Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Singleliv - Fokusområde under borgmester Klaus Bondam

i 2005 til 2009 / Gaypride 2012

I 2012 levede 43,2% af det samlede indbyggertal i Københavns Kommune alene, hvilket med et folketal 539.542 indbyggere er en stigning. I region Hovedstaden boede der i alt 500.000 singler, hvilket er fald fra 2008, hvor 630.000 blev oplyst at leve alene. Kilde Lorry for de 43,2 % den 04.6.2012.

I 2000 var der knap 410.000 singler mellem 30 og 59 år. I 2007 var det tal steget til knap 475.000, og i 2008 lever cirka 630.000 uden samlever. I 2008 levede 48 % i denne aldersgruppe en single tilværelse i København.

Singler i København

København Bøssernes By - You Tube - Wonderlfull Copenhagen : Attraktivt klientel som shopper, spiser og bor godt, er gode turister.

Maj 2011

Singler er og bliver tabere. Artikel i Information af Ulla Holm den 6 maj 2011.

Januar 2009. Singler forventer alt for meget af boligen

Forventninger og økonomi mødes ikke altid for singler, som er henvist til at finde en bolig i yderområderne, hvis forventninger til både plads og økonomi skal mødes, viser en ny undersøgelse lavet af Nybolig.

Mange kvadratmeter til en lav pris og med den rigtige beliggenhed. Sådan lyder ønskelisten for singler. Men det kan sjældent lade sig gøre i de store byer. Det viser en undersøgelse, som Nybolig har lavet blandt singler. Singlerne skal ud på den østlige halvdel af Sjælland for at finde en bolig på ca. 70 m2 til den forventede pris. Det er især singler i alderen fra 30 til 62, der må gå på kompromis med deres ønsker. »De helt unge skal nok finde det, de vil have, og dem over 62 kan også. Men dem mellem 30 og 62 år og især dem, der har børn, må nok gå på kompromis i forhold til det, de gerne vil bo i. Hvis de er villige til at bosætte sig i en mindre by, så kan det i nogle tilfælde lade sig gøre,« udtaler Eva Nørgaard Petersen.

Bedst i forstæderne

Singlerne søger for det meste en bolig i prisintervallet mellem 500.000 til 1,5 million kroner, og knap halvdelen – 47 procent – af dem under 30 år søger i intervallet 500.000 og 750.000 kroner, hvilket i realiteten betyder en andelsbolig. Henholdsvis 32 procent og 29 procent af singlerne over 30 år med og uden børn leder i intervallet mellem 750.000 og 1,25 million kroner, og de ældste singler over 62 år leder i intervallet 1,25 til 2 millioner kroner. København og Frederiksberg tiltrækker flest singler.


Diskriminerer københavnerne de homo seksuelle.

Indstilling til BR den 18. maj 2006. Forslag sillet af Klaus Bondam, Tina Bostrup, Katrina Feilberg, Kasper Johansen, Manu Sareen, Monica Thon og Margrethe Wivel – alle liste B: Det foreslås, at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen inden udgangen af november 2006 at udarbejde forslag til politisk beslutning om en homopolitik for Københavns Kommune.

For Det Radikale Venstres er visionen at sikre lige muligheder for den enkelte uanset seksuel orientering samt at mindske diskriminationen i samfundet på baggrund af seksuel orientering. Ligeledes ønsker vi, at København skal markere sig som Europas homo-hovedstad. Det vil kræve en mangesidet indsats, og i forbindelse med udarbejdelse af forslag til en homopolitik skal forvaltningen derfor undersøge muligheden for, at:

