en betydelig og sund skepsis over for betalingsringen«. »Men krisen i den kollektive trafik har nu vokset sig så stor, at jeg ikke længere tror på, at der på et par år kan etableres et billigt, lettilgængeligt og miljørigtigt alternativ«. Hun kalder det »hastværk« at planlægge et lovforslag allerede til marts, »for det er umuligt hurtigt at realisere de tog og busser og pendlerparkeringsanlæg og andre investeringer, der skal til«.

Køges Marie Stærke peger på, at togene til og fra hendes kommune til tider er mere end overfyldte; togene er utidssvarende på grund af IC4-skandalen, og der er ikke p-pladser nok ved stationerne.

En bristet forudsætning er den lovede dialog om projektet. Med Marie Stærkes ord har den været »lig nul. Jeg har siden valget intet hørt fra regeringen om projektet, end ikke gennem interne partikanaler«, siger Marie Stærke. Hun er bekymret over, at Københavns Kommune og regeringen har givet udtryk for, at de har fin dialog. Køges borgmester frygter blandt andet, at hovedstadskommunen kommer igennem med sin ide om at placere betalingsringen ude ved kommunegrænsen – noget, som Trafikministeriet nu regner på – men som ifølge Marie Stærke vil genere de tilstødende kommuner, deres pendlere og handelsliv kraftigt.

SF’s borgmester i Lejre, Mette Touborg, er på grund af billetprisstigningerne blevet overbevist om, at »planen ikke længere hænger sammen«. De temmelig ubegejstrede borgmestre på Vestegnen råber endnu ikke »drop betalingsringen«, men Herlevs nytiltrådte Thomas Gyldal Petersen (S) erklærer, at det vil være »en krigserklæring«, hvis regeringen lægger sig fast på en betalingsring ved kommunegrænsen – klos op ad Herlev, hvor handelslivets opland vil blive beskåret. Thomas Gyldal Petersen kalder det »en katastrofe«, at den kollektive trafik nu bliver dyrere. »Og så er de lovede forbedringer med flere tog- og busafgange end ikke på tegnebrættet endnu. Hvis ikke det kommer på plads, og billetterne bliver billigere, er det tommelen nedad herfra«, siger han.


12. november 2011. Ingen betalingsring uden en VVM redegørelse.


11. november 2011. Gentofte Kommune forlanger en VVM redegørelse, hvilket ikke kan nås indenfor en tidsramme på 3 måneder som ønsket af Transportministeren.


10. november 2011. Lovforslaget om en betalingsring skal hastebehandles således en lov kan vedtages inden sommeren 2012. Alle parter vil blive hørt siger Transportministeren fra S.


17.10.2011. Hvis regeringens planlagte betalingsring omkring København bliver gennemført, vil der blive skabt et A og et B hold på boligmarkedet. Dem indenfor, som jubler, og dem udenfor, hvor priserne forventes at rasle ned, og ringen vil dermed også få indflydelse på lånemuligheder. Det skriver bolius.dk. I forvejen er forventningerne fortsatte prisfald på boliger.


Distribution vil med en betalingsring forstærke inflationen yderligere på ikke mindst fødevarer, og gøre det dyrere at være københavner. Fedtafgiften trådt i kraft den 1. oktober 2011 har i sig selv fordyret fødeudgifter med + 1.000 kroner om måneden for en famlie, og flere afgifter er undervejs i 2012.


03.10.2011. Betalingsringen skal med den ny regering, tiltrådt i oktober 2011 indføres. Undervejs i hele valgkampen lå placeringen fast, men pludselig er tidsplan og placering taget op til fornyet overvejelse.

01.10.2011 : Lektor Jeppe Rich fra DTU-Transport mener iflg. Berlingske, at det stadig er usikkert, om en betalingsring omkring København overhovedet er samfundsøkonomisk rentabel. Dernæst vil en betalingsring formentlig blive en langt større gevinst for miljø og trængsel, hvis den placeres langs Ring 3 frem for Ring 2, som S og SF foreslår. Bompenge betalingsanlæg vil blive billigere at etablere, provenuet vil blive større og samtidig vil også den intensive lastbiltrafik mellem Ring 2 og Ring 3 blive omfattet. Den vurdering blev fremsat af Jeppe Rich kun 2 dage før forslaget gøres til officiel politik.

17. september 2011. Helle Thorning (S) fastholder efter valget en betalingsring, som kan blive en rigtig dyr og besværlig affære for christianshavnere og borgere i Indre By med behov for en bil. Passerer en bilist ringen 2 gange t/r i løbet af en dag, hvilket fremover anses for at være det maksimalt økonomisk mulige for de fleste (red.), så bliver regningen på mange tusinde kroner om året. Hertil skal lægges en flyafgift (frafaldet efter valget), + en fedtafgift som alene anslås, at ville koste en familie 1.000 kroner om året. Hertil kommer en rekord stor inflation på de fleste dagligvarer.

6. september 2011. En betalingsring vil give et milliardunderskud frem til 2025 iflg. beregninger lavet af Dansk Byggeri, Politiken, men hvem ved egentlig i 2011, hvordan verden ser ud i 2020 ? Årstallet S-SF siger, at der vil være balance i projektet. De anfægter, at der i beregningerne ikke er taget højde for en trafikal vækst !

København Citys eksistens er afhængig af turisme, og byens pendlere, hvor bilister med ærinde i Indre By fremover bliver gjort til et selvstændigt skatteobjekt. Kommuneplan 2011 udtrykker det klart :

 • -At fastholde København som Øresundsregionens overordnede butiks- og oplevelsescenter,
 • -At sikre alsidige indkøbsmuligheder i alle bydele.

Og samtidig skal brugerne beskattes. Københavns Kommune forventer et provenu på 2 - 3 mia., men iflg. en COWI beregning vil ringen medføre et årligt underskud på 8 mia kroner. Ingeniøren.


Denne side er en fortsættelse af Bilfri By med priser og bompenge siden 2004. Roadpricing.

Til toppen