Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


København som Metropol

Emneoversigt

Christianshavnernet blev lanceret den 26. marts 2004. Siden er en lokal side med fotos - information og kommentarer til den byudvikling som finder sted på Christianshavn, og i København. Er du interesseret i at skrive med, så ret henvendelse på mail. Sideoversigten peger på emnerne. Emneoversigten peger visuelt. Lirekassens Rute samler på indtryk fra bydelens gader og stræder, men disse sider er langtfra fuldt udbygget.

Metro Cityringen præger de næste mange år gadebilledet i det meste af Københavns indre by. Københavns kommune ønsker, at byggeriet kombineres med en udvidet linieføring under søerne ved Sorte Dams Dosseringen til Nordhavnen anslået at ville koste 3 mia. kroner.

I juli - september 2011 er strukturen på Christianshavnernet ændret, da det har været nødvendigt at skabe et bedre overblik. Der er læst korrektur og fotosiderne er opdateret. Mange kildehenvisninger var i 2011 ugyldige og er fjernet. På debatten kan alle komme til orde. Kommentarer og kritik er velkommen.

Tema

Sideoversigten
er en komplet indholdsfortegnelse.

Nyttige adresser er en
fortegnelse over klubber mv.

Boligforeninger omtaler
Kommunens Bydelsplaner

Christianshavns Torv

Trafikken i Torvegade over Knippelsbro forventes i 2010 at ville stige til cirka 40.000 køretøjer i døgnet.

En Havnetunnel til Refshaleøen vil iflg. en rapport fra Vejdirektoratet i 2001 reducere biltrafikken fra 34.000 til 11.000 i døgnet.

I januar 2005 blev det vedtaget, at udkørselen fra Dronningensgade skulle spærres. Ved metroen er det besluttet at udbygge med yderligere små 100 nye cykelstativer.

Christianshavns Kanal
Husbåde

Christianshavn Syd

Langebrogade

Christiansbro

Kanalen

Husbåde

Ovengaderne

Dronningensgade

Voldgaden

Stræderne

Christianshavn Nord

Strandgade

Ovengaderne

Prinsessegade Nord

Bådsmandsstræde

Refshalevej

Christianshavn Nord

Aladdin - Benenden

Palmehaven

Trekantgrunden

Heksekedlen

Ungdomshusets nedrivning

Cigarkassen

Gadefortegnelse i Lirekassens Rute

Multihal

En Multihal skal placeres på Arsenaløen

På Refshalevej er der samtidig planlagt 60 "nye" betalings p-pladser.

Islands Plads og Sommerfuglebroerne

Laboratoriegraven Trangraven

Multifunktionshus

Gynasium, CIK og Frelser Kirken
ønsker at bygge et fælles hus
på grunden mellem Gymnasium
og Kirke ud mod Prinsessegade

Se forslag

Aladdin

En ny trafikstruktur for Christianshavn Nord var planlagt i 2006.

En ny plan under udarbejdelse i 2011. Se Prinsessegade

Trafikforslaget 2004

Evaluering af Skolevejsprojektet

Lokalrådets redegørelse

Busslusen fra 2004

Busslusen nedlægges i 2012. Læs om det historiske forløb.

Christiania

Christiania har i juni 2011 accepteret SES' tilbud om at overtage området. En Fond skal etableres, den fremtidige administrative overbygning.

Christiania

Foto oversigt

Fotografen har samlet en

række indtryk siden 2004 og

frem til 2011. Hver side

indeholder omkring 20 - 25 fotos,

men de er ikke lagt i en speciel

orden eller følger

nogen systematik

Kommuneplaner.

Kommuneplaner og bydelsplaner 2009 / 2011 på siden boligforeninger. Kommuneplanen fra 2005 indeholdt :

Prøvestenens sydlige del forventes inden 2011 etableret med havnerelateret erhverv, rekreative arealer, og en ny lystbådehavn i relation til den nye Amager Strandpark.

Kløvermarken, Forlandet og Refshaleøen er i kommuneplan 2005 (Kapitel 3 side 24) udlagt som perspektiv områder som først skal udvikles efter 2017.

Dele af Margretheholmen kan under visse omstændinger bebygges inden 2011

Det er gået anderledes end planlagt, og i 2011 er Kløvermarken blevet fredet.