- Københavns Kommune finansierer en levevilkårsundersøgelse af homoseksuelle, biseksuelles og transseksuelles levevilkår i København, herunder hate crimes.
- Københavns Kommune indgår et samarbejde med de homoseksuelle organisationer og Wonderful Copenhagen om at promovere København som en homo-metropol.
- Der oprettes et homoseksuelt dialogforum.
- Københavns Kommune i samarbejde med Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske (LBL) markerer IDAHO-dagen (International Day Against Homophobia) den 17. maj.
- Københavns Kommune støtter Copenhagen Pride økonomisk.
- Københavns Kommune opfordres til i samarbejde med LBL at gennemføre en holdnings-/oplysnings-kampagne omkring klagemuligheder og -rettigheder i relation til hate crimes i København.
- Københavns Kommune kan indgå et samarbejde med Natteravnene og LBL om forebyggelse af hate crimes i København.
- At viden om homoseksualitet som livsform indarbejdes i en samlet Københavner-læseplan for seksualvejledning.
- Københavns Kommune som homo-metropol også forpligtiger sig til at støtte seksuel ligestilling og seksuel mangfoldighed i andre lande og byer.
- Partnerskabserklæringerne for homoseksuelle ændres, så ordlyden ændres fra Part 1 og Part 2 til enten manden/manden – kvinden/kvinden.
- Samarbejde omkring problemstillingerne om mandlig prostitution i samarbejde med Procentret.
- Der i samtlige stillingsannoncer fra Københavns kommune også indgår opfordring til ansøger om at søge uanset seksualitet.
- Om det er muligt for lesbiske kvinder, der ikke har barselsorlov, at få tilbudt fædreorloven i et lesbisk forhold.
- Hvorledes ansatte i Københavns Kommune kan få undervisning i homokompetencer.


En undersøgelse af singlers/eneboeres situation i København er nu godkendt.

Antallet af singler er vokset støt siden 1980. I 2006 er omkring 700.000 danskere mellem 20 - 69 år singler. Den typiske single er 30 - 39 år og for 37 pct.'s vedkommende bor de i hovedstaden. En single har en lang videregående uddannelse bag sig og en god indtægt, og så bor singlen ofte til leje. Rapporten »Danskerne 2006« viser dog også, at flere singler over 40 år er arbejdsløse sammenlignet med den øvrige befolkning, og at andelen af ældre singler på pension eller efterløn er større end blandt resten af danskerne.

  • Redegørelsen skal forsøge at tegne et "landkort" og "kaste lys" over disse grupperinger af københavnere og deres livssituation. Redegørelsen skal endvidere pege på nogle af de sociale og psykosociale omstændigheder der eventuelt er forbundet med single/eneboendelivet. Dette også set i sammenhæng med de undersøgelser som Socialforskningsinstituttet har lavet på området. Endelig skal redegørelsen pege på nogle af økonomiske konsekvenser som single-/eneboendelivet har på Københavns Kommunes samlede økonomi.

Klaus udtrykker med den seneste demografiske udvikling sin bekymring for udviklingen til Berlingske, men måske Klaus skulle begynde at gøre noget ved den istedet for. På Christianshavn er prisen flere steder nu oppe over 40.000 kroner pr. m2.

København mister sine velstillede borgere - igen

Debatten om at tiltrække de velstillede borgere til København er blusset op igen. De flytter nemlig igen ud af byen, hvis ellers de nogensinde for alvor er flyttet hertil.

  • I 1. halvår 2006 flyttede 21.247 personer til København, mens 23.268 personer flyttede ud af byen. Underskuddet er 2.021 personer.
  • I 2005 flyttede i alt 3.805 flere borgere fra København, end der flyttede til København.
  • I 2004 var underskuddet på 2.191.

Fraflytningen skyldes ikke mindst boligmassens sammensætning, og de ringe vilkår som tilbydes familier i almindelighed. Det er da også fortrinsvis de højtuddannede, og dermed de højtlønnede familier som flytter til omegnen, og som dermed fastlåser Københavns image som en pendler by.

Tilflytterne i 2004/2005 havde samlet set en indtægt, som er 2 mia. kr. mindre om året end fraflytterne.

