Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Kanonbådsskurene

Den danske flåde blev bortført eller ødelagt af englænderne i 1807, da Danmark holdt med Frankrig i Napoleonskrigene fra 1800 -1813.

Danskerne fremstillede derfor nogle store robåde, som blev brugt i den såkaldte kanonbådskrig der varede frem til 1813. Bådene skulle derefter på land, og frem til 1850 byggede Søværnet kanonbådsskurene på Holmen.

Skurene blev i 1964 fredet, de var på det tidspunkt faldefærdige. Søværnet benyttede dog stadig skurene til oplægning af ubåde, motorbåde og øvelsesfartøjer helt frem til 1996, hvor flåden rømmede Holmen pånær Nyholm.

De blev solgt i 1998 og 1999 til Søtoftegård A/S og Keops A/S, som i fællesskab siden har renoveret de gamle skure, og de bruges i dag til kontorer.

Kanonbådsskurene på Holmen er i dag renoverede og indrettet til erhverv.

Skurene ligger i forlængelse af Torpedohallen ud til Erdkhelgraven

Fredag den 18. august 2006 nedbrændte en blok på 5 kanonbådsskure ud af 5 blokke på i alt 25 skure.

Og i 2012 står kun ét af de gamle kanonbådsskure tilbage i sin oprindelige form.

Kulturarvstyrelse besluttede, at de 5 nedbrændte Kanonbådsskure skulle genopføres. Skurene udgør en samlet enhed som i det moderne samfund er et attraktiv samtidig med de har historisk værdi, og i 2011 er de stort set alle renoverede

I 2012 står kun ét af de gamle kanonbådsskure tilbage i sin oprindelige form. Det bliver nu bevaret på Realdania og Kulturstyrelsens initiativ, da de ønsker at restaurere det sidste sorte træskur med rødt tegltag, som endnu ikke er renoveret. Skuret har stået forladt og faldefærdigt længe. Af seks skure er de fem blevet totalt renoverede. Ét er genopført, mens de resterende fire er så gennemgribende transformerede, at de ikke længere er skure, men bekvemme kontorbygninger med isolering, el, vand, varme og store glaspartier i gavlene mod vandet. Det sidste skur står stadig i sin oprindelige form som en simpel trækonstruktion beklædt med tegl og brædder, og sådan skal det blive ved med at se ud. Det 2000 kvadratmeter store skur vil fremstå restaureret i slutningen af 2014. Herefter skal det udloddes som projektatelier for billedkunstnere og arkitekter og dels udlejes til en række rosportsforeninger. Det næsten 200 år gamle skur blev fredet i 1964 og regnes for at være en vigtig del af dansk kulturarv. Blandt initiativtagerne til restaureringen er billedkunstneren Bjørn Nørgaard samt arkitekterne Tage Lyneborg og Sven Felding. Restaureringen ledes af Baumanns Arkitekter.

Masteskurene

I 2011 er også Masteskurene blevet renoveret

Proviantmagasingraven hvor en bro skal forbinde Dokøen med Arsenaløen.

Fra tiden hvor Masteskurene blev renoveret