Læs mere om de seneste planer for Københavns undvikling på siden byggeprojekter. En handlingsplan for byen fra 2011 kan hentes på portalen Bliv Hørt for de 5 ny bydele, som har proritet : Ørestad, Valby, Carlsberg, Sydhavn og Nordhavn.

Kommunens: Forslag / Portalen : Bliv Hørt

København som metropol

Byen København mangler en profil, væksten står ikke mål med konkurrenterne, og uagtet det på overfladen ser dynamisk ud med de mange byggerier på havnefronten, er byen i krise på en række områder. Fra mange sider fremsættes en synderlemmende kritik af den politiske styring af byens udvikling. Hvem kan bryde den onde cirkel! Disse ord faldt i en duel i 2005 mellem Søren Pind vs Ritt Bjerregård om byens fremtid I DAC.

Fornyelsen - Gang i København/Siden opdateres ikke

Samme debat : 40% af BNP skabes i Kbh. Går det godt for København går det godt for landet som helhed. Langt de fleste arbejdspladser på landsplan skabes af København, og kun i mindre omfang i provinsen. Det anslås, at i 2040 vil 90% af landets borgere bo i storbyer. Har byen forspildt sine chancer ! Byplanlægning i Vancouver blev fremhævet som eksempel på en succes.

Lars Engberg, overborgmester i København, udtaler Det går godt.

Magten i København

Ved valget i september 2011 gik S yderligere 5,6 % tilbage i Indre By

Ved kommunevalget 2009 fik Franck Jensen knap 30% af stemmerne mod 37,6 % i 2005

Kommunevalget 2005.
Enevælde eller demokrati på Rådhuset!

Ritt's lederevner, situationsfornemmelse og troværdighed er i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget 2005 blevet anfægtet. Valget gav fornyelsen af 2 borgmesterposter ud af 3 ellers sikre pladser, og partiet blev åbenlyst svækket. Hendes tackling af konstitueringen kan blive et handicap i jobbet som overborgmester.

Ritt er kendt for sine kaffeklubber og som en livlig kombattant i personopgør, men Ritt har vist ikke mange politiske resultater med i bagagen. Ritt har i hendes fornyelsesproces på Københavns Rådhus indført en amerikaniseret ledelsesstil. Hvis du ikke er for mig - er du imod mig, en retorik som den Bush bruger for at få sin vilje. Mere om kommunalvalget 2005 her.

Fornyelsen

2005. Fattigdomscirkel? Kulturliv, infrastruktur og servicetilbud skal være iorden, hvis København skal blive en succeshistorie. På kultursiden synes det at gå fint, men byens infrastruktur er ikke fulgt med tiden, den er nedslidt og mangelfuld. Byens skoler og idræts faciliteter er samtidig igennem 25 år i en elendig forfatning. Boligudgifterne kræver en husstandsindkomst på 500.000 kr. for de billigste boliger, og kun 40 pct. af familierne i Københavns Kommune har en husstandsindkomst i den størrelse. Havldelen af boligerne i byen er på et eller to værelser. 50.000 boliger er stadig uden bad. Om 20 år består byens befolkning af 19% indvandrere og efterkommere (Indbyggere af fremmed herkomst indvandrere / udenlandske statsborgere + efterkommere 30.11.2005). Integration og uddannelse er et stigende problem. Byens borgere bliver daglig mere stressede over en på mange områder nedslidt og ringe vedligeholdt by, og spørgsmålet som melder sig er, om København har bragt sig selv i en fattigdoms cirkel, hvor ingen politikere tør tage ansvaret for udviklingen, og møde de udfordringer en fornyelse kræver!

Trafikprojekter

Indre by er ikke indrettet til at modtage den trafik, som en stadig stigende udbygning af bykernen medfører. Bykernen skal derfor fredeliggøres, det er de fleste enige om, men hvordan :

Trafik København

I 2006 var hensigten :

  • 1. at 4000 nye p-pladser skulle afløse 4000 i gadeplan.
  • 2. at 1200 p-bøder skulle skrives om dagen
  • 3. højere p-afgifter 01.01.06
  • 4. at indføre bompenge.

