Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Center for trafikplanlægning, bompenge, parkeringszoner og takster.

2012: Først forsvandt den stensikre boligpakke, nu den stensikre betalingsring!

  • Betalingsringen er en særskat på københavnere, erkender Ministeren, som ikke kan trylle milliarder frem hos Finansministeren. En metalarbejder i København skal af med 1.000 kr. om måneden, samtidig med at inflationen tordner i vejret. Ingen skat på de jyske motorveje, og måske søndage bliver betalingsfri, men hvem kører egentlig i bil om søndagen! Læs og hør udsendelsen på DR Business - P1
  • Siden 2003 dvs. gennem 9 år er trafikken i indre by konstant faldet. Siden 2006 er den faldet over kommunegrænserne. 40% af trafikken er trafik ud af København.
  • Hele Amager ligger iflg. EB den 7. februar indenfor ringen.
  • Vejdirektoratets trængselsrapport i høring til 22. februar.
  • Niras rapport kritiseres af S og Rådet for Bæredygtig Trafik. Regeringen afviser en VVM redegørelse.
  • Stor usikkerhed om provenu og fremtidig adfærd, Berlingske 8. februar.
  • DR 12. februar. S og SF har fortiet, at en forudsætning for et provenu på 2 mia. kroner forudsætter en betaling på 40 kr. pr. passage. Snik snak, siger SF.
  • Uenighed medfører, at et lovforslag tidligst fremsættes på den anden side af den 23. februar.
  • Åbenlys risiko for, at handelslivet i City sættes tilbage! Som det i disse år er tilfældet i andre bilfri bykerner.

Betalingsring 2011.

13. september 2011. Trængselsproblemerne skyldes, at trafikken ind mod byen stiger og stiger, hvilket er den argumentation S har fremført i valgkampen. Fakta er, at i tidsrummet klokken 07.00 - 19.00 er trafikken over kommunegrænserne faldet 2% siden 2007. Beregningerne fremlagt af S-SF bygger på en stigning i trafikken på 10% frem til 2020 med betaling fra klokken 05.00 til 21.00. Kilde DR - P1 Morgen.

Vi følger udviklingen i 2011 og frem her.


6. september 2011. En betalingsring vil give et milliardunderskud frem til 2025 iflg. beregninger lavet af Dansk Byggeri, Politiken,

men hvem ved egentlig i 2011, hvordan verden ser ud i 2020? Årstallet S-SF siger, at der vil være balance i projektet. De anfægter, at der i beregningerne ikke er taget højde for en trafikal vækst!

København City lever af byens pendlere, som nu skal beskattes. Københavns Kommune forventer en indtægt på + 2 mia., men iflg. en COWI beregning vil ringen medføre et underskud på 8 mia årligt. Ingeniøren.

Forslaget 2011 : Scenariet med en betalingsring kunne nemt blive: Domiciler har i dag placeret sig i centrum. Det er en udvikling som er i kontrast med udviklingen mange andre steder, hvor kun strategiske vigtige funktioner bliver tilbage i City. De arbejdstunge funktioner er flyttet ud i de mere attraktive forstæder.

Kommuneplan 2011 lægger imidlertid op til en yderligere centralisering langs Havnefronten, og opererer med 20.000 arbejdspladser og 45.000 ny boliger til 100.000 nye borgere inden år 2025. Se Kommuneplanen, hvor spørgsmålet er, hvilken effekt vil en betalingsring få på de økonomisk trængte domiciler? Nokia har som bekendt allerede taget konsekvensen, og andre uden egentlig tilknytning til den politiske verden, vil med dette forslag formentlig blive tvunget til at ændre kurs.

Tallene for trafikken over Knippelsbro kan ses på siden Bilfri By / Ny Bilfri By II / Road pricing.pdf.

19. august 2011. Efter der var skabt usikkerhed om indholdet blev S-SF forslaget præsenteret den 19. august. Det skal fremover koste 25 kroner at krydse betalingsringen, som gradvis indføres fra årsskiftet 2013/14, så hvis det skal koste 50 kroner i bompenge hver gang en christianshavner har et ærinde på den anden side af Christmas Møllers Plads, hvilket for mange sagtens kan være tilfældet både 5 og 10 gange på en dag, så bliver det en dyr affære.