Uglen opfatter byen er inde i en fattigdomscirkel. Ritt Bjerregaard mener ifølge Berlingske Tidende, at tallene er udtryk for et behov for hendes boligplan 5 x 5, som skal dæmme op for denne udvikling.


Redegørelse for Singlers situation undervejs

1. Udbredelse og geografi
Undersøgelsen skal vise omfanget af singler i København i forhold til andre husstandstyper. Der differentieres i singler ud fra alder, køn og om de har børn eller ej og nuancerer derved denne store og forskelligartede gruppe væsentligt. På baggrund af det udarbejdes et 'landkort' over de forskellige singletypers udbredelse i København.
 
2. Boligforhold
Undersøgelsen skal bidrage med større viden i forhold til singlers boligforhold, idet den skal vise om visse ejerformer, boligaldre og boligstørrelser kan relateres specielt til de forskellige singletyper. Dette kobles med flyttehyppigheden på det københavnske boligmarked for at afdække singlers mobilitet i forhold til andre husstandstyper. Endeligt skal en prognose for Københavns boligforhold relateres til singlers udbredelse og behov.
 
3. Socioøkonomiske forhold
Undersøgelsen skal bidrage med større viden omhandlende singlers socioøkonomiske situation ved at belyse de forskellige singletypers arbejdsmarkedstilknytning, indkomstniveau, uddannelsesniveau og etnicitet set i forhold til andre husstandstyper.
 
4. Konsekvenser for kommunens økonomi
Undersøgelsen skal belyse singlers betydning for den samlede kommunale økonomi. Dette gøres ud fra en boligøkonomisk model, hvor man sammenholder kommuneskatten pr. husstand og de personhenførbare udgifter pr. husstand for singlerne og sammenligner det samlede kommunaløkonomiske resultat med andre husstandstyper.
 
Andet
Undersøgelsen om singlers/eneboendes situation i København foreslås at tage afsæt i datamateriale fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor omhandlende københavnske boliger og borgere, hvor analyseperspektivet lægges på singler.
Endeligt foreslår Økonomiforvaltningen, at undersøgelsen både skal belyse den aktuelle situation for singler i København samt vise udviklingen i løbet af de seneste fem til ti år.

Hovedstaden har 260.000 singler. Økonomiforvaltningen gennemfører undersøgelsen i foråret 2006.


Januar 2007. Klaus Bondam afviser nu særsatus for singler. En artikel i Politiken den 22. januar oplyser:

Klaus Bondam proklamerede den 2. marts 2005 på forsiden af Politiken, at singlerne – alle dem, der bor alene – skal frem i boligkøen og have »en vis fortrinsret« til lejeboliger i København. Bondams budskab kom i TV-avisen og TV/Lorry, og 26. maj 2005 fik den radikale gruppe Borgerrepræsentationen til at støtte en undersøgelse af singlerne i København. Den 22. janaur 2007 får Økonomiudvalget den endelige rapport ’Single i København’, der viser, at singlerne – dem over 18 år, der bor alene eller med hjemmeboende børn – har 58 procent af Københavns i alt 273.000 beboede boliger. Lidt over en tredjedel af byens 30-64-årige bor single. Det er en uhomogen og blandet gruppe, men deres indtægt og uddannelse ligner gennemsnittet. Ingen by i Danmark har så mange singler som København. Klaus Bondam, i dag bygge- og teknikborgmester, hilser rapporten velkommen, men vil ikke tage særlige initiativer: »Det har aldrig været intentionen at lave særlige initiativer for singlerne. Vi snakker ikke singlepolitik. Vi snakker virkelighedspolitik«, siger han. Politiken: Men i 2005 sagde du, at du ville give singler en vis fortrinsret til lejeboliger? »Ordene er taget ud af en sammenhæng og stammer fra en samtale, der varede 45 minutter«, svarer Klaus Bondam og afviser nu, at han nogensinde har lagt op til en specifik singlepolitik

AOK café og natteliv i den virkelige verden.