Linie 8 mellem Tingbjerg og Christianshavn blev som sporvogn nedlagt i 1965.

Bilfri By

Trafik København

Bilfri By

Roadpricing forslaget 2008


Betalingsring. Et forslag om bompenge blev offentliggjort i 2008. Med valget i 2011 er en betalingsring igen aktuel. En betalingsring, som kan koste borgere i Kbh. dyrt. Omtale af ringen på : Bilfri By og Trafik København

Metropolzonen

Boligforeninger

En oversigt over bydelens boliger ejer- som lejer og andelsboligforeninger.

På denne side omtale og henvises til kommunens planer siden 2005, samt bydelsplanerne fra 2011

Ny bolig

Priserne steg med afdragsfrielån, som udløber fra 2013, på boliger generelt i København til astronomiske størrelser.

En finanskrise kom på tværs, og slog bunden ud af markedet i 2007-2010.

I 2011 er markedet på ny fastfrosset. Udbuddet er historisk højt og m2 prisen faldende.

På Christianshavn forlanges 35.000 kr. pr m2
Christiania købte til 3.500 kr. pr m2

Den skæve prisudvikling på boligmarkedet er i 2005 fortsat med uformindsket styrke. Den forgylder de udvalgte og forarmer de uheldige. I 2004 er 3985 lejere sat på gaden med fogedens hjælp. Politiken skriver den 28.12.2005, at det er på tide lejerne betaler mere i husleje. Ritt Bjerregaard sagde ellers under valgkampen, at der mangler boliger til almindelige familier, så der skal bygges mere. Mobiliteten skulle være større. Politiken mener den lave leje hæmmer mobiliteten, hvor Ritt fastholder sin plan om 5000 boliger til 5.000 kroner i mdl. husleje. Søren Pind vil sælge de almene boliger for at komme ghettoseringen i København til livs, og bruge indtægterne til at bygge nyt. Villy Søvndal vil sænke boligafgiften i almene boliger med 25%. Han vil hæve boligskatten generelt, pålægge en afgift på 25% af fortjenesten ved gensalg, afskaffe boligrabatter, og bygge 7.000 nye almene boliger i København og Århus.
Byens byggeprojekter 2010 / 11

Torvehallerne på Israels Plads stod færdige den 2. september 2011.

På siden byggeprojekter omtales de øvrige projekter Københavns Kommune har planer for i de forskellige bydele.

Her findes også en omtale af Kløvermarken, og projektet billige boliger

samt en omtale af Nordhavnen.

Almene boliger

Grønlandske Handels Plads

Institutionerne

Krøyers Plads
Nordatlantens Brygge
Wilders Plads

Lokalplan arkitektur.

Lokalrådets : pressemeddelelse
februar 2005

Nyt projekt i 2011.

Ritt Bjerregaard i 2005: Der skal være parkeringspladser ved nye metrostationer, og det skal være dyrere at køre ind i byen. Fjerde etape af metroen skal bygges. Vi skal have fundet ud af, hvor en havnetunnel skal gå.

Cykelparkering / Christianshavner-cykel-ruten. Christianshavns Torv

Lirekassen :

Er en oversigt

over bydelens

gader og stræder.

Den er således en

genvej til

de lokale fotos.

Christianshavns Vold

Bastionerne

Kalvebod Fælled

De 4 årstider

Kongelunden er på 15 år vokset fra 160 til 330 hektar - en ha er 10.000 kvadratmeter. Der er indkøbt landbrugsejendomme og -jorder, som er plantet til med omkring 5000 træer pr. hektar, så i dag kan man knap se skoven for bare 850.000 nye træer.

Amager Strand

Amager Strandpark blev indviet den 18.08.2005.

Det synes nogenlunde sikkert, at især området omkring Kastrup Søbad fremover bliver de lokales foretrukne fluepapir.

Fotoserie en sommerdag den 11. juli 2005.

Acisseboden

Acisse er et fransk ord for bytold.

Selve toldstedet ved Amager Port lå dog ude ved Markmandsgade i en bygning der blev revet ned i 1913. Acciseboden på billedet, var en slags portnerbolig. Huset er i dag fredet, og anvendes til et lokalhistorisk formål.

Demokrati / Fakta

Islands Brygge

Islands Brygge i dag en promonade.