Taksterne i forslag kan ses på siden Bilfri By, som fremover erstattes af Bilfri By Roadpricing og Letbaner.
Politiken skrev søndag den 7. august 2011, at borgere domicilieret på Amager ikke skal betale de 30 kroner det forventes at koste hver gang man passerer betalingsringen. Passagerer til lufthavnen skal dog fortsat betale, og sikkert dobbelt takst. Her er allerede en ekstra passagerafgift på 75 kr. x 2 på indenrigsflyvning undervejs i rød plan. Udenrigs skal det være endnu dyrere. Forslag en rød regering vil fremsætte, og som uden en radikalt ændret adfærd nemt kan komme til at koste pendlere, og de københavnske bilister i tusindvis af kroner om måneden.
August 2011. En eventuel kommende rød regering vil efter valget september 2011 lægge en betalingsring rundt om København, men forslaget holdes hemmeligt. Siden trængsel.dk.
Betalingsringen fra 2008 fra Hellerup til Amager Strand ses nedenfor. Læs også siden BILFRI BY. SF foreslår, at det skal koste kr. 30,00. S vil indføre en klimaafgift på flybilletter på kr. 75.

E/F Gamle Christianhavn. Beboerne i Hesteskoen blev i en periode ofre for Parkering Københavns nyeste tiltag. P-vagterne begyndte at håndhæve 10 meters reglen på blandt andet dette sted, da hakket, populært døbt hesteskoen, af P-København betragtes som befærdet. Indsigelser har dog siden ændret denne afgørelse.


Parkeringsstrategi og takster.

13. maj 2011. Lovforslag: Loft på parkeringsindtægter. Betalingsparkering er blevet en skatteskrue, og et lovforslag skal fjerne incitamentet til at hæve parkeringsafgifterne.

Frank Jensen, overborgmester i København, er ikke vild med ideen. Han advarer om, at det vil betyde, at kommunen må holde igen med at bygge underjordiske p-anlæg og i stedet bruge vejplads på at lave skråparkeringspladser.

Byens parkeringsstrategi 2010

Byens parkeringsstrategi 2009

Hvis lovforslaget bliver stemt igennem, må kommunerne kun indkræve, hvad der svarer til 30 procent under indtægterne i 2007. Hvis kommunerne får flere penge ind end dette niveau, skal de sendes videre til staten. Eneste måde kommunerne kan undgå at sende penge videre, er ved at bruge alle indtægter på nye parkeringsanlæg og parkeringsforhold. Københavns Kommune får årligt omkring 400 millioner kroner i kassen via parkering, og 70 procent af de penge er indtil nu blevet delt ud til blandt andet børne- og ældreområdet. Kun 30 procent er gået til parkeringsforhold. Det vil folketingspolitikerne nu lave om på. Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne står bag lovforslaget. Forslaget kan få betydning for de mange påtænkte betalings p-pladser på Refshalevej, som skal betjene det bilfri Christiania og en Multihal.


2011. Trafikkaos i Benenden og Bådsmandsstræde er en del af det at leve i byen, for der skal være plads til alle, oplyser direktør i TMF Hjalte Aaberg i et brev den 26. maj 2011. Sagt med andre ord tørrer Christiania, med kommunens hjælp, sin erklærede bilfri politik af på naboerne. Den kommunale indsats må på trods af antallet af bøder anses for at være mere eller mindre bevidst utilstrækkelig.
Marts 2010. Den indtil for få år siden rekreative Refshalevej topper i maj og juni måned 2009 listen over veje med udstedte p-bøder, dog ikke på dette stykke som tilhører Staten. Prinsessegades taxi parkering mv. går fri, til gengæld ligger Bådsmandsstræde nummer fire på listen.