Den universelle verden - Netdating i den universelle. OVERSIGT

Dating for Kloge Ågerne : eliteDaters sidste skud på stammen over dating sites. Et mødested for de kloge, forbeholdt videreuddannede og karriereorienterede. Det kræver, at folk, der vil være medlem, som minimum skal være i gang med eller i besiddelse af en videregående uddannelse, for at sikre en vis standard i kommunikationsniveauet.

Begrundelsen for endnu en datingportal er, at selv om der findes talrige datingsites, tiltrækker de alt for mange middelmådige mennesker. Og her føler moderne, modne og veluddannede singlekvinder sig ofte placeret midt i en halfest for teenagere, mens karriereorienterede singlemænd har svært ved at adskille sig fra horderne af mænd, der står i kø for at komme i kontakt med hvem som helst.

Danskerne søger i stigende grad den eneste ene via specialiserede dating sider på internettet. En hel kærlighedskultur er under forandring, mener forskere. Dating på nettet for læger, dating for store mennesker, smukke mennesker, jægere, landmænd, sindslidende og handicappede, indtager vor dagligdag, og hver måned skyder nye specialiserede hjemmesider frem. Inden for de seneste to år er mere end 30 sider skudt frem, og flere melder om op til 100 nye brugere om dagen. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Fænomenet er udtryk for en ny kærlighedskultur med nye regler for, hvordan vi mødes og forelsker os, mener ekstern lektor Charlie Breindahl fra Københavns Universitet, der siden 1999 har forsket i dating på internettet.

Vi bliver fodret med kærlighed og sex gennem medierne, og dermed kommer vi tættere på forestillingen om, hvem der er vores eneste ene. Det kommer nu blandt andet til udtryk ved, at man med de specialiserede dating sider skyder genvej til kærligheden, siger han.

Forskere vurderer, at cirka 40 millioner mennesker verden over har søgt kærlig kontakt over internettet. Omkring 800.000 af dem er danskere. De nye, mere specialiserede dating sider er på mange måder den logiske udvikling af et behov for at snævre ind, hvem det er, man søger efter, mener Charlie Breindahl. For jo flere muligheder, der er, jo mere vil man have det helt rigtige.

Én af de nyeste hjemmesider er DoktorDating.dk, der startede den 2. maj i år. Den har allerede 3084 aktive brugere, og det skyldes en søgen efter fælles referencer i en tid, hvor arbejdet fylder stadig mere, mener sidens ophavsmand, Rasmus Dahl-Sørensen, der er læge på Herlev Sygehus.

Det kan være svært at finde en kæreste, der kan identificere sig med, hvad en læge laver. En, som har forståelse for arbejdsvilkårene i sundhedsvæsenet. Det er afgørende, at der er balance i et parforhold, og gennem denne hjemmeside kan man måske undgå mange kontroverser, der kan opstå i begyndelsen af et parforhold, siger han.

Den nye kultur har dog også sine faldgruber, påpeger journalist Erik Bork, der blandt andet har skrevet bogen "Netdating – Kærlighed ved første klik". For selvom han overordnet er begejstret for de nye kontaktmuligheder, kan den stigende selektivitet føre til, at folk vælger hinanden fra på et alt for spinkelt grundlag.

Man ved fra forskningen, at der opbygges nogle meget positive forestillinger ved kontakt via internettet. Man håber altid på det perfekte, og dermed bliver dating siderne en slags drømmefabrik. Når man mødes, kan man næsten kun blive skuffet og frasorterer måske en person på grund af bagateller. For der er jo uendelige muligheder, siger Erik Bork.

Fremtidsforsker Birthe Linddal Hansen deler hans bekymring. Der har udviklet sig en udpræget forbrugerkultur inden for kærlighedskulturen, hvor vi risikerer at miste noget af vores sunde fornuft. Og der er ingen tvivl om, at vi kun har set begyndelsen, siger hun.