Det første af flere havnebade i Københavns Havn så dagens lys på Islands Brygge.

Bryggen og Kulturhuset er populære udflugtsmål for rigtig mange mennesker.

Havnestaden

En ny bydel på Soyakagefabrikkens tidligere grund er skudt op på Islands Brygge.

Den bærer navnet Havnestaden, som er kaldt for en mondæn soveby. Den er kritiseret for et manglende byliv i gadeplan, som der slet ikke er planlagt med.

I 2011 synes det langsomt at blive forbedret. Stibroen fra Gemini Residence til Fisketorvet til 48 mio. kroner stod klar i 2006.

Bryggen Syd er på stand by

Lokaludvalget

Borgerindragelse i forbindelse med

Høringssvar

Demokratiet i bydelen :

Christianshavn demokrati

De politiske Kandestøbere. Valg.

Lokaludvalg.

Margretheholm
Refshaleøen / Lynetten

Holmens historie.

Dokøen er hjemsted for Operaen, og det øvrige Holmen for en række kulturelle institutioner, samt ekslusive boliger.

Nyholm & Arsenaløen er stadig militært område.

Fregatten Peder Skram og Ubåden Sælen er turistmål på Nyholm.

Nyholm

er militært område, men med fri adgang i dagtimerne.

Fregatten Peder Skram og Ubåden Sælen er turistmål.

Se siden skibe på Holmen.

Christiansholm / Krøyers Plads

Arsenaløen /Søminedepotet

Prinsessegade

Projektet fra 2004 er droppet. I 2011 er Prinsessegade udstyret med en stribe bump.

I 2012 skal gaden renoveres for kr. 5 mio. Et endnu ukendt projekt, men et langt mindre ambitiøst forslag i forhold til projektet fra 2004.

Institutionerne Gymnasium & Skoler

Borner

Billedet th viser den måske mest ideelle løsning på en adskillelse af den gående og kørende trafik i Prinsessegade.

Det forlyder i 2011, at gaden skal indrettes med to rundkørsler, og vendeplads for taxi- og buskørsel.

Busslusen. Forhistorien med en række fotos fra før og efter.

Rendez Vous

Spisesteder

Anonyme Steder

Universelle steder

Kultur

Natkassen

Billedet viser Negresco i Nice.

Københavns Havn

Nord :

Nordhavnen / Et projekt på sigt

Marmormolen / Vil stå klar i 2012

Frihavnen & Langeliniekaj

Nyhavn / Københavns Havn Syd
Kvæsthusbroen / Havnegade

Ørestadsselskabet

Metroen mangler passagerer. Ikke kun billettilskuddets størrelse truer metroens økonomi, metroen slås også med et passagertal på 40% under det oprindelig budgetterede. Forventningerne til antallet af passagerer i metroen blev i december 2003 nedjusteret fra 59 mio. til 50 mio. passagerer, og i august 2004 yderligere nedjusteret til 44 millioner. I oktober 2005 er tallet reduceret fra 44 mio. til 36 millioner. I årets første ni måneder har der kun været 26 mio. passagerer med metroen. Ørestadsselskabets Anne Grethe Voss er overbevist om, at det hele skyldes bomber i London. Trafikprogonoserne. Mere om OTM modellen.

Havnetunnelprojektet

Københavnertunnelen.dk

Sund og bælts resumé.

Bæredygtig trafik har lavet

en ny rapport

Havnebusser - Pendulfærger

Markedspladsen

På denne side vil vi

i det omfang det er muligt

følge butikslivet,

og i mindre omfang erhversvlivet.

Der er i 2011 - ikke mindst på torvet,

men også i sidegaderne, en

stor udskiftning i butikslivet.

Metro Cityringen, et projekt som forventes at koste 15 mia. kr (uafhængige kilder anslår op imod 25 mia.) blev besluttet den 2. december 2005. Ringen skal stå klar til brug i 2017 - 2018:

- den forventes at transportere 280.000 passagerer
- den er budgetteret til 15 milliarder kroner
- den fjerner 0,3% af den eksisterende biltrafik fra gadebilledet.

Københavns Kommunes hjemmeside

Øresundsregionen

Øresundsrapport

i 2005 flyttede

3500 danskere til Skåne.