Tilbage i 2009 fik Refshalevej for andet år i træk æren af at være nummer 1 på hitlisten med 4.339 p-afgifter. Bådsmandsstræde faldt ned på en ottende plads. Generelt er der imidlertid en markant nedgang i indtægterne. Kommunen fik i 2009 28,4 mio. kr. mindre i kassen svarende til en nedgang på 15 procent. Københavns Kommune havde i 2007 et overskud på Center for Parkering, det tidligere Parkering København, på 323,9 mio kroner. I 2005 var beløbet 73,5 mio. kkroner.


Oktober 2010. I de første seks måneder af 2010 er der blevet nedlagt 882 offentlige p-pladser som følge af byrumsforbedringer, sikker skolevej og etablering af cykelstier. Kilde: Berlingske Tidende.
Ifølge TMF vil det lykkes at placere 686 erstatningspladser, mens 196 nedlægges. Men hovedparten af de nye p-pladser vil først blive etableret i 2012 eller 2013. Det drejer sig om 500 pladser under Kvæsthusmolen ved Skuespilhuset samt 124 pladser i Istedgade ved Den Hvide Kødby. Den forværrede situation er opstået kun få måneder efter, at det kom frem, at der findes langt færre lovlige p-pladser end udstedte parkeringslicenser.
August 2010. Københavns kommune udsteder flere beboerlicenser end der findes p-pladser. De med rød farve afmærkede p-zoner. På Christianshavn mangler der godt og vel 300 pladser.

Grafikken er udlånt af Berlingske Tidende.

Kørselsafgifter

2010. Bompenge igen aktuelt, og her efterspørger vi en nuanceret debat om emnet, for indretningen af byen er planlagt på en sådan måde, at københavnere med bil, som både bor og arbejder i byen nemt kan blive en slags gidsler i et usmidigt betalingssystem. Hvis en tur fra Christianshavn til indkøbscentre, motorvej, lufthavn, eller en tur ind over Rådhuspladsen skal koste fx 2 x 25 kroner (2008 priser) dvs. 50 kroner, så løber en afgift nemt op i mange tusinde kroner om måneden. Om det kan holde i længden kan kun fremtiden vise. Skal roadpricing indføres i København : road pricing.pdf.


2010. P-afgiften stiger fra 25 kroner i timen til 45 kroner i timen. Forslaget er dog aldrig trodt i kraft. Beboerlicensen stiger til 700 kroner pr.år.


2008. I Aladdin er de private fællesveje dvs. Brobergsgade og Andreas Bjørnsgade m.fl. fra den 18. august 2008 underlagt de almindelige parkeringsbestemmelser.


18.11.2008. Københsvans Kommune klar med forslag til bompengering. En betalingsring fra Hellerup og via Ring II over Sjællandsbroen til Amager Strand. Planen skydes ned af regeringen.

Mandag - Fredag:
Myldretid - 25 kroner
(kl. 6-10 + kl. 14-18)

Øvrige dagtimer - 10 kroner
(kl. 5-6 + kl. 10-14 + kl. 18-23)
Nat - 0 kroner
(kl. 23-5)

Weekend og helligdage:
Dag - 10 kroner
(kl. 10-17)

Aften og nat - 0 kroner
(kl. 17-10)

Der skal betales hver gang betalingsringen krydses, både ind og ud af København. Rutebusser, udrykningskøretøjer og handicapkøretøjer er undtaget. Kilde: "Trængselsafgifter i hovedstadsområdet", Kommuneforum 2008.

Klaus Bondam lægger planen død......! Om bompenge 13.11.2008 i Presseklip


Er kommunens trafikpolitik et ideologisk felttog eller ansvarlig politik?

Det er svært at forholde sig til Ritt's plan om indførelse af kørselsafgifter, da ingen kender forslaget udover der skal opkræves en afgift, men er det realistisk i den nuværende situation, at pålægge en afgift for trafik mellem København og Amager? Og hvis Ja, hvordan skal den så administreres? Læs kommunens undersøgelse af trængselsafgifter, om de forskellige forsøg med bompenge i London og Stockholm mv., og om tilmelding til en konference om trængselsafgifter i Politikens Hus den 21. september 2006.

Bompenge dur ikke. Det fastslår Institut for Miljøvurdering, som har undersøgt kørselsafgifter i hovedstaden. Kun betaling per kørt kilometer virker, mens bompenge giver et stort underskud. Samfundsøkonomisk vil det være meget dyrt at vælge den lille bomring. road pricing.pdf. IMV har beregnet, at det samfundsøkonomiske tab vil være 750 millioner kroner om året, hvis bomringen blev indført nu. Stor bomring og zonetakster vil også give underskud i begyndelsen. Da trængslen bliver værre og værre, vil værdien af trængselsafgifter vokse. Kun den satellitbaserede model ser ud til straks at give.

Ritt og Klaus er imod og vil have bompenge indført nu, men en mere seriøs overordnet plan for afvikling af trafikken i København mangler af uransagelige grunde stadig. Metro cityringen står klar om 20 eller 25 år, den løser ingen af de eksisterende pendler problemer uden et letbanesystem, som end ikke eksisterer på et tegnebrædt endnu. Det er provenuet som er interessant, og det skal, iflg. Klaus Bondam, være med til at finansiere en havnetunnel, det skal dække udgifterne til udbedring af de nedslidte veje, en udgift anslået til 1. mia. kroner, og bompengene skal dække udgifter til en kloak renovering, andre ca. 1 . mia. kr.

Ingeniøren skriver fredag den 15. september 2006: København sander til i biler inden 2030. Trafikken styrer mod det totale sammenbrud.


P-anlæg: Sardindåsemodellen

Anlægget i Leifsgade taget i brug februar 2011. Læs mere om anlægget på KK.

Byens parkeringsstrategi 2010

Byens parkeringsstrategi 2009

September 2010. Københavnerne får nu flere parkeringspladser. I 2014 skal der være skabt mindst 2.000 nye pladser i brokvartererne. Budgetforliget for 2011 prioriterer nye parkeringspladser, som skal oprettes mellem 2011 og 2014. De ekstra parkeringspladser fremskaffes ved, at kommunen lejer eksisterende parkeringsanlæg til beboerne, som man fx gør i Amager Centret uden for butikkernes åbningstid.

November 2008. Embedsmændene i København anbefaler nu politikerne i BR, at de beholder omkring 1.000 p-pladser i gadeplan, p-pladser som var tænkt nedlagt i forbindelse med udbygningen af underjordiske siloer. Nu viser det sig at modellen er for dyr, og den skal formodentlig skrottes. I stedet forslås det, at der nogle steder kan være parkeringspladser tættere på hjrøner, end de famøse ti meter som vist nedenfor, og der indrettes beboerparkering ved fx indkøbscentre og daginstitutioner uden for normal åbningstid.


September 2010. De første anlæg står klar og er blevet uforholdsmæssigt dyrt. Silo parkering eller Sardindåsemodellen synes udover de anlæg som er igangsat, at være endelig skrinlagt.
November 2007. I februar og april 2008 påbegyndes opførelsen af de tre underjordiske og fuldautomatiske parkeringsanlæg med 840 p-pladser til 273 millioner kroner på Amager, Nørrebro og Islands Brygge.

De tre anlæg opføres af E. Pihl & Søn A/S,e t tyske firma Westfalia skal levere og installere de elevatorsystemer, som automatisk skal bringe bilerne på plads i anlægget under jorden. I gadeplan es kun de bilelevatorer, bilisterne skal benytte ved parkering i anlæggene. Det største af de tre p-anlæg med 408 pladser kommer til at ligge under et grønt areal på Islands Brygge, det næststørste med plads til 268 biler skal ligge i Under Elmene på et areal, hvor der i dag er dækningsgrave, og anlægget på Nørrebro med 164 biler opføres på Nørre Allé ud for Skt. Johannes Kirke. De to sidstnævnte skal stå færdige ved udgangen af 2009, mens anlægget i Leifsgade afsluttes i foråret 2010.


Oktober 2007. Der skal bygges tre parkeringsanlæg ud af de oprindelig 4 planlagte ved henholdsvis Leifsgade på Islands Brygge, Under Elmene på Amager og på Nørre Allé. Planen blev væsentlig dyrere end planlagt, og derfor bliver der kun råd til tre anlæg med i alt 840 p-pladser til en pris på kr. 464 millioner.
Parkering på Christianshavn

En beboerlicens for bilister i Københavns betalingszone koster 175 kr. om året, som betales til Københavns Kommune. Indtægten svarer til driftsudgiften af ordningen. Ex på hvordan bestemmelserne administreres på Christianshavn. Klaus Bondam ønsker imidlertid udvidede p-takster, samt en forhøjelse af beboerlicensen til 600 kroner, som skal gælde fra 2010. En forhøjelse fra de nuværende kroner 175 til 2.400 kroner er i forslag.

Parkeringshusene i Indre By står gabende tomme efter klokken 18.00, hvor det på Christianshavn i samme tidsrum er stort set umuligt at opdrive en plads.

I Ørestad koster en parkeringsplads 11.700 kr., og Klaus Bondam synes prisen er helt okay. Det har folk vidst inden de flyttede derud, og meningen er de skal tage metroen, som har driftsunderskud. Kommuneplan 2005. Trafik og byrum kapitel 8 - 9.


P - afgifter

2007. I København betalte bilisterne i 2007 i alt 307 millioner kroner i p-afgift. Hertil kommer 356.000 bøder på 181 mio. kroner. Parkeringsomsætning blev i alt 489 mio. kroner. Efter administrationsomkostninger og afgifter til staten gav parkeringsbetalingen og bøderne Københavns Kommune et overskud på 323,9 millioner kroner, skriver DR Nyheder. I 2005 var beøbet 73,5 mio. kroner. I Århus blev der til sammenligning parkeret for 30,8 millioner kroner på kommunens pladser sidste år. Aalborg ligger på tredjepladsen med 26,2 millioner kroner. I tallene fra Århus og Aalborg er bøderne ikke medregnet.


København og Staten tjener store penge på parkeringsafgifter i Københavns Kommune. I 1999 var indtægten 75 mio. kroner, i 2005 132,4 mio. kroner. Kommunen får et fast beløb på 14,8 mio. kroner, og resten deles lige mellem kommune og stat. I 2005 år parkerede bilister 73,6 mio. kroner i kommunekassen, og 58,8 mio. kroner i den danske statskasse. Ritt Bjerregaard er sur over indblanding udefra om p-afgifterne.
Parkeringskruen var for stram, viser en evaluering af parkeringsforholdene

I Indre By mister restaurationer og aftenlivet generelt kunder som følge af parkeringsstrategien. Det viser en evaluering fra december 2006. TMF har stillet forslag om, at det skal være billigere at parkere i Indre By efter klokken 18.00. Analysen viser desuden, at Københavns Kommune i 2006 fik betydelig færre penge i parkeringskassen end forventet (132 mio. i 2005), og det på trods af et udvidet betalingsområde og højere time betaling. Alene i Indre By kom der i 2006 45 millioner færre kroner i kassen, end det var forudsat i strategien. Udover at nedsætte aftentaksterne i den røde zone, foreslår embedsmændene : - at der også indføres betalingsparkering på de nuværende private fællesveje på Christianshavn og i Indre By. Forvaltningen har modtaget mange henvendelser om gratis pendlerparkering på de private fællesveje på Christianshavn og i Indre By. Mange af beboerne ser, ifølge undersøgelsen, gerne at der bliver bedre mulighed for beboere med licens at parkere i egen gade.


Nye p-afgifter i København (link til p-københavn) i kraft den 1. januar 2006. Fremover skal der betales p-afgift til kl. 22.00 på hverdage, og til kl. 17.00 på lørdage. Udover pendlere og butiklivet berøres restaurationer, biografer og teatre. Parkering København forventes at udstede 305.000 p-afgifter i 2005 svarende til 1200 bøder i døgnet. Ordningen udvides løbende i 2006, og indtægterne forventes at stige til det dobbelte.

Fra september 2007 er der indført p-afgift 24/24

Carpark og Europark går godt. I 2005 steg omæstningen i Carpark til 67,8 mio.kr. En stigning på 40 procent i forhold til 2004. Europark buldrer også derudad og omsatte for 104 mio. kr. i 2005.


Ekstra momsindtægter i kommunens p-kasse. TMF borgmester Klaus Bondam vil bruge de ekstra millioner på at lappe veje og forbedre forholdene på cykelstierne. Bilejernes organisation forventer, at millionerne bliver brugt på de bilister, der har betalt for meget på grund af skattemyndighedernes krav om moms. Det skal han dog ikke regne med, lyder svaret fra direktør Anders Møller i Parkering København.
Skal roadpricing indføres i København : road pricing.pdf. Miljøtrafikugen blev afholdt for sidste gang i 2005. Trafik og miljøplan 2004.
Københavnske bilister parkerer ofte deres bil i blinde. Det viser en ny brugerundersøgelse, hvor 1.017 borgere i hovedstadsregionen forklarer deres syn på parkeringssituationen i København. 10-meterregler, zoneparkering og afstribning på asfalten forvirrer bilisterne. Iflg. rundspørgen forstår 36 pct. ikke, hvad skiltene betyder. Derfor foreslår Vej & Park og Parkering København flere tiltag, der kan gøre byens bilister mere skiltekloge. Brugerundersøgelsen forelægges i BTU den 22. marts.


Er det rimeligt cykler frit kan henstilles hvor som helst i gadeplan!


Parkering København forventer at uddele 305.000 p-bøder til bilister i København i 2005. Det er det hidtil højeste antal nogensinde. Parkering København har dermed en indtægt på ca. 136 mio. hvor kommunen beholder de 82 mio. kr. mens staten får resten. Parkering København tjener yderligere ca. 123 mio. kr. ved salg af parkeringsbilletter og -licenser. I 2006 udvides p-ordningen, og de 136 mio. forventes at blive til 220 mio. kroner. I 2005 klagede 19.000 mod 27.236 i 2002.
Ny praksis juni 2005 i København : Standser en taxachauffør i strid med et standsningsforbud med henblik på at afsætte passager, vil disse trafikanter herved risikere at få en parkeringsafgift, hvilket ikke stemmer overens med praksis. TMF udtaler, at p-afgifter først kan gives efter 4 minutter.

Ikke kun den gennemkørende trafik, men også parkering af bil, cyler og fodgængerforhold er ude af kontrol i Københavns indre by. I 1999 opkrævede Københavns Kommune således 180.000 parkeringsafgifter. I 2004 var tallet steget til næsten 300.000. Parkering København er således blevet en Big Business, og forvaltningen planlægger over 3 år at fordoble indtægterne fra 200 til 400 mio.kroner, på et uændret parkeringsareal. Der er i 2005 indgivet 22.000 klager over p-afgifter. Den procentvise andel af klager er faldet, men antallet af afgifter er steget. De sidste 3 år fra 250.000 til 300.000.

Beboerlicensen på Christianshavn

Holmen inkl. Arsenaløen er ikke omfattet af licens ordningen. En christianshavner p-licens giver kun ret til delvis parkering i bydelen. Se hvor din beboerlicens på Christianshavn dur. En beboerlicens i Ørestad koster 11.700 kroner / år.


Klippekort regler for kørekort træder i kraft 1. september 2005.
Fra 1. september 2005 må Parkering København udskrive bøder til biler som parkerer i anden række, og til biler parkeret foran porte og indkørsler. Ifølge kommunikationsmedarbejder i Parkering København Tina Borgmann vil kommunens parkeringsvagter allerede fra første dag håndhæve de nye regler.
Paris/København : En samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og byen Paris blev indgået i Paris den 16. marts 2005. De overordnede temaer for samarbejdet vedrører trafikpolitik : Parkering, udvikling af cykelstier, andre tiltag for cyklister, og Miljøsager : Udveksling mellem kulturinstitutioner og udøvere af design og af visuel kunst.

Til